Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2022026 , dne 7. února 2022

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu09:07:07
Zde spustíte zvukový záznam01.Volba neuvolněného člena Rady města České Budějovice09:41:17
Zde spustíte zvukový záznam02.Volba náměstka primátora a změna počtu uvolněných členů rady města pro výkon funkce10:16:39
Zde spustíte zvukový záznam03.Pověření členů rady města k jednotlivým oblastem samostatné působnosti města - změna usnesení11:34:56
Zde spustíte zvukový záznam04.Posouzení bezpečnosti návštěvníků Budvar arény11:41:57
Zde spustíte zvukový záznam27.Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 hodin)13:06:52
Zde spustíte zvukový záznam05.Změna organizace dopravy na nám. Přemysla Otakara II.15:02:30
Zde spustíte zvukový záznam06.Dohoda o provedení práce pro člena Zastupitelstva města České Budějovice15:32:58
Zde spustíte zvukový záznam07.Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na úpravu území vojenského hřbitova v obci Starý Martyniv na Ukrajině15:50:12
Zde spustíte zvukový záznam08.Neinvestiční dotace na nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké knihovny15:52:04
Zde spustíte zvukový záznam09.Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice16:02:36
Zde spustíte zvukový záznam10.Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice16:04:48
Zde spustíte zvukový záznam11.Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice16:05:22
Zde spustíte zvukový záznam12.Přehled podaných žádostí o dotaci za rok 202116:06:04
Zde spustíte zvukový záznam13.Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pro Jihočeskou hospodářskou komoru na rok 202216:08:25
Zde spustíte zvukový záznam14.Koncepční část strategie ITI Českobudějovické aglomerace - Integrovaná územní strategie České Budějovice pro období 2021-202716:11:17
Zde spustíte zvukový záznam15.„Změna dokončené stavby – přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy Jihočeského divadla, Dr. Stejskala 425/17 a 424/19, Č. Budějovice“ – odpis pohledávky16:13:49
Zde spustíte zvukový záznam16.Vyřazení pohledávky za Ing. Radoslavem Marešem z rozvahového účtu a pozastavení účtování úroku z prodlení (odpis pohledávky)16:23:01
Zde spustíte zvukový záznam17.„Zateplení ZŠ a MŠ Nerudova 9, České Budějovice – objekt ZŠ Čéčova“ – odpis pohledávky16:24:31
Zde spustíte zvukový záznam18.„Vybudování technických a přírodovědných učeben v ZŠ Bezdrevská, České Budějovice - zpracování projektové dokumentace“- odpis pohledávky16:48:52
Zde spustíte zvukový záznam19.Informace o plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 201916:51:30
Zde spustíte zvukový záznam20.Informativní zpráva o legislativních změnách ve schváleném rozpočtu na rok 202216:56:35
Zde spustíte zvukový záznam21.Rozpočtová opatření číslo 18 až 2116:58:02
Zde spustíte zvukový záznam22.Dispozice s majetkem města - BD Hálkova - Nerudova17:00:50
Zde spustíte zvukový záznam23.01.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2665/9 a č. 2672/15, k. ú. Třebotovice  17:52:15
Zde spustíte zvukový záznam23.02.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2671/3, k. ú. Třebotovice17:54:36
Zde spustíte zvukový záznam23.03.Dispozice s majetkem města - přijetí daru pozemku parc. č. 2780/3, k. ú. Kaliště u Českých Budějovice17:55:14
Zde spustíte zvukový záznam23.04.Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 2919/6 v k. ú. České Budějovice 317:55:52
Zde spustíte zvukový záznam23.05.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2734/59 v k. ú. České Budějovice 7, ulice St. Čečka - Rožnov17:57:46
Zde spustíte zvukový záznam23.06.Dispozice s majetkem města – majetkového vypořádání pozemků před rodinnými domy - části pozemku parc. č. 1653 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Máchova17:58:55
Zde spustíte zvukový záznam23.07.Dispozice s majetkem města – zrušení odkoupení stavby bez čp/č. ev. na pozemku parc. č. 3363/4, k. ú. České Budějovice 3 – Pražská třída18:08:45
Zde spustíte zvukový záznam23.08.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 99/43 v k. ú. Haklovy Dvory18:14:39
Zde spustíte zvukový záznam23.09.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 2875/1, v k. ú. České Budějovice 3 (Jiráskovo nábřeží)18:16:08
Zde spustíte zvukový záznam23.10.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 3735/1 v k. ú. České Budějovice 7, Plavská silnice18:18:36
Zde spustíte zvukový záznam23.11.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 478/1 v k. ú. Branišov u Dubného18:19:45
Zde spustíte zvukový záznam23.12.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2014/47 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. Dubenská, sídliště Máj)18:23:39
Zde spustíte zvukový záznam23.13.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 1119 v k. ú. České Budějovice 6, ul. Roháče z Dubé18:26:00
Zde spustíte zvukový záznam24.Zpráva o činnosti Výboru pro záležitosti Třebotovic a Kaliště Zastupitelstva města České Budějovice18:28:38
Zde spustíte zvukový záznam25.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 13. prosince 2021, 10. a 24. a 31. ledna 202218:30:56
Zde spustíte zvukový záznam26.Diskuse zastupitelů18:41:15