Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2022027 , dne 21. března 2022

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu09:09:08
Zde spustíte zvukový záznam01.Informativní zpráva o činnosti statutárního města České Budějovice při řešení uprchlické krize v rámci válečného konfliktu na Ukrajině09:18:20
Zde spustíte zvukový záznam02.Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na rok 2022 statutárním městem České Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje10:24:11
Zde spustíte zvukový záznam03.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2022 v Českých Budějovicích10:27:38
Zde spustíte zvukový záznam04.Opětovné zvolení přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích10:34:19
Zde spustíte zvukový záznam05.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu projektů pro rok 2022 v rámci kandidatury Českých Budějovic na Evropské hlavní město kultury 202810:35:22
Zde spustíte zvukový záznam06.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 202210:42:10
Zde spustíte zvukový záznam07.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 202210:44:53
Zde spustíte zvukový záznam08.Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o.10:48:50
Zde spustíte zvukový záznam09.Dodatky ke zřizovacím listinám neškolských příspěvkových organizací11:03:05
Zde spustíte zvukový záznam10.Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků na rok 202211:10:43
Zde spustíte zvukový záznam11.Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na částečné pokrytí nákladů souvisejících s činností Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje v roce 202211:12:44
Zde spustíte zvukový záznam12.Poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci města České Budějovice za období leden - prosinec 2021 pro děti a mládež ve věku od 10 do 18 let11:34:41
Zde spustíte zvukový záznam13.Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.1/2021, kterou se stanoví školské obvody a části školských obvodů základních škol11:36:49
Zde spustíte zvukový záznam14.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 202111:38:06
Zde spustíte zvukový záznam15.Zřizovací listiny školských příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice11:39:29
Zde spustíte zvukový záznam16.Plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice11:40:39
Zde spustíte zvukový záznam17.Rozpočtové opatření číslo 52 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 202211:51:06
Zde spustíte zvukový záznam18.Rozpočtová opatření číslo 50 a 5112:07:20
Zde spustíte zvukový záznam19.Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 6 a V 712:12:16
Zde spustíte zvukový záznam28.Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)13:05:38
Zde spustíte zvukový záznam20.Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 913:11:13
Zde spustíte zvukový záznam21.Zklidnění dopravy v historickém jádru města České Budějovice a záměr umístění stromů a nového mobiliáře na nám. Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích13:15:33
Zde spustíte zvukový záznam22.Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice - rozdělení státní finanční podpory a spolupodílu města na rok 202215:03:37
Zde spustíte zvukový záznam23.01.Dispozice s majetkem města – budoucí prodej části pozemku parc. č. 2061/192 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. Branišovská, sídliště Šumava)15:07:44
Zde spustíte zvukový záznam23.02.Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 254/10, č. 258/27, č. 262/14 a č. 274/21, k. ú. České Vrbné15:08:50
Zde spustíte zvukový záznam23.03.Dispozice s majetkem města – přijetí daru pozemků v k. ú. České Budějovice 4 od Jihočeského kraje (propojení Rudolfovská tř. - Vrbenská)15:09:53
Zde spustíte zvukový záznam23.04.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2612/2 v k. ú. České Budějovice 6, ulice Buková, Mladé15:10:59
Zde spustíte zvukový záznam23.05.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 263/2, k. ú. České Budějovice 1, restaurace Paluba, Na Mlýnské stoce15:12:21
Zde spustíte zvukový záznam23.06.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 1106/1 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. Husova tř., Čtyři Dvory)15:35:03
Zde spustíte zvukový záznam23.07.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1502/2 v k. ú. České Budějovice 6, zahrady u Malého jezu15:43:41
Zde spustíte zvukový záznam23.08.Dispozice s majetkem města – záměr směny pozemku parc. č. 2599/56, k. ú. České Budějovice 6 za pozemky parc. č. 2162/26, 2162/66 a parc. č. 2162/68, k. ú. České Budějovice 2,  sídliště Vltava x Mladé15:46:29
Zde spustíte zvukový záznam23.09.Dispozice s majetkem města – informativní zpráva o průběhu majetkového vypořádání pro realizaci stavby „Přeložka silnice I/20 – „severní spojka“ (Ing. arch. J. Bucek x manž. Viktorovi x statutární město České Budějovice)15:59:26
Zde spustíte zvukový záznam24.Informativní zpráva o budoucích úpravách Budvar arény vedoucích ke zlepšení bezpečnostních a hygienických podmínek16:27:07
Zde spustíte zvukový záznam25.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice17:11:42
Zde spustíte zvukový záznam26.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 14., 21. a 25. února, 7. a 14. března 202217:18:37
Zde spustíte zvukový záznam27.Diskuse zastupitelů17:22:02