Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2022029 , dne 9. května 2022

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu09:03:55
Zde spustíte zvukový záznam01.Návrh na pojmenování nově vzniklých ulic09:26:13
Zde spustíte zvukový záznam02.Návrh na odejmutí čestného občanství města České Budějovice Valentině Těreškovové09:28:19
Zde spustíte zvukový záznam03.Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Jeslových a azylových zařízení České Budějovice, příspěvkové organizace09:59:16
Zde spustíte zvukový záznam04.Žádost o poskytnutí mimořádné investiční dotace Biskupskému gymnáziu J. N. Neumanna, církevní základní škole a základní umělecké škole České Budějovice na vybudování spojovacího krčku mezi jídelnou a hlavní budovou Církevní základní školy, Rudolfovská tř. 1982, 370 01 České Budějovice10:01:06
Zde spustíte zvukový záznam05.Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2022 - Opatření č. 1: " Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů"10:10:26
Zde spustíte zvukový záznam06.Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2022 u Opatření č. 2: " Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů"10:13:37
Zde spustíte zvukový záznam07.Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu na podporu sportu v roce 2022 – Opatření č. 3 „Příspěvek na sportovní akce“10:14:27
Zde spustíte zvukový záznam08.Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2022 - Opatření č. 4 " Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem"10:17:15
Zde spustíte zvukový záznam09.Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2022 u Opatření č. 5: " Příspěvek na sportovní činnost tanečních mládežnických klubů"10:18:38
Zde spustíte zvukový záznam10.Poskytnutí investičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2022 u Opatření č. 6 " Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů"10:19:44
Zde spustíte zvukový záznam11.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 202110:22:49
Zde spustíte zvukový záznam12.Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 202210:24:16
Zde spustíte zvukový záznam13.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 202210:25:35
Zde spustíte zvukový záznam14.Poskytnutí neinvestičních dotací proseniorským organizacím v Českých Budějovicích10:27:46
Zde spustíte zvukový záznam15.Záměry vypsání veřejných zakázek na zhotovitele investičních akcí "Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích" a "Stavební úpravy areálu Městské policie, České Budějovice"10:30:07
Zde spustíte zvukový záznam28.Vystoupení občanů (tento bod bude projednání od 13:00 hodin)13:09:30
Zde spustíte zvukový záznam16.Rozpočtová opatření číslo 73 až 7613:10:10
Zde spustíte zvukový záznam17.Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 1513:15:22
Zde spustíte zvukový záznam18.Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče za rok 202113:16:58
Zde spustíte zvukový záznam19.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 202213:18:11
Zde spustíte zvukový záznam20.01.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2757 (pod stavbou bez čp/če), k. ú. České Budějovice 2 (sídl. Máj)13:20:03
Zde spustíte zvukový záznam20.02.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 263/2, k. ú. České Budějovice 1, restaurace Paluba, Na Mlýnské stoce13:21:12
Zde spustíte zvukový záznam20.03.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2671/2 v k. ú. České Budějovice 614:03:06
Zde spustíte zvukový záznam20.04.Dispozice s majetkem města – prodej jednotek č. 359/1 a č. 359/2 v domě Hradební 359/12 v k.ú. České Budějovice 1 – výsledek výběrového řízení15:02:23
Zde spustíte zvukový záznam20.05.Dispozice s majetkem města - budoucí odkoupení částí pozemků, a to část parc. č. 2720/8 a 2720/10, v k.ú. České Budějovice 6, Nové Hodějovice 15:03:47
Zde spustíte zvukový záznam20.06.Dispozice s majetkem města – budoucí majetkové vypořádání stavby „Viladomy Dobrovodská II. etapa“, vše v k.ú. České Budějovice 5 (Suché Vrbné – Dobrovodská ul.)15:05:13
Zde spustíte zvukový záznam20.07.Dispozice s majetkem města – přijetí daru pozemků parc. č. 2137/385 a č. 2137/386, k. ú. České Budějovice 2 (Husova tř., sídliště Vltava)  15:06:26
Zde spustíte zvukový záznam20.08.Dispozice s majetkem města – přijetí daru pozemku parc.č. 1815/2 v k. ú. České Budějovice 4 od Jihočeského kraje (Rudolfovská tř., Vráto)15:07:20
Zde spustíte zvukový záznam20.09.Dispozice s majetkem města – prodej 2 částí pozemku parc. č. 1603/2, k. ú. České Budějovice 2 (ul. Na Sádkách)15:08:28
Zde spustíte zvukový záznam20.10.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2221/10 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Zachariášova)  15:09:38
Zde spustíte zvukový záznam20.11.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2687/3 a č. 2693/31, k. ú. Třebotovice  15:10:54
Zde spustíte zvukový záznam20.12.Dispozice s majetkem města – bezúplatný převod (darování) stavby přístřešku na kontejnery na pozemku 2061/564, k.ú.  České Budějovice 2 (ul. N. Frýda, sídliště Máj)15:11:55
Zde spustíte zvukový záznam20.13.Dispozice s majetkem města – prodej částí pozemku parc. č. 2061/629, k. ú. České Budějovice 2 (ul. K. Chocholy, sídl. Máj) – zrušení usnesení  15:13:25
Zde spustíte zvukový záznam20.14.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 550/2 v k. ú. Haklovy Dvory15:14:18
Zde spustíte zvukový záznam20.15.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 263/7 v k. ú. České Vrbné (u Nového vrbenského rybníku)15:21:44
Zde spustíte zvukový záznam20.16.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 3596 v k. ú. České Budějovice 6, ulice Za Tratí15:22:47
Zde spustíte zvukový záznam20.17.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2137/203 v k. ú. České Budějovice 2, sídliště Vltava15:24:42
Zde spustíte zvukový záznam20.18.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 263/23 v k. ú. České Vrbné (u Nového vrbenského rybníku)15:26:04
Zde spustíte zvukový záznam21.Dotační program na podporu kultury - víceletá dotační podpora v roce 2022 - 2023 - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2021002160, Ars klub, z. s.15:27:03
Zde spustíte zvukový záznam22.Poskytnutí neinvestiční dotace jako příspěvek na zajištění promítání v Letním kině Háječek v roce 202215:28:47
Zde spustíte zvukový záznam23.Zpráva o vyhodnocení souladu studie ČB.21 SMART GREEN CITY se zadáním územního plánu České Budějovice15:30:51
Zde spustíte zvukový záznam24.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 16. 2. 2022 a ze dne 30. 3. 202216:11:41
Zde spustíte zvukový záznam25.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice16:19:27
Zde spustíte zvukový záznam26.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 28. března, 4., 11., 25. dubna a 2. května 202216:23:07
Zde spustíte zvukový záznam27.Diskuse zastupitelů16:24:09