Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2022030 , dne 13. června 2022

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu09:04:55
Zde spustíte zvukový záznam01.Cena statutárního města České Budějovice za rok 202109:20:12
Zde spustíte zvukový záznam02.Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích 09:22:22
Zde spustíte zvukový záznam03.Záměr vypsání veřejné zakázky na poskytovatele servisních služeb na zařízení varovného informačního systému obyvatelstva na období let 2023 - 202609:23:39
Zde spustíte zvukový záznam04.Obecně závazná vyhláška o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství09:25:58
Zde spustíte zvukový záznam05.Návrh na pořízení změn územního plánu města České Budějovice ve více lokalitách09:30:25
Zde spustíte zvukový záznam06.Úprava směrné části územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.4.1. Zahrádky v katastrálním území České Budějovice 311:15:56
Zde spustíte zvukový záznam07.Neinvestiční dotace společnosti Hvězdy nad Vltavou, s. r. o., na Mezinárodní hudební festival Hvězdy nad Vltavou11:18:02
Zde spustíte zvukový záznam08.Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 202112:06:14
Zde spustíte zvukový záznam09.Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Pohřebního ústavu města České Budějovice, příspěvkové organizace12:07:12
Zde spustíte zvukový záznam10.Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o.12:08:52
Zde spustíte zvukový záznam11.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí za rok 202112:12:44
Zde spustíte zvukový záznam12.Poskytnutí dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí v roce 2022, opatření č. 1, opatření č. 2, opatření č. 312:14:30
Zde spustíte zvukový záznam46.Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h)13:07:18
Zde spustíte zvukový záznam13.Místní adaptační strategie města České Budějovice na změnu klimatu13:32:29
Zde spustíte zvukový záznam40.Strategie rozvoje kultury a kreativních odvětví města České Budějovice na období 2023 - 203514:33:17
Zde spustíte zvukový záznam41.Koncepce rozvoje cestovního ruchu Českých Budějovic 2022-202516:18:23
Zde spustíte zvukový záznam14.Zásady statutárního města České Budějovice pro spolupráci s investory a zřízení peněžního Fondu developerských projektů16:43:35
Zde spustíte zvukový záznam15.Návrh Dodatku č. 1 k Memorandu o spolupráci při rozvoji klubové hokejové akademie17:11:12
Zde spustíte zvukový záznam16.Návrh Dodatku č. 1 k Memorandu o spolupráci při rozvoji klubové fotbalové akademie17:13:51
Zde spustíte zvukový záznam17.Návrh Dodatku č. 1 k Memorandu o spolupráci při rozvoji klubové volejbalové akademie17:14:25
Zde spustíte zvukový záznam18.Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících s činností klubové hokejové akademie - HC Motor České Budějovice, z. s.17:15:13
Zde spustíte zvukový záznam19.Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících s činností klubové fotbalové akademie - SK Dynamo České Budějovice, z. s.17:21:04
Zde spustíte zvukový záznam20.Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících s činností klubové volejbalové akademie - Volejbalový klub České Budějovice, z. s.17:21:34
Zde spustíte zvukový záznam21.Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku Volejbalovému klubu České Budějovice, z. s., za reprezentaci města České Budějovice a mimořádné výsledky A-týmu mužů v sezóně 2021/202217:22:16
Zde spustíte zvukový záznam22.Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku CBH2013, a. s., za reprezentaci města České Budějovice a mimořádné výsledky A-týmu mužů v sezóně 2021/202217:57:22
Zde spustíte zvukový záznam23.Mimořádná žádost o poskytnutí finančních prostředků na sportovní akci Mistrovství Evropy juniorů a do 23 let ve vodním slalomu, pořádaná Sportovním klubem Vodní slalom, z. s., České Vrbné 1995, 370 01 České Budějovice18:39:02
Zde spustíte zvukový záznam24.Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 202118:48:35
Zde spustíte zvukový záznam25.Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy Máj I, M. Chlajna 21, České Budějovice18:50:08
Zde spustíte zvukový záznam26.Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice18:51:16
Zde spustíte zvukový záznam27.Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice18:52:47
Zde spustíte zvukový záznam28.Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice18:53:18
Zde spustíte zvukový záznam29.Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 202118:54:49
Zde spustíte zvukový záznam30.Záměr obnovení smlouvy Microsoft Enterprise Agreement  na období 2023 - 2025 prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR v roli centrálního zadavatele18:56:04
Zde spustíte zvukový záznam31.Programový rámec OP JAK - součást Akčního plánu integrované územní strategie ITI Českobudějovické aglomerace19:19:51
Zde spustíte zvukový záznam32.Programový rámec OP TAK - součást Akčního plánu integrované územní strategie ITI Českobudějovické aglomerace19:25:44
Zde spustíte zvukový záznam33.Dohoda o narovnání se společnostmi THB CB, s. r. o., IČO 260 84 317, a Zásoby, s. r. o., IČO 608 38 26419:26:35
Zde spustíte zvukový záznam34.Záměry vypsání veřejných zakázek na zhotovitele investičních akcí: "Snížení energetické náročnosti MŠ Větrná" a "Stavební úpravy prostoru kuchyně a jídelny ZŠ Nerudova"19:32:05
Zde spustíte zvukový záznam35.Schvalování účetní závěrky za účetní jednotku statutární město České Budějovice za rok 202119:33:54
Zde spustíte zvukový záznam36.Závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 202119:52:23
Zde spustíte zvukový záznam37.Dodatek č. 13 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 13. 4. 2010, uzavřené mezi Českou spořitelnou, a. s. a statutárním městem České Budějovice19:52:58
Zde spustíte zvukový záznam38.Rozpočtová opatření číslo 99 až 10119:54:42
Zde spustíte zvukový záznam39.01.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 392/5, k. ú. České Vrbné (ŘSD)19:56:42
Zde spustíte zvukový záznam39.02.Dispozice s majetkem města – prodeje části pozemku parc. č. 2176/3, k. ú. České Budějovice 2  – akce I/3 České Budějovice, DIAMANT, 19:57:59
Zde spustíte zvukový záznam39.03.Dispozice s majetkem města - prodej id. podílů pozemku parc. č. 2061/928, v k. ú. České Budějovice 2, pod jednotkami (ul. Větrná)19:59:16
Zde spustíte zvukový záznam39.04.Dispozice s majetkem města - odkoupení části pozemku parc. č. 2597/1, k. ú. Kaliště u Českých Budějovic20:00:54
Zde spustíte zvukový záznam39.05.Dispozice s majetkem města – směna pozemku parc. č. 2599/56, k. ú. České Budějovice 6 za pozemky parc. č. 2162/26, 2162/66 a parc. č. 2162/68, k. ú. České Budějovice 2,  sídliště Vltava x Mladé20:02:19
Zde spustíte zvukový záznam39.06.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2729 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. Větrná, DPS Máj)  20:06:18
Zde spustíte zvukový záznam39.07.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí stavby hrobky na hřbitově sv. Otýlie v Českých Budějovicích (rodiny Hlawa a Philipp)20:07:30
Zde spustíte zvukový záznam39.08.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 3065/2 v k. ú. České Budějovice 7, u řeky Vltavy, Lidická tř.20:14:15
Zde spustíte zvukový záznam39.09.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 1924 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Nádražní, J. Plachty)20:16:57
Zde spustíte zvukový záznam42.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice20:18:45
Zde spustíte zvukový záznam43.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 16., 30. května a 13. června 202220:21:00
Zde spustíte zvukový záznam44.Termín zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na 2. pololetí 202220:25:27
Zde spustíte zvukový záznam45.Diskuse zastupitelů20:26:21