Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2022001 , dne 24. října 2022

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam01.Schválení programu zasedání09:42:16
Zde spustíte zvukový záznam02.Volba členů návrhové a volební komise09:54:22
Zde spustíte zvukový záznam03.Stanovení počtu členů Rady města České Budějovice09:59:00
Zde spustíte zvukový záznam04.Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města10:01:51
Zde spustíte zvukový záznam05.Volba primátora10:04:19
Zde spustíte zvukový záznam06.Volba náměstků primátora10:17:38
Zde spustíte zvukový záznam07.Pověření uvolněných členů rady města k jednotlivým oblastem samostatné působnosti města10:49:53
Zde spustíte zvukový záznam08.Volba neuvolněných členů rady města 10:57:10
Zde spustíte zvukový záznam09.Určení náměstka/náměstků primátora, který zastupuje primátora v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy primátor nevykonává funkci11:37:05
Zde spustíte zvukový záznam10.Zřízení výborů, stanovení počtu členů výborů, volba předsedů výborů11:40:43
Zde spustíte zvukový záznam11.Stanovení odměny neuvolněných členů zastupitelstva města za výkon funkce a některých dalších plnění poskytovaných v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva města, rady města a jejich orgánů11:50:40
Zde spustíte zvukový záznam12.Poskytování plnění dle § 80 a § 81a odst. 6 zákona o obcích členům zastupitelstva města12:00:27
Zde spustíte zvukový záznam13.Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice12:01:24