Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2022001

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Zahájení, předání osvědčení o vzniku mandátu, složení slibu členů zastupitelstva města se uskuteční v obřadní síni českobudějovické radnice v 1. patře, následující body programu proběhnou v zasedací místnosti zastupitelstva města ve 2. patře
01Schválení programu zasedání
02Volba členů návrhové a volební komise
03Stanovení počtu členů Rady města České Budějovice
04Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města
05Volba primátora
06Volba náměstků primátora
07Pověření uvolněných členů rady města k jednotlivým oblastem samostatné působnosti města
08Volba neuvolněných členů rady města 
09Určení náměstka/náměstků primátora, který zastupuje primátora v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy primátor nevykonává funkci
10Zřízení výborů, stanovení počtu členů výborů, volba předsedů výborů
11Stanovení odměny neuvolněných členů zastupitelstva města za výkon funkce a některých dalších plnění poskytovaných v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva města, rady města a jejich orgánů
12Poskytování plnění dle § 80 a § 81a odst. 6 zákona o obcích členům zastupitelstva města
13Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice