Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2022002 , dne 14. listopadu 2022

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu09:14:16
Zde spustíte zvukový záznam01.Volba členů Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice09:31:07
Zde spustíte zvukový záznam02.Návrh na zvolení přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích09:37:57
Zde spustíte zvukový záznam03.Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finančních prostředků na rok 2022 statutárním městem České Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému soboru Jihočeského kraje09:39:16
Zde spustíte zvukový záznam04.Poskytnutí neinvestiční dotace Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích09:42:29
Zde spustíte zvukový záznam05.Žádost o poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace Biskupskému gymnáziu J. N. Neumanna, církevní základní škole a základní umělecké škole České Budějovice na dofinancování nákladů adaptačních skupin na Církevní základní škole, Rudolfovská tř. 1982, České Budějovice09:47:07
Zde spustíte zvukový záznam06.Poskytování finančních prostředků na zabezpečení adaptačních skupin od 1. 9. 2022 ve školách zřizovaných statutárním městem České Budějovice10:01:07
Zde spustíte zvukový záznam07.Neinvestiční dotace na zajištění provozu Biografu Kotva pro období září – prosinec roku 202210:04:44
Zde spustíte zvukový záznam08.Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku sportovním akademiím maximálně do výše 10% z již přidělené dotace na celoroční činnost v rámci memoranda o spolupráci při rozvoji klubových akademií, na pokrytí zvýšených provozních nákladů10:13:38
Zde spustíte zvukový záznam09.Předčasné splacení úvěru přijatého na investiční akci "Úpravna vody v Českých Budějovicích"10:16:29
Zde spustíte zvukový záznam10.Rozpočtová opatření číslo 189 a 19010:18:20
Zde spustíte zvukový záznam11.Vyhodnocení nabídek na přijetí bankovního úvěru na předfinancování a spolufinancování dotačních a dalších investičních akcí v období let 2023 - 202710:19:38
Zde spustíte zvukový záznam12.01.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1502/3 v k. ú. České Budějovice 6 podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 503/2012 Sb.10:22:09
Zde spustíte zvukový záznam12.02.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2017/30, 2017/31, 2017/32, 2041, 2061/413 a 2137/304, k. ú. České Budějovice 2 (ul. U Lesa, M. Horákové a J. Boreckého)10:26:29
Zde spustíte zvukový záznam12.03.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 717/2, k. ú. České Budějovice 4 (ul. U Smaltovny)10:27:48
Zde spustíte zvukový záznam12.04.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1403/12, k. ú. České Budějovice 3 (ul. Horní, u DPmČB)10:28:53
Zde spustíte zvukový záznam12.05.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 786/49 a č. 1204/7, k. ú. České Budějovice 6 (ul. Čechova a Polní)  10:29:51
Zde spustíte zvukový záznam12.06.Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 2688/6 v k. ú. Třebotovice10:31:08
Zde spustíte zvukový záznam12.07.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2137/390, k. ú. České Budějovice 2, Strakonická – sídliště Vltava10:32:54
Zde spustíte zvukový záznam12.08.Dispozice s majetkem města – prodeje části pozemku parc. č. 3929/38 v k. ú. České Budějovice 7 (Plavská 1982/15 – vypořádání spoluvlastnického podílu k bytové jednotce)10:34:20
Zde spustíte zvukový záznam12.09. Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1595/19 v k. ú. České Budějovice 2 (Pasovská čp. 1598, lokalita u Stromovky – vypořádání spoluvlastnického podílu k bytové jednotce)10:37:07
Zde spustíte zvukový záznam12.10.Dispozice s majetkem města - prodej id. podílů pozemků parc. č. 2061/928, 2061/964 a 2061/965, v k. ú. České Budějovice 2, pod jednotkami (ul. Větrná)10:37:45
Zde spustíte zvukový záznam12.11.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2822/1 v k. ú. České Budějovice 7, u řeky Vltava, Lidická tř.10:38:24
Zde spustíte zvukový záznam12.12.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 590/1, k. ú. České Budějovice 1, Sokolský ostrov10:40:00
Zde spustíte zvukový záznam12.13.Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku 3359/7 a budoucí převedení části pozemku parc. č. 3359/1 a stavby vjezdu, vše v k. ú. České Budějovice 6, Nové Hodějovice, ul. Novohradská10:41:22
Zde spustíte zvukový záznam12.14.Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č. 1429/1, k. ú. České Budějovice 6 (ul. Na Zeyerova, Havlíčkova kolonie)10:42:53
Zde spustíte zvukový záznam12.15.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 1297/4, k. ú. České Budějovice 2 (ul. Na Zlaté stoce, Čtyři Dvory – Jihočeská univerzita v ČB)10:43:49
Zde spustíte zvukový záznam12.16.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2502/38 v k. ú. České Budějovice 6, ulice Lužní10:45:33
Zde spustíte zvukový záznam12.17.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 837/1 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Bachmačská10:50:14
Zde spustíte zvukový záznam12.18.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 263/3 v k. ú. České Vrbné (u Nového vrbenského rybníku)10:53:11
Zde spustíte zvukový záznam12.19.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 2061/941, č. 2061/942, č. 2061/943, č. 2061/633, č. 2984 a částí pozemků parc. č. 2061/789 a č. 2061/790, vše k. ú. České Budějovice 2  (ul. Ant. Barcala, sídliště Máj)10:54:22
Zde spustíte zvukový záznam13.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 6., 12., 19., 26. září, 10., 17., 24. a 31. října 202210:57:55
Zde spustíte zvukový záznam15.Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 11:00 hodin)11:00:28
Zde spustíte zvukový záznam14.Diskuse zastupitelů11:11:43