Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2022003 , dne 19. prosince 2022

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu09:08:41
Zde spustíte zvukový záznam01.Návrh na zvolení přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích09:18:51
Zde spustíte zvukový záznam02.Dohody o pracovní činnosti pro členy Zastupitelstva města České Budějovice09:19:53
Zde spustíte zvukový záznam03.Návrh na pojmenování nově vzniklé ulice09:21:00
Zde spustíte zvukový záznam04.Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice09:27:48
Zde spustíte zvukový záznam05.Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice09:28:58
Zde spustíte zvukový záznam06.Poskytnutí mimořádných neinvestičních dotací z fondu pomoci Ukrajina09:34:33
Zde spustíte zvukový záznam07.Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy, Pohůrecká 16, České Budějovice09:40:42
Zde spustíte zvukový záznam08.Poskytování finančních prostředků na zabezpečení adaptačních skupin od 1. 1. 2023 ve školách zřizovaných statutárním městem České Budějovice09:41:39
Zde spustíte zvukový záznam09.Neinvestiční dotace na zajištění provozu Biografu Kotva v roce 202309:42:41
Zde spustíte zvukový záznam10.Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace a její změny ve správním území města České Budějovice v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro volební období 2022 - 202609:52:46
Zde spustíte zvukový záznam11.Návrh na pořízení Změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Historické jádro (Senovážné náměstí)09:55:33
Zde spustíte zvukový záznam12.Návrh na pořízení změny ÚPnM České Budějovice v lokalitě 3.6.1. U Vávrovských rybníků v katastrálním území České Budějovice 2 ve zkráceném postupu pořizování10:09:48
Zde spustíte zvukový záznam13.Změna termínu účinnosti Zásad statutárního města České Budějovice pro spolupráci s investory10:21:19
Zde spustíte zvukový záznam14.Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Pohřebního ústavu města České Budějovice, příspěvkové organizace10:37:53
Zde spustíte zvukový záznam15.Dodatek č. 7 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Máj České Budějovice, příspěvkové organizace10:41:23
Zde spustíte zvukový záznam16.Mimořádná valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o., svolaná na 6.1.202310:42:37
Zde spustíte zvukový záznam17.Mimořádný finanční příspěvek za reprezentaci města, k pokrytí zvýšených provozních nákladů akademie Volejbalového klubu České Budějovice, z. s.10:44:14
Zde spustíte zvukový záznam18.Mimořádný finanční příspěvek na pokrytí zvýšených provozních nákladů fotbalové akademie SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s.10:46:28
Zde spustíte zvukový záznam19.Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku hokejovému klubu HC MAD BULL, z. s., na pokrytí zvýšených provozních nákladů10:47:34
Zde spustíte zvukový záznam20.Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku Jihočeské krajské organizaci České unie sportu na Mistrovství České republiky dospělých a kategorie U11 v badmintonu v roce 202310:49:46
Zde spustíte zvukový záznam31.Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 11:00 h)11:06:31
Zde spustíte zvukový záznam21.Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 202311:17:34
Zde spustíte zvukový záznam22.Rozpočtové opatření číslo 21813:08:19
Zde spustíte zvukový záznam23.Záměry vypsání veřejných zakázek na zhotovitele investičních akcí: "ZTV Třebotovice - Kaliště, kanalizace, vodovod, ČOV II. část - Kaliště", "ZŠ a MŠ T. G. Masaryka - snížení energetické náročnosti a půdní vestavba", "ZŠ Dukelská - sportovní hala" a "ZŠ Máj I - nástavba cvičebního sálu s posilovnou a zázemím"13:10:05
Zde spustíte zvukový záznam24.Darovací smlouva týkající se dřevěné podpěry umístěné v objektu na adrese Novohradská 325/18, 370 01 České Budějovice13:11:31
Zde spustíte zvukový záznam25.Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše přesahuje částku 20.000 Kč13:15:30
Zde spustíte zvukový záznam26.01.Dispozice s majetkem města – přijetí daru částí pozemků parc. č. 1077/3 a parc. č. 1077/57, vše v k. ú. České Budějovice 4 (ul. Pekárenská)13:18:21
Zde spustíte zvukový záznam26.02.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2330/13 v k. ú. České Budějovice 5 (ul. E. Krásnohorské, Suché Vrbné)  13:19:47
Zde spustíte zvukový záznam26.03.Dispozice s majetkem města – směna pozemku parc. č. 2014/47 za pozemek parc. č. 2015/237, vše k. ú. České Budějovice 2 (ul. Dubenská, sídliště Máj)  13:20:54
Zde spustíte zvukový záznam26.04.Dispozice s majetkem města – směna pozemku parc. č. 2330/14 za části pozemků parc. č. 2330/8 a parc. č. 2330/7, vše v k. ú. České Budějovice 5 (ul. E. Krásnohorské, Suché Vrbné)13:24:03
Zde spustíte zvukový záznam26.05.Dispozice s majetkem města – budoucí prodej části pozemku parc. č. 2061/231 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. J. Opletala, sídliště Šumava)13:35:17
Zde spustíte zvukový záznam26.06.Dispozice s majetkem města – prodej objektu Litvínovice – Šindlovy Dvory 25 s pozemky parc. č. 843/1, 843/3 a 843/6, vše k. ú. Litvínovice (Dětský diagnostický ústav)13:36:42
Zde spustíte zvukový záznam26.07.Dispozice s majetkem města – prodej částí pozemku parc. č. 60/1 v k. ú. Haklovy Dvory13:40:37
Zde spustíte zvukový záznam26.08.Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2781/1 v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic13:41:48
Zde spustíte zvukový záznam26.09.Dispozice s majetkem města - prodej id. podílů pozemku parc. č. 2061/964, v k. ú. České Budějovice 2, pod jednotkami (ul. Větrná)13:42:44
Zde spustíte zvukový záznam26.10.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků parc. č. 1781/7, parc. č. 1792 (se stavbou), 1793/1, parc. č. 1793/6, parc. č. 1817/6 a parc. č. 1817/8 (včetně stavby mostu), vše v k. ú. České Budějovice 4 (okolí Vráteckého potoka)13:43:52
Zde spustíte zvukový záznam26.11.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků parc. č. 2137/61 a č. 2137/60 s objektem čp. 1855, vše k. ú. České Budějovice 2 (Fr. Ondříčka 1855/42, sídl. Vltava)13:48:01
Zde spustíte zvukový záznam26.12.Dispozice s majetkem města - budoucí zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 2528/1 v k. ú. České Budějovice 314:08:53
Zde spustíte zvukový záznam26.13.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 749/18, k. ú. České Budějovice 3 (Vltavská ul.)14:15:42
Zde spustíte zvukový záznam26.14.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1502/2 v k. ú. České Budějovice 6, zahrady u Malého jezu14:17:41
Zde spustíte zvukový záznam26.15.Dispozice s majetkem města - záměr směny části pozemku parc. č. 3340/17 v k. ú. České Budějovice 7 za pozemek parc. č.  2137/142 v k. ú . České Budějovice 2 (ul. Ot. Březiny a J. Boreckého)14:19:58
Zde spustíte zvukový záznam27.Dotační program vyhlášený Jihočeským krajem: „Dotační program na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje“14:27:23
Zde spustíte zvukový záznam28.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 7., 14., 28. listopadu a 5. prosince 202214:34:48
Zde spustíte zvukový záznam29.Termíny zasedání zastupitelstva města na rok 202314:36:55
Zde spustíte zvukový záznam30.Diskuse zastupitelů14:38:24