Zeyerova ulice – stavební úpravy – 1. etapa

Popis akce

V úseku od křižovatky s ulicí M. Vydrové po jesle v jižní slepé části Zeyerovy ulice bude provedena obnova vodovodu a kanalizace vč. přípojek a výměna VO. V jižní slepé části budou obnoveny povrchy chodníků a komunikace do původního stavu. V úseku mezi ulicemi Budovcova a M. Vydrové budou povrchy chodníků a komunikace kompletně zrekonstruovány, ulice bude zjednosměrněna a bude osazena veřejná zeleň v rozsahu dle PD.

Předpoklad zahájení prací

06/2020

Předpoklad dokončení prací

11/2020

Zhotovitel

SaM silnice a mosty a.s.

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 17. 6. 2020.