Dotační programy v oblasti kultury

Podpora kulturních aktivit na území města.

Podpora kulturních aktivit na území města na více než jeden rok.

Dotační program pro rok 2023

Charakteristika

Obecným cílem dotačního programu je podpora kulturních aktivit na území města České Budějovice a zkvalitnění kulturního vyžití občanů a návštěvníků města Českých Budějovice. Podpora, která bude naplňovat cíle a činnosti dané oblasti. Dotační program je rozdělen do pěti opatření.

Harmonogram přípravy a realizace

zveřejnění programu: 1. listopadu 2022

vyhlášení programu od: 1. prosince 2022

příjem žádostí do: 4. ledna 2023

ukončení realizace do: 31. prosince 2023

Kontakty

Karla Chromá, chromak@c-budejovice.cz, tel: 601 150 931

Magistrát města České Budějovice, odbor kultury a cestovního ruchu, nám. Přemysla Otakara II. 38

Soubory ke stažení

Dokumenty pro rok 2022

Dokumenty pro rok 2023

 

Žádosti lze podávat pouze prostřednictvím Dotačního portálu statutárního města České Budějovice

Dotační program na období 2022-2023

Charakteristika

Obecným cílem dotačního programu je podporuja rozvoje kulturních tradic prostřednictvím aktivit subjektů místní zájmové kultury, zkvalitnění kulturního vyžití občanů a návštěvníků města České Budějovice a posílení kulturní pozice města v Jihočeském kraji prostřednictvím pořádání významných regionálních a celostátních nebo mezinárodních akcí. Dotační program je rozdělen do dvou opatření.

Podpořeny budou zejména projekty a akce, které se nebudou časově překrývat, budou mít pozitivní dopad na oživení venkovního veřejného prostranství a rozšíření nabídky pro návštěvníky města.

Harmonogram přípravy a realizace

zveřejnění programu: 15. června 2021

vyhlášení programu: 2. srpna 2021

příjem žádostí do: 8. září 2021

realizace od: 1. ledna 2022 do 31. prosince 2023

Kontakty

Karla Chromá, chromak@c-budejovice.cz, tel: 601 150 931

Magistrát města České Budějovice, odbor kultury a cestovního ruchu, nám. Přemysla Otakara II. 38

Ke stažení

Dokumenty pro dotační podporu v roce 2022 - 2023

Postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace jednotně upravuje Směrnice 1/2021 Rady města České Budějovice. Žádosti lze podávat pouze prostřednictvím Dotačního portálu statutárního města České Budějovice.