Dotace města

Cílem dotací poskytovaných z rozpočtu města České Budějovice je podpora aktivit v oblastech kultury, cestovního ruchu, památkové péče, sociální oblasti, sportu, volnočasových aktivit, životního prostředí a projektů v rámci kandidatury Českých Budějovic na Evropské hlavní město kultury 2028. Dotace jsou poskytovány formou grantů nebo příspěvků. V rámci jednotlivých oblastí jsou publikovány informace, aktuality, pravidla dotačních programů a formuláře příloh. Každá z oblastí má svá vlastní Pravidla a „Dotační program“. Tyto a další související dokumenty a informace jsou uvedeny na stránce příslušné oblasti.

Postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace z rozpočtu statutárního města České Budějovice jednotně upravuje Směrnice 1/2021 Rady města České Budějovice. Žádosti lze podávat pouze prostřednictvím Dotačního portálu statutárního města České Budějovice

Pro přístup do Dotačního portálu je nutné se nově registrovat. Nelze použít stávající přihlašovací údaje ze staré aplikace (jedná se o dvě zcela samostatné a nepropojené aplikace). V případě problémů s přihlášením či jinými dalšími technickými obtížemi, kontaktujte administrátora dotačního programu. 

Pro účely publicity je k dispozici ke stažení logo města ve formátu PSD (Photoshop) a ve formátu TIFF.

Dotační oblasti

Dotační program na rok 2022 a období 2022-2023.

Dotační program na rok 2022.

Dotační program na rok 2022.

Dotační program na rok 2022.

Dotační program na rok 2022.

Dotační program na rok 2022.

Dotační program na rok 2022.

Dotační program na rok 2022.