Informace dle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Informace zpřístupněné veřejnosti podle § 30 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší – žádosti o závazné stanovisko podané ve smyslu § 11 odst. 3 tohoto zákona v roce 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020.