Informace o kontrolní činnosti

Plán kontrolní činnosti dle ust. § 27 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Informace o kontrolách dle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Stránka byla upravena uživatelem Lucie Hodná, 1. 8. 2022.