Obecní živnostenský úřad

Centrální registrační místo (CRM)

/ V rámci projektu Zjednodušení administrativních postupů (ZAP) při zahájení a v průběhu podnikání byla zřízena Centrální registrační místa (CRM), která působí při obecních živnostenských úřadem po celé ČR. / Více

Členění obecního živnostenského úřadu

/ Kontakty na pracovníky jednotlivých oddělení obecního živnostenského úřadu. / Více

Informace o kontrolní činnosti

/ Stránka obsahující informace o plánu kontrol a výsledcích kontrol za minulé roky. / Více

Jednotné kontaktní místo

/ Jednotná kontaktní místa jsou zaměřena na pomoc podnikatelům a spotřebitelům v oblasti poskytování služeb dle zák. č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů. / Více

Oddělení registrace živností

/ Činnost oddělení a kontakty na jeho pracovníky. / Více

Oddělení správní a kontrolní

/ Činnost oddělení a kontakty na jednotlivé pracovníky. / Více

Právní předpisy

/ právní předpisy / Více

Výpis ze živnostenského rejstříku

/ Jak podat žádost o výpis ze živnostenského rejstříku. / Více

Ustanovení odpovědného zástupce

/ Pokud podnikatel sám neplní zvláštní podmínky provozování živnosti řemeslné, vázané a koncesované, může živnost provozovat prostřednictvím odpovědného zástupce. / Více

Ohlášení živnosti volné, řemeslné, vázané i koncesované

/ Zahájení živnostenského podnikání stačí pouze oznámit. Na jednom místě lze vyřídit i oznámení pro finanční úřad a Českou správu sociálního zabezpečení. / Více

Zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně

/ Provozovnou se myslí provoz živnosti mimo sídlo podnikatele. Provozovna musí být označena. / Více

Změny v provozování živnosti včetně přerušení, ukončení nebo pokračování

/ Veškeré změny se ohlašují pomocí jednoho formuláře - změnového listu. / Více

Novela živnostenského zákona provedená zákonem č. 527/2020 Sb.

/ 22. prosinec 2020 / Novela živnostenského zákona provedená zákonem č. 527/2020 Sb. / Více

Průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu a její výkon

/ 16. prosinec 2020 / Průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu a její výkon / Více

Doplnění k zákonu o realitním zprostředkování

/ 29. duben 2020 / Doplnění k zákonu o realitním zprostředkování / Více

Zákon o realitním zprostředkování

/ 21. únor 2020 / Zákon o realitním zprostředkování / Více

Vnitřní trh EU z pohledu malých a středních podniků

/ 02. prosinec 2019 / Pozvánka na seminář dne 16. 1. 2020. / Více

Stránky