Investiční odbor

Kontakt

Ing. Zdeněk Šeda, vedoucí odboru

tel.: 386 802 202, první patro č. dveří 161

O odboru - Investiční odbor

/ Investiční odbor zajišťuje veškeré investiční akce na území města Českých Budějovic, které jsou financovány z rozpočtu města. Investiční akce jsou realizovány na základě požadavků a potřeb jednotlivých odborů Magistrátu města a občanů. / Více

Fotodokumentace investičních akcí

/ Průběh vybraných investičních akcí 2008 -2010 / Více

Městské investice a rekonstrukce

/ Přehled investičních akcí a rekonstrukčních prací města České Budějovice v roce 2021. / Více

Protipovodňové úpravy okolí Malše

/ Město České Budějovice ležící na soutoku řek Vltavy a Malše bylo od samého počátku své existence ohrožováno záplavami. Proto snahou lidí vždy bylo eliminovat na minimum škody, které jim velké vody působily. Ačkoliv v průběhu let minulých byla provedena mnohá protipovodňová opatření a to především na řece Vltavě, zbývá i... / Více