Jednotné kontaktní místo

Jednotná kontaktní místa jsou zaměřena na pomoc podnikatelům a spotřebitelům v oblasti poskytování služeb dle zák. č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů. Tato pracoviště jsou součástí celoevropské sítě, v České republice byla zřízena na obecních živnostenských úřadech v sídlech krajů. V Jihočeském kraji je pouze jediné, a to na odboru Obecní živnostenský úřad Magistrátu města České Budějovice.

Jednotné kontaktní místo poskytuje:

  • informace nezbytné pro získání oprávnění, zejména náležitosti žádosti a kontaktní údaje správních orgánů,
  • obecné informace o poskytování služeb v jiných členských státech EU,
  • obecné informace o opravných prostředcích a o řešení sporů,
  • obecné informace o ochraně spotřebitele,
  • kontaktní údaje osob, které mohou poskytovatelům či příjemcům poskytovat praktickou pomoc


Přijetím zákona o volném pohybu služeb bylo českým podnikatelům umožněno získávat zakázky v zahraničí a dočasně nebo příležitostně podnikat v zahraničí na základě domácího podnikatelského oprávnění. V oblasti služeb jde o dvě svobody, které dohromady umožňují volný pohyb služeb na vnitřním trhu EU:

  • svobodu přeshraničního poskytování služeb - podniky mohou poskytovat své služby i v cizím státě EU, aniž by se musely byť ony, nebo jejich zákazník ze zahraničí kamkoliv přemisťovat.
  • svobodu usazování - podniky EU mohou v libovolném státě Unie začít podnikat, usídlit se tam a provozovat svoji činnost za stejných podmínek jako tuzemské firmy.

JKM dále v rámci své zprostředkovatelské funkce:

  • zajistí předání žádostí o vyřízení různých druhů podnikatelských oprávnění (licence, oprávnění, povolení, autorizace...) orgánům kompetentním dle zvláštních právních předpisů rozhodnout o oprávnění k poskytování služby;
  • bude současně plnit funkci centrálního registračního místa (CRM), osobám podnikajícím mimo režim živnostenského zákona zajistí také povinné registrace (nebo oznámení) na další úřady - finanční úřad, správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnu, úřad práce.

Potřebné formuláře a další informace naleznete na oficiálním webovém portále pro podnikání a export www.businessinfo.cz a webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz 


Kontakty na JKM:

e-mail: jkm@c-budejovice.cz

Ing. Lucie Samcová Zágorová
samostatný referent JKM
e-mail: ZagorovaL@c-budejovice.cz
telefon: 386 802 722

Magdalena Šindelářová, DiS.
samostatný referent JKM
e-mail: SindelarovaM@c-budejovice.cz
telefon: 386 802 706

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 13. 7. 2022.