Mobilní sběrné dvory

Na předem určená stanoviště ve městě jsou v daných termínech přistavovány mobilní sběrné dvory k úkládání objemného odpadu z domácností občanů, kteří nemají možnost dovézt odpad na běžný sběrný dvůr. Není-li harmonogramem stanoveno jinak, je provozní doba mobilních dvorů od 9:00 do 14:00 hodin. Bezplatně může svůj odpad odkládat pouze občan Českých Budějovic v přiměřeném množství, a to po předložení občanského průkazu. Provoz mobilních sběrných dvorů zajišťuje odpadová společnost FCC Česká republika. 

Uložit lze pouze následující druhy odpadu:

 • olověné akumulátory,

 • suché baterie,
 • zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti,
 • oleje pro spalovací motory a převodovky,
 • papírové filtry nasycené olejem,
 • barvy, lepidla a pryskyřice (vč. obalů),
 • pneumatiky, pryž a PVC,
 • nekompostovatelný odpad,
 • stavební a demoliční odpad,
 • elektrošrot (televize, rádia PC apod.),
 • elektrická zařízení,
 • vyřazená kamna,
 • nepoužitelné oděvy a textil,
 • kovy,
 • papír a lepenka,
 • plasty a PET,
 • sklo,
 • nábytek a objemný odpad. 

Harmonogram přistavení nádob v roce 2023

Datum Stanoviště
18.2. sídliště Vltava: parkoviště u zastávky MHD Otavská
25.2.

sídliště Šumava, Máj (jih): parkoviště před Albertem v ul. M. Horákové

4.3.

Kaliště: na návsi (9:00 – 12:00)

4.3. Třebotovice: plocha před hlavní branou VÚ Třebotovice (12:10 – 15:00)
11.3.

Rožnov: konečná MHD č. 5

18.3. Linecké předměstí: parkoviště na Plavské ulici
25.3.

Nemanice: Opatovická u výměníku

1.4.

Městská památková rezervace a centrum: parkoviště na Mariánském náměstí

8.4. sídliště Máj (sever): prostor před garážemi v ulici E. Rošického
22.4. Pražské sídliště: parkoviště u Juvelu (křižovatka ul. Průběžná a Plzeňská)
6.5. Čtyři Dvory: u Akademie věd (křižovatka ul. Na Sádkách a Na Zlaté stoce)
20.5. Suché Vrbné: E. Krásnohorské – plocha u škvárového hřiště
3.6. Mladé: u kostela (Novohradská ul. a nám. M. Švabinského)
10.6. Husova kolonie: konečná MHD č. 12
17.6. České Vrbné: plocha u hasičské zbrojnice
26.8. Nové Hodějovice: plocha u hřiště TJ Nové Hodějovice (ul. Doubravická)
2.9. Nové Vráto: konečná MHD v ul. U Pily (9:00 – 10:30)
2.9. Haklovy Dvory: plocha naproti hospodě U Hasiče (11:00 – 13:00)
2.9. Zavadilka: E. Rošického - stará zástavba (13:10 – 15:00)
9.9. Suché Vrbné: E. Krásnohorské – plocha u škvárového hřiště
23.9. Třebotovice: plocha před hlavní branou VÚ Třebotovice (9:00 – 12:00)
23.9. Kaliště: na návsi (12:10 – 15:00)