Sběrné dvory

Sběrné dvory tvoří nedílnou součást systému nakládání s komunálním odpadem na území města České Budějovice. Slouží k odkládání vybraných druhů odpadů, jejich provoz zabezpečuje společnost FCC Česká republika, s.r.o.- provozovna České Budějovice. Sběrné dvory mohou využívat všichni občané starší 18-ti let s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích. Při vjezdu je nutné se prokázat dokladem totožnosti s vyznačeným trvalým bydlištěm. Odpad však nesmí pocházet z činnosti právnických osob.

Na sběrné dvory je možno odkládat jakékoliv odpady včetně nebezpečných (např. barvy, laky, pesticidy, autobaterie, lednice apod.), a to v přiměřeném množství. Za přiměřené množství se považuje cca přívěsný vozík za osobní automobil. V případě, že občan potřebuje odložit větší množství odpadu je nutný souhlas Magistrátu města České Budějovice, který na požádání vydá odbor správy veřejných statků(oddělení veřejné zeleně a odpadového hospodářství). Při odvozu odpadu nákladním automobilem na sběrný dvůr je nutno postupovat jako v předchozím případě. Na sběrné dvory je zaroveň možné odkládat biologické odpady rostlinného původu (tráva, listí, větve apod.). Při vjezdu na sběrný dvůr je nutné dbát na pokyny pracovníků společnosti FCC Česká republika.

V případě dalších dotazů je možno se obracet na pracovníky správy veřejných statků (tel. 386 802 516).

Sběrné dvory ve městě

Stránka byla upravena uživatelem Jana Novotná, 25. 8. 2022.