Nadace pro podporu vzdělávání a vědy

Správní rada nadace města na svém jednání ze dne 7. 2. 2024 rozhodla o ukončení sběru žádostí do výběrového řízení pro poskytnutí stipendia na den 30. 9. 2024. Do té doby je možné podávat žádosti dle níže uvedeného postupu. Budeme podporovat jak studenty středních i vysokých škol nadprůměrně nadaných s výsledky soutěží ve svém oboru, tak i studenty se sociálními potížemi, které jim brání řádně studovat.

V letošním roce byla zvolena předsedkyní správní rady nadace paní primátorka města doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová.

Nadace města nabízí stipendia  pro studenty na školní (akademický) rok 2024/2025 na základě níže uvedených podmínek. Žádost je možné stáhnout a vyplnit z přílohy, doplnit motivační dopis psaný vlastní rukou a doložit dokumentaci přílohami.
V minulém roce nadace poskytla stipendia celkem 10 studentům a studentkám v celkovém objemu 385 000 Kč. Oceněným pogratulovala paní primátorka.  

Aktuality

Teplárna České Budějovice, a.s. jako významný sponzor nadace uspořádala pro veřejnost výstavu projektů na vybudování spalovny odpadů dceřinné společnosti ZEVO Vráto. Při té příležitosti stipendistka nadace doprovodila akci hudební produkcí na příčnou flétnu. Na akci byl též přítomen zakladatel nadace města a zastupitel pan RNDr. Jan Zahradník. Velmi si vážíme takové pozornosti sponzorů.

Velké poděkování patří našemu zřizovateli statutárnímu městu České Budějovice, tak i našim sponzorům, kteří přispěli k významné pomoci vzdělání v našem městě.

Studenti si mohou žádat o stipendia do roku 2024/2025, na základě žádosti v příloze. Termín ukončení přijímání žádostí bude stanoven správní radou později.
Žádosti zasílejte k rukám tajemníka nadace Ing. Lísala, kontakt viz. níže.

Žadatelé musejí splnit tyto podmínky:

  • předložit vyplněnou žádost
  • vyplnit „Motivační dopis žadatele“
  • doložit trvalé bydliště (z matriky)
  • doložit aktuální potvrzení o studiu z příslušné školy 
  • doložit příjmy rodičů za uplynulý kalendářní rok, příp. potvrzení o   podaném daňovém přiznání  finančnímu úřadu, potvrzené sociální příplatky a dávky státní sociální podpory
  • podepsat prohlášení o evidenci osobních údajů dle zákona  č.101/2000 Sb.

Žádosti s přílohami zašlete tajemníkovi nadace na adresu:

Magistrát města České Budějovice
Odbor školství a tělovýchovy
k rukám ing. Adolfa Lísala
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 01 České Budějovice
Identifikátor datové schránky: 53n6eaj

Formulář žádosti

Předloha motivačního dopisu

Činnost nadace

viz. Statut nadace

Nadace pro podporu vzdělávání a vědy - příspěvky našich stipendistů

příspěvek č.1 

příspěvek č.2

příspěvek č.3

příspěvek č.4

příspěvek č.5

Sídlo nadace

nám. Přemysla Otakara II. 1
370 01 České Budějovice

Správní rada nadace

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová - předsedkyně
Ing. Miroslav Severa - místopředseda
Mgr. Tomáš Chovanec - místopředseda
Mgr. Pravoslav Němeček - místopředseda
Ing. Karel Suchý, Ph.D.
doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.
Ing. Michaela Novotná
Mgr. Viktor Lavička, MBA
PhDr. Barbora Schelová, Ph.D.,MBA
Ing. Martina Pandulová - revizor
Ing. Adolf Lísal - tajemník (mobil: 607 987 790)

Výroční zprávy

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013 

2012

Naši sponzoři

Stránka byla upravena uživatelem Jana Novotná, 22. 4. 2024.