Nadace pro podporu vzdělávání a vědy

Nadace města nabízí stipendia studentům středních i vysokých škol i pro školní či akademický rok 2023/24 dle níže uvedených podmínek.

Správní rada Nadace rozhodla o ukončení sběru žádostí o stipendia dne 23. října 2023.

Aktuality

Slavnostní předávání stipendií studentům středních a vysokých škol se uskutečnilo 8. listopadu 2022 v obřadní síni českobudějovické radnice za účasti významných sponzorů. Nadace města České Budějovice pro podporu vzdělávání a vědy existuje už od roku 1998. „Za těch čtyřiadvacet let už finančně podpořila stovky středoškoláků i vysokoškoláků. Příspěvky nedostává pouze nadaná mládež za výborné výsledky, ale míří i ke studentům středních i vysokých škol ze sociálně slabších rodin. Pomoc se týkala i nákupu školních potřeb a pomůcek pro 91 ukrajinských dětí, které navštěvují naše základní školy,“ uvedla primátorka Dagmar Škodová Parmová. Finanční podporu už získala například dívka přijatá na univerzitu v Cambridge, další, která ukončila lyceum v Avignonu a pokračuje na vysoké škole v Paříži. V minulosti byla podpořena také mladá architektka spolupracující v Londýně s Evou Jiřičnou a studentka, která ukončila studium na Sorbonne Nouvelle v Paříži.

Správní rada Nadace rozhodla předat stipendia pro rok 2022 ve výši 402 000 Kč.

Velké poděkování patří našemu zřizovateli statutárnímu městu České Budějovice, tak i našim sponzorům, kteří přispěli k významné pomoci vzdělání v našem městě.

Studenti si mohou žádat o stipendia do roku 2022, na základě žádosti v příloze. Termín ukončení přijímání žádostí bude stanoven správní radou později.
Žádosti zasílejte k rukám tajemníka nadace Ing. Lísala, kontakt viz. níže.

Žadatelé musejí splnit tyto podmínky:

  • předložit vyplněnou žádost
  • vyplnit „Motivační dopis žadatele“
  • doložit trvalé bydliště (z matriky)
  • doložit aktuální potvrzení o studiu z příslušné školy 
  • doložit příjmy rodičů za uplynulý kalendářní rok, příp. potvrzení o   podaném daňovém přiznání  finančnímu úřadu, potvrzené sociální příplatky a dávky státní sociální podpory
  • podepsat prohlášení o evidenci osobních údajů dle zákona  č.101/2000 Sb.

Žádosti s přílohami zašlete tajemníkovi nadace na adresu:

Magistrát města České Budějovice
Odbor školství a tělovýchovy
k rukám ing. Adolfa Lísala
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 01 České Budějovice
Identifikátor datové schránky: 53n6eaj

Formulář žádosti

Předloha motivačního dopisu

Činnost nadace

viz. Statut nadace

Nadace pro podporu vzdělávání a vědy - příspěvky našich stipendistů

příspěvek č.1 

příspěvek č.2

příspěvek č.3

příspěvek č.4

příspěvek č.5

Sídlo nadace

nám. Přemysla Otakara II. 1
370 01 České Budějovice

Správní rada nadace

Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. - předseda
Ing. Miroslav Severa - místopředseda
Mgr Tomáš Chovanec - místopředseda
Mgr. Pravoslav Němeček - místopředseda
Ing. Karel Suchý, Ph.D.
doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.
Ing. Michaela Novotná
Mgr. Viktor Lavička
PhDr. Barbora Schelová, Ph.D.,MBA
Ing. Martina Pandulová - revizor
Ing. Adolf Lísal - tajemník (mobil: 607 987 790)

Výroční zprávy

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013 

2012

Naši sponzoři

Stránka byla upravena uživatelem Jana Novotná, 4. 10. 2023.