Nadace pro podporu vzdělávání a vědy

Aktuality

Na jednání správní rady nadace ze dne 9.10.2020 byl stanoven termín uzavření přijímání žádostí o stipendia nově na 23.10.2020.

Pro rok 2020 je připravena podpora nadace ze strany zřizovatele – statutárního města – ve výši 200.000 Kč.  

Žádosti zasílejte k rukám tajemníka nadace Ing. Lísala, kontakt viz. níže.

Velké poděkování patří našemu zřizovateli statutárnímu městu České Budějovice a též našim sponzorům, kteří podpořili darem činnost nadace v loňském roce.

Žadatelé musejí splnit tyto podmínky:

1) Předložit vyplněnou žádost
2) Vyplnit „Motivační dopis žadatele“
3) Doložit trvalé bydliště (z matriky)
4) Doložit aktuální potvrzení o studiu z příslušné školy 
5) Doložit příjmy rodičů za uplynulý kalendářní rok, příp. potvrzení o   podaném daňovém přiznání  finančnímu úřadu, potvrzené sociální příplatky a dávky státní sociální podpory
6) Podepsat prohlášení o evidenci osobních údajů dle zákona  č.101/2000 Sb.

Žádosti s přílohami zašlete tajemníkovi nadace na adresu:

Magistrát města České Budějovice
Odbor školství a tělovýchovy
k rukám ing. Adolfa Lísala
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 01 České Budějovice

Formulář žádosti

Předloha motivačního dopisu

Činnost nadace

viz. STATUT NADACE

Nadace města České Budějovice pro podporu vzdělávání a vědy
Č. Budějovice, České Budějovice 1
nám. Přemysla Otakara II. 1
370 01 České Budějovice

Správní rada nadace

Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. - předseda

Ing. Miroslav Severa - místopředseda

Mgr. Rudolf Vodička - místopředseda
Mgr. Pravoslav Němeček - místopředseda
Ing. Karel Suchý, Ph.D.

doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.
Mgr. Tomáš Chovanec
Mgr. Viktor Lavička

PhDr. Barbora Schelová, Ph.D.,MBA
Ing. Martina Pandulová - revizor
Ing. Adolf Lísal - tajemník 

Výroční zprávy

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013 

2012

  

Naši sponzoři

Stránka byla upravena uživatelem Jana Stluková, 9. 10. 2020.