Nadace pro podporu vzdělávání a vědy

Aktuality

Na jednání správní rady nadace ze dne 4. 11. 2020 bylo celkem poskytnuto na stipendia 12 studentům  422 000 Kč.

Pro rok 2021 je připravena podpora nadace ze strany zřizovatele – statutárního města – ve výši 200.000 Kč.  

Správní rada stanovila pro školní (akademický) rok 2021/2022 termín ukončení sběru žádostí o stipendium do 15. 10. 2021.
Žádosti zasílejte k rukám tajemníka nadace Ing. Lísala, kontakt viz. níže.

Velké poděkování patří našemu zřizovateli statutárnímu městu České Budějovice a též našim sponzorům, kteří podpořili darem činnost nadace v loňském roce.

Žadatelé musejí splnit tyto podmínky:

1) Předložit vyplněnou žádost
2) Vyplnit „Motivační dopis žadatele“
3) Doložit trvalé bydliště (z matriky)
4) Doložit aktuální potvrzení o studiu z příslušné školy 
5) Doložit příjmy rodičů za uplynulý kalendářní rok, příp. potvrzení o   podaném daňovém přiznání  finančnímu úřadu, potvrzené sociální příplatky a dávky státní sociální podpory
6) Podepsat prohlášení o evidenci osobních údajů dle zákona  č.101/2000 Sb.

Žádosti s přílohami zašlete tajemníkovi nadace na adresu:

Magistrát města České Budějovice
Odbor školství a tělovýchovy
k rukám ing. Adolfa Lísala
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 01 České Budějovice

Formulář žádosti

Předloha motivačního dopisu

Činnost nadace

viz. STATUT NADACE

Nadace pro podporu vzdělávání a vědy - příspěvky našich stipendistů

příspěvek č.1 

příspěvek č.2

příspěvek č.3

příspěvek č.4

Nadace města České Budějovice pro podporu vzdělávání a vědy
Č. Budějovice, České Budějovice 1
nám. Přemysla Otakara II. 1
370 01 České Budějovice

Správní rada nadace

Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. - předseda

Ing. Miroslav Severa - místopředseda

Mgr. Rudolf Vodička - místopředseda
Mgr. Pravoslav Němeček - místopředseda
Ing. Karel Suchý, Ph.D.

doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.
Mgr. Tomáš Chovanec
Mgr. Viktor Lavička

PhDr. Barbora Schelová, Ph.D.,MBA
Ing. Martina Pandulová - revizor
Ing. Adolf Lísal - tajemník (mobil: 607 987 790)

Výroční zprávy

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013 

2012

  

Naši sponzoři

Stránka byla upravena uživatelem Kateřina Koptová, 12. 10. 2021.