Nadace pro podporu vzdělávání a vědy

Aktuality

Nadace v posledních měsících podpořila ukrajinské žáky, kteří byli zařazeni do běžných tříd českobudějovických základních škol. Byly zakoupeny sešity, školní potřeby a pomůcky na psaní latinkou. I s  přispěním výrobců školních potřeb (Swan Stabilo, Faber-Castell) se mohlo 91 žáků plně zapojit do školní výuky v Základní škole Máj II a Základní škole a Mateřské škole, Nová 5. Očekáváme další reakci škol v případě nástupu nových žáků do prvních ročníků od září letošního roku. 

Našim dvěma stipendistům se v letošním červnu podařily významné studijní úspěchy. Jedna studentka byla přijata ke studiu na Cambridge ve Velké Británii na obor Natural Sciences, druhá odmaturovala jako jedna z nejlepších na francouzském lyceu v Avignonu a chystá si rozšířit znalosti v oblasti lingvistiky a literatury na prestižním Lyceu Jindřicha IV. v Paříži. Ostatní studenti  úspěšně zakončili letní semestr a někteří školy již ukončili. Díky aktivitě našich sponzorů se daří zapojovat další finanční prostředky do podpory vzdělávání a vědy v našem městě. 

Nabízíme proto naši pomoc dalším studentům, kteří svým odpovědným přístupem ke studiu mohou s finančním příspěním nadace dosáhnout výrazných úspěchů pro svou budoucnost. Pomoc se týká i studujících, kteří vlivem tíživé sociální situace nemohou plnohodnotně studovat.

Velké poděkování patří našemu zřizovateli statutárnímu městu České Budějovice, tak i našim sponzorům, kteří přispěli k významné pomoci vzdělání v našem městě.

Studenti si mohou žádat o stipendia do roku 2022, na základě žádosti v příloze. Termín ukončení přijímání žádostí bude stanoven správní radou později.
Žádosti zasílejte k rukám tajemníka nadace Ing. Lísala, kontakt viz. níže.

Žadatelé musejí splnit tyto podmínky:

1) Předložit vyplněnou žádost
2) Vyplnit „Motivační dopis žadatele“
3) Doložit trvalé bydliště (z matriky)
4) Doložit aktuální potvrzení o studiu z příslušné školy 
5) Doložit příjmy rodičů za uplynulý kalendářní rok, příp. potvrzení o   podaném daňovém přiznání  finančnímu úřadu, potvrzené sociální příplatky a dávky státní sociální podpory
6) Podepsat prohlášení o evidenci osobních údajů dle zákona  č.101/2000 Sb.

Žádosti s přílohami zašlete tajemníkovi nadace na adresu:

Magistrát města České Budějovice
Odbor školství a tělovýchovy
k rukám ing. Adolfa Lísala
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 01 České Budějovice

Formulář žádosti

Předloha motivačního dopisu

Činnost nadace

viz. Statut nadace

Nadace pro podporu vzdělávání a vědy - příspěvky našich stipendistů

příspěvek č.1 

příspěvek č.2

příspěvek č.3

příspěvek č.4

příspěvek č.5

Sídlo nadace

nám. Přemysla Otakara II. 1
370 01 České Budějovice

Správní rada nadace

Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. - předseda
Ing. Miroslav Severa - místopředseda
Mgr Tomáš Chovanec - místopředseda
Mgr. Pravoslav Němeček - místopředseda
Ing. Karel Suchý, Ph.D.
doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.
Ing. Michaela Novotná
Mgr. Viktor Lavička
PhDr. Barbora Schelová, Ph.D.,MBA
Ing. Martina Pandulová - revizor
Ing. Adolf Lísal - tajemník (mobil: 607 987 790)

Výroční zprávy

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013 

2012

Naši sponzoři

Stránka byla upravena uživatelem Kateřina Koptová, 15. 7. 2022.