Nadace pro podporu vzdělávání a vědy

Aktuality

Správní rada nadace rozhodla na svém jednání dne 11. 11. 2021 o poskytnutí stipendií deseti vybraným studentům.
Celkově bylo vyplaceno 530 000,-Kč, což je zatím rekordní výše podpory za celou dobu existence nadace.

Na slavnostním předání stipendií v obřadní síni radnice si dne 13. 12. 2021 studenti převzali smlouvy a poslechli si klasickou hudbu v podání bývalého stipendisty a dvou studentek, což podtrhlo slavnostní ráz akce.

I do dalšího roku se podařilo schválit v rozpočtu statutárního města 200 000,-Kč na nadační činnost. 

Velké poděkování patří našemu zřizovateli statutárnímu městu České Budějovice, tak i našim sponzorům, kteří přispěli k významné pomoci vzdělání v našem městě.

Studenti si mohou žádat o stipendia do roku 2022, na základě žádosti v příloze. Termín ukončení přijímání žádostí bude stanoven správní radou později.
Žádosti zasílejte k rukám tajemníka nadace Ing. Lísala, kontakt viz. níže.

Žadatelé musejí splnit tyto podmínky:

1) Předložit vyplněnou žádost
2) Vyplnit „Motivační dopis žadatele“
3) Doložit trvalé bydliště (z matriky)
4) Doložit aktuální potvrzení o studiu z příslušné školy 
5) Doložit příjmy rodičů za uplynulý kalendářní rok, příp. potvrzení o   podaném daňovém přiznání  finančnímu úřadu, potvrzené sociální příplatky a dávky státní sociální podpory
6) Podepsat prohlášení o evidenci osobních údajů dle zákona  č.101/2000 Sb.

Žádosti s přílohami zašlete tajemníkovi nadace na adresu:

Magistrát města České Budějovice
Odbor školství a tělovýchovy
k rukám ing. Adolfa Lísala
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 01 České Budějovice

Formulář žádosti

Předloha motivačního dopisu

Činnost nadace

viz. STATUT NADACE

Nadace pro podporu vzdělávání a vědy - příspěvky našich stipendistů

příspěvek č.1 

příspěvek č.2

příspěvek č.3

příspěvek č.4

Nadace města České Budějovice pro podporu vzdělávání a vědy
Č. Budějovice, České Budějovice 1
nám. Přemysla Otakara II. 1
370 01 České Budějovice

Správní rada nadace

Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. - předseda

Ing. Miroslav Severa - místopředseda

Mgr Tomáš Chovanec - místopředseda
Mgr. Pravoslav Němeček - místopředseda
Ing. Karel Suchý, Ph.D.

doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.
Ing. Michaela Novotná
Mgr. Viktor Lavička

PhDr. Barbora Schelová, Ph.D.,MBA
Ing. Martina Pandulová - revizor
Ing. Adolf Lísal - tajemník (mobil: 607 987 790)

Výroční zprávy

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013 

2012

  

Naši sponzoři

Stránka byla upravena uživatelem Kateřina Koptová, 16. 3. 2022.