Nástěnka IPRÚ

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice

(IPRÚ) je nástrojem pro realizaci integrovaných strategií rozvoje území v programovacím období 2014 - 2020. Řešené území je vymezeno na základě funkčních vazeb a představuje nejen jádrové město, ale i jeho spádové území. V celku tak vytvoří jednotlivé projekty synergický efekt. IPRÚ je nástrojem, pomocí kterého je možné čerpat významný objem dotací ze strukturálních fondů EU. IPRÚ zajišťuje provázanost s cíli a prioritami kohezní politiky státu, a je v souladu se strategickými dokumenty vyšších územních celků (kraje, ČR, EU). Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice řeší rozvoj území IPRÚ v oblastech dopravy, vzdělávání a životního prostředí v programovém období 2014-2020. Kompletní administrace procesů v rámci nositele IPRÚ České Budějovice je v gesci Odboru rozvoje a veřejných zakázek Magistrátu města České Budějovice.

Kontakty IPRÚ   Příprava IPRÚ    Řídící výbor, pracovní skupiny, archiv výzev   Strategie IPRÚ České Budějovice 2014-2020 

Aktuálně vyhlášené výzvy:

Výzva č. 36 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 1.1.2 – Rozvoj a zkvalitnění dopravní infrastruktury pro zlepšení dopravní dostupnosti a prostupnosti území včetně dopravy v klidu - Samostatné parkovací systémy IV

Výzva č. 35 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 1.1.3 – Zlepšení podmínek pro alternativní způsoby dopravy - Cyklodoprava IV

Výzva č. 34 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 2.1.1 - Vybudování infrastruktury pro vzdělávání technických a přírodovědných oborů na ZŠ

Výzva č. 33 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 1.1.3 Zlepšení podmínek pro alternativní způsoby dopravy - Bezpečnost pro pěší dopravu IV

Výzva č. 32 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 1.1.1 Zavedení systému dopravně závislého řízení dopravy

Výzva č. 31 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 1.1.4 – Podpora využívání a rozvoje městské hromadné a příměstské dopravy a dopravní obslužnosti města - Modernizace přestupních zastávek a uzlů veřejné dopravy IV

Výzva č. 30 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 1.2.1 Vybudování obchvatových komunikací

Výzva č. 27 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 1.1.4 – Podpora využívání a rozvoje městské hromadné a příměstské dopravy a dopravní obslužnosti města III

Realizované projekty:                

  • Pořízení 8 nízkopodlažních autobusů se CNG pohonem

K další obnově a modernizaci vozového parku MHD v Českých Budějovicích a blízkém okolí došlo v roce 2018 díky 8 novým nízkopodlažním CNG autobusům, které nahradily staré s naftovým pohonem.Dotace ve výši 48 960 000 Kč (85% z pořizovací ceny autobusů).

  • Modernizace silnice II/146 Hluboká nad Vltavou - Lišov

    Modernizace a rekonstrukce celkem 9 úseků silnice II. třídy č. II/146 ve směru Hluboká nad Vltavou – Lišov (k.ú. Lišov, Levín u Lišova, Lhotice u Českých Budějovic, Hosín, Dobřejovice u Hosína, Hluboká nad Vltavou) v souhrnné délce 6,101 km proběhla v roce 2018 a vyřešila nevyhovující stavebně technický stav daných úseků silnice. Projekt byl prostřednictvím IPRÚ ČB podpořen částkou ve výši 48 018 74 Kč.

  • Pořízení 11 nízkopodlažních trolejbusů

Další obnova vozového parku trolejové trakce MHD v Českých Budějovicích proběhla v roce 2018 pořízením 11 kloubových nízkopodlažních trolejbusů, které nahradily staré trolejbusy se špatným technickým stavem. Projekt byl prostřednictvím IPRÚ ČB podpořen částkou ve výši 147 829 450 Kč (85% z pořizovací ceny trolejbusů).