Oddělení EO, OP, CD a ŘP

Kde nás najdete

nám. Přemysla Otakara II. 1/1, České Budějovice

přízemí - přepážka č. 11 a 12 - ohlašovna trvalého pobytu
přízemí - přepážka č. 13 a 14 - rušení trvalého pobytu

Jeronýmova 1, České Budějovice

přízemí - kancelář č. 116 a 117 - pracoviště cestovních dokladů
přízemí - kancelář č. 119 - výdej OP a příjem žádostí o OP
přízemí - kancelář č. 113 a 121 - úsek správního řízení ŘP
1. patro - kancelář č. 211 - 216 - pracoviště evidence obyvatel a občanských průkazů
1. patro - kancelář č. 217 - 219 - pracoviště řidičských průkazů

Kontakty

Jméno Telefon E-mail
Ing. Soukupová Kateřina, vedoucí odd. 386 805 137 soukupovak@c-budejovice.cz
     
Březinová Jana, OP 386 805 141 brezinovaj@c-budejovice.cz
Fraňková Jitka, OP 386 805 138 frankovaj@c-budejovice.cz
Jirkalová Jana, OP 386 805 142 jirkalovaj@c-budejovice.cz
Hnyková Věra, OP 386 805 139 hnykovav@c-budejovice.cz
Vejskrabová Lenka, OP 386 805 143 vejskraboval@c-budejovice.cz

Šimková Monika Adela, OP

Mgr. Winter Barbora, přestupky na úseku OP, CD

386 805 144

386 805 133

simkovam@c-budejovice.cz

winterb@c-budejovice.cz

Černá Svatava, ohlašovna pobytu 386 802 109 cernas@c-budejovice.cz
Burianová Michaela, ohlašovna pobytu 386 802 108 burianovam@c-budejovice.cz
Davidová Zuzana, rušení pobytu 386 802 113 davidovaz@c-budejovice.cz
Šulčíková Alena, rušení pobytu 386 802 112 sulcikovaa@c-budejovice.cz
Novotná Jaroslava, rušení pobytu 386 802 111 novotnajar@c-budejovice.cz
Hávová Jarmila, CD 386 805 123 havovaj@c-budejovice.cz
Komárková Iveta, CD 386 805 122 komarkovai@c-budejovice.cz
Pouzarová Helena, CD 386 805 124 pouzarovah@c-budejovice.cz
Heřmanová Miroslava, CD 386 805 121 hermanovam@c-budejovice.cz
Jaborníková Vladimíra, ŘP 386 805 128 jabornikovav@c-budejovice.cz
Mynářová Alica, ŘP 386 805 127 mynarovaa@c-budejovice.cz
Petříková Hana, ŘP 386 805 163 petrikovah@c-budejovice.cz
Švehlová Marcela, ŘP 386 805 129 svehlovam@c-budejovice.cz
Bc. Troupová Iveta 386 805 126 troupovai@c-budejovice.cz
Hřídelová Marcela, ŘP 386 805 130 hridelovam@c-budejovice.cz
Zrnová Eva, správní řízení ŘP 386 805 161 zrnovae@c-budejovice.cz
Bočková Ivana, správní řízení ŘP 386 805 164 bockovai@c-budejovice.cz
Ing. Nováková Miroslava, správní řízení ŘP 386 805 166 novakovam@c-budejovice.cz

Kettnerová Miroslava, správní řízení ŘP

Novotná Renata, Bc., správní řízení ŘP

386 805 162

386 805 561

kettnerovam@c-budejovice.cz

novotnar@c-budejovice.cz

Ohlašovna pobytu:

 • přihlašování občanů k pobytu
 • vydávání potvrzení o pobytu
 • přidělování čísel popisných, orientačních a evidenčních 
 • vedení registru obyvatel
 • aktualizace dat v informačním systému evidence obyvatel
 • přijímání žádostí o ukončení pobytu na území ČR
 • přijímání žádostí o evidenci doručovací adresy
 • vedení seznamu voličů
 • vydávání voličských průkazů
 • rušení pobytu ve správním řízení na návrh oprávněné osoby nebo z moci úřední

Evidence obyvatel a občanské průkazy:

 • zpracování údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
 • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel oprávněným fyzickým a právnickým osobám
 • přijímání žádostí o zprostředkování kontaktu
 • vedení a archivace evidence o poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel 
 • vydávání občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem
 • vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, 3 měsíce a 6 měsíců 
 • zajištění úschovy OP při dlouhodobém pobytu občanů v cizině
 • vydávání a evidence potvrzení o OP
 • přijímání a evidence hlášení o ztrátě, odcizení, zničení a poškození OP 
 • přijímání a evidence nalezených OP
 • řešení a evidence přestupků na úseku OP, ukládání blokových pokut
 • skartace OP
 • rozhodování o skončení platnosti OP ve správním řízení
 • odblokování a změna bezpečnostního osobního kódu (BOK) v OP
 • vedení evidence nalezených OP

Úsek cestovních dokladů:

 • vyřizování žádostí o cestovní pasy s biometrickými prvky
 • zpracování došlých obchodních balíků s CP a jejich předání žadatelům
 • vedení materiálů pasové evidence
 • vedení odkládací a mrtvé evidence cestovních pasů   
 • vyřizování žádostí o CP v součinnosti se zastupitelskými úřady ČR v cizině
 • skartace neplatných cestovních dokladů
 • vyřizování hlášení ztrát, odcizení a poškození cestovních dokladů
 • řešení přestupků na úseku cestovních dokladů

Řidičské průkazy:

 • vydání řidičského průkazu po udělení řidičského oprávnění
 • vydání a výměna řidičského a mezinárodního řidičského průkazu
 • změna údajů v řidičském průkazu a mezinárodním řidičském průkazu
 • vydání potvrzení o oznámení ztráty nebo odcizení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu
 • výměna řidičského průkazu členského státu, řidičského průkazu vydaného cizím státem
 • evidence nalezených řidičských průkazů
 • agenda v oblasti profesní způsobilosti řidičů
 • vydání průkazu profesní způsobilosti řidičům cizincům
 • agenda v oblasti paměťových karet řidiče, vozidel a servisu
 • vedení registru řidičů
 • vedení spisu řidičů
 • součinnost s orgány jiných členských států a cizích států v oblasti udělování řidičského oprávnění

Úsek správního řízení ŘP:

 • správní řízení o podmínění, omezení a odnětí řidičského oprávnění
 • odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu
 • správní řízení o vrácení řidičského oprávnění
 • vrácení řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu
 • správní řízení o přezkoumání zdravotní způsobilosti řidičů
 • správní řízení o přezkoušení z odborné způsobilosti řidičů
 • záznamy v registru řidičů o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a o odečtu bodů
 • správní řízení o námitkách proti záznamu bodů v registru řidičů
 • správní řízení o zadržení řidičského průkazu
 • součinnost s orgány činnými v trestním řízení a orgány projednávajícími přestupky
 • výdej výpisu z karty řidiče a bodového hodnocení
Stránka byla upravena uživatelem Andrea Kašparová, 4. 7. 2024.