Oddělení EO, OP, CD a ŘP

Ohlašovna pobytu:

 • přihlašování občanů k pobytu
 • vydávání potvrzení o pobytu
 • přidělování čísel popisných, orientačních a evidenčních 
 • vedení registru obyvatel
 • aktualizace dat v informačním systému evidence obyvatel
 • vedení seznamu voličů
 • vydávání voličských průkazů
 • rušení pobytu ve správním řízení na návrh oprávněné osoby nebo z moci úřední

 

Evidence obyvatel a občanské průkazy:

 • zpracování údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
 • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel oprávněným fyzickým a právnickým osobám
 • přijímání žádostí o zprostředkování kontaktu
 • vedení a archivace evidence o poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel 
 • vydávání občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem
 • vydávání občanských průkazů se strojově čitelnými údaji
 • vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, 3 měsíce a 6 měsíců 
 • zajištění úschovy OP při dlouhodobém pobytu občanů v cizině
 • vydávání a evidence potvrzení o OP
 • přijímání a evidence hlášení o ztrátě, odcizení, zničení a poškození OP 
 • přijímání a evidence nalezených OP
 • řešení a evidence přestupků na úseku OP, ukládání blokových pokut
 • skartace OP
 • rozhodování o skončení platnosti OP ve správním řízení
 • odblokování bezpečnostního osobního kódu (BOK) v OP

 

Úsek cestovních dokladů:

 • vyřizování žádostí o cestovní pasy s biometrickými prvky
 • zpracování došlých obchodních balíků s CP a jejich předání žadatelům
 • vedení materiálů pasové evidence
 • vedení odkládací a mrtvé evidence cestovních pasů   
 • vyřizování žádostí o CP v součinnosti se zastupitelskými úřady ČR v cizině
 • skartace neplatných cestovních dokladů
 • vyřizování hlášení ztrát, odcizení a poškození cestovních dokladů
 • řešení přestupků na úseku cestovních dokladů


Řidičské průkazy:

 • vydání ŘP po udělení řidičského oprávnění
 • vydání a výměna řidičského a mezinárodního řidičského průkazu
 • změna údajů v řidičském průkazu a mezinárodním řidičském průkazu
 • vydání duplikátu řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu
 • výměna řidičského průkazu členského státu, řidičského průkazu vydaného cizím státem
 • agenda v oblasti profesní způsobilosti řidičů
 • vydání průkazu profesní způsobilosti řidičům cizincům
 • agenda v oblasti paměťových karet řidiče, vozidel a servisu
 • vedení registru řidičů
 • vedení spisu řidičů
 • součinnost s orgány jiných členských států a cizích států v oblasti udělování řidičského oprávnění

 

Úsek správního řízení ŘP:

 • správní řízení o podmínění, omezení a odnětí řidičského oprávnění
 • odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu
 • správní řízení o vrácení řidičského oprávnění
 • vrácení řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu
 • nařízení přezkoumání zdravotní způsobilosti řidičů
 • nařízení přezkoušení z odborné způsobilosti řidičů
 • záznamy v registru řidičů o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a o odečtu bodů
 • správní řízení o námitkách proti záznamu bodů v registru řidičů
 • správní řízení o zadržení řidičského průkazu
 • součinnost s orgány činnými v trestním řízení a orgány projednávajícími přestupky
 • výdej dat z registru řidičů