Matriční úřad

Kontakt

Kašparová Andrea, pověřená vedením odboru, tel. 386 802 117, e-mail kasparovaa@c-budejovice.cz

oddělení matrik

Kašparová Andrea, vedoucí odd., úmrtí, změny jmen a příjmení, tel. 386 802 117, e-mail kasparovaa@c-budejovice.cz

Jandoušová Martina, narození, tel. 386 802 118, e-mail jandousovm@c-budejovice.cz

Pokorná Jana, narození, tel. 386 802 120, e-mail pokornaj@c-budejovice.cz

Žemlová Ivana, manželství, tel. 386 802 122, e-mail zemlovai@c-budejovice.cz

Kaločajová Libuše, manželství, tel. 386 802 119, e-mail kalocajovl@c-budejovice.cz

Bc. Sikorová Petra, úmrtí, tel. 386 802 121, e-mail sikorovap@c-budejovice.cz

Lindovská Pavla, stejnopisy matričních dokladů, tel. 386 802 115, e-mail lindovskap@c-budejovice.cz

Měšťanová Hedvika Eva, DiS., ověřování, výpis z RT, tel. 386 802 114, e-mail mestanovah@c-budejovice.cz

Mgr. Kovářová Lucie, ověřování, výpis z RT, vítání občánků, tel. 386 802 124, e-mail kovarovalu@c-budejovice.cz

Rozmahelová Nikola, DiS., ověřování, výpis z RT, vítání občánků, tel. 386 802 125, e-mail rozmahelovan@c-budejovice.cz

oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a řidičských průkazů

Kusová Jana, vedoucí odd., tel. 386 805 137, e-mail kusovaj@c-budejovice.cz

Fišerová Jitka, OP, tel. 386 805 140, e-mail fiserovaj@c-budejovice.cz

Ing. Fojtů Alena, OP, tel. 386 805 141, e-mail fojtua@c-budejovice.cz

Fraňková Jitka, OP, tel. 386 805 138, e-mail frankovaj@c-budejovice.cz

Jirkalová Jana, OP, tel. 386 805 142, e-mail jirkalovaj@c-budejovice.cz

Hnyková Věra, OP, tel. 386 805 139, e-mail hnykovav@c-budejovice.cz

Novotná Jana, OP, tel. 386 805 144, e-mail novotnaj@c-budejovice.cz

Vejskrabová Lenka, OP, tel. 386 805 143, e-mail vejskraboval@c-budejovice.cz

Šimková Monika, administrativa OP, tel. 386 805 141, e-mail simkovam@c-budejovice.cz

Černá Svatava, ohlašovna pobytu, tel. 386 802 109, e-mail cernas@c-budejovice.cz

Burianová Michaela, ohlašovna pobytu, tel. 386 802 108, e-mail burianovam@c-budejovice.cz

Davidová Zuzana, rušení pobytu, tel. 386 802 113, e-mail davidovaz@c-budejovice.cz

Šulčíková Alena, rušení pobytu, tel. 386 802 112, e-mail sulcikovaa@c-budejovice.cz

Novotná Jaroslava, rušení pobytu, tel. 386 802 111, e-mail novotnajar@c-budejovice.cz

Hávová Jarmila, CD, tel. 386 805 123, e-mail havovaj@c-budejovice.cz

Komárková Iveta, CD, tel. 386 805 122, e-mail komarkovai@c-budejovice.cz

Pouzarová Helena, CD, tel. 386 805 124, e-mail pouzarovah@c-budejovice.cz

Heřmanová Miroslava, CD, tel. 386 805 121, e-mail hermanovam@c-budejovice.cz

Jaboníková Vladimíra, ŘP, tel. 386 805 128, e-mail jabornikovav@c-budejovice.cz

Mynářová Alica, ŘP, tel. 386 805 127, e-mail mynarovaa@c-budejovice.cz

Petříková Hana, ŘP, tel. 386 805 163, e-mail petrikovah@c-budejovice.cz

Švehlová Marcela, ŘP, tel. 386 805 129, e-mail svehlovam@c-budejovice.cz

Tibitanzlová Renata, ŘP, tel. 386 805 126, e-mail tibitanzlovar@c-budejovice.cz

Bc. Warischová Martina, ŘP, tel. 386 805 130, e-mail warischovam@c-budejovice.cz

Zrnová Eva, správní řízení ŘP, tel. 386 805 161, e-mail zrnovae@c-budejovice.cz

Bočková Ivana, správní řízení ŘP, tel. 386 805 164, e-mail bockovai@c-budejovice.cz

Ing. Nováková Miroslava, správní řízení ŘP, tel. 386 805 166, e-mail novakovam@c-budejovice.cz

Němcová Martina, správní řízení ŘP, tel. 386 805 162, e-mail nemcovama@c-budejovice.cz

O odboru - Matriční úřad

/ Informace o matričním úřadu. / Více

Oddělení EO, OP, CD a ŘP

/ Evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady a řidičské průkazy - pracoviště Jeronýmova 1. Ohlašovna pobytu - přízemí radnice, vchod č. 3. / Více

Oddělení matrik

/ Oddělení matrik - budova historické radnice. / Více

Seznam oddávajících

/ Seznam oddávajících / Více

Aktuality

Technické důvody zruší a přesunou úřední hodiny

Ve středu 3. června 2020 se v budově magistrátu, konkrétně na pracovišti Jeronýmova 1, ruší úřední hodiny, a to z technických důvodů. Na místě bude probíhat obnova vodovodního řadu a dojde tak k přerušení dodávky pitné vody.

Náhradou za tento den bude čtvrtek 4. června 2020, kdy bude matriční úřad fungovat od 8.00 do 18.00 hodin a správní odbor od 8.00 do 17.00 hodin.

Dne 3. 6. 2020 bude možné v neodkladné záležitosti a po přechozí telefonické domluvě vyřídit:

Matriční úřad – pouze vydání hotového dokladu (OP, CD a ŘP), telefonické objednání – 386 805 137,

Správní odbor – telefonické objednání – 386 805 001.

 

Stránka byla upravena 30. 5. 2020.