Odbor rozvoje a veřejných zakázek

Kontakt

Ing. Dagmar Baumruková, MPA, vedoucí odboru

tel: +420 386 803 201
e-mail: baumrukova@c-budejovice.cz

O odboru - Odbor rozvoje a veřejných zakázek

/ Připravuje a realizuje strategický plán a integrované plány města České Budějovice, připravuje, zpracovává a vede agendu spojenou s dotačními programy EU a národními zdroji, zajišťuje zadávání veřejných zakázek. / Více