Odbor sociálních věcí

O odboru - Odbor sociálních věcí

/ Odbor sociálních věcí zajišťuje výkon státní správy v přenesené působnosti a rozšířené působnosti a výkon samosprávy v sociální oblasti města České Budějovice. / Více

Umístění do domu s pečovatelskou službou

/ Žádost může podat občan s trvalým pobytem v Českých Budějovicích, který je v plném starobním nebo invalidním důchodu. / Více

Bezbariérové byty

/ Informace k bezbariérovým bytům / Více

Domy s pečovatelskou službou (DPS)

/ Jedná se o zařízení poskytující sociální péči občanům, kteří jsou ve starobním nebo plném invalidním důchodu. Rozsah i výši úhrad za jednotlivé výkony stanovuje zákon. / Více

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací na období 2023- 2025:

  1.  Úvod k SVR PO
  2.  SVR PO

Střednědobý výhled rozpočtu byl schválen radou města dne 8. 11. 2021.

 

Stránka byla upravena 15. 11. 2021.