Odbor sociálních věcí

Kde nás najdete

v budově historické radnice, náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice:
sekretariát odboru sociálních věcí - vchod č. 3, přízemí, č. kanceláře 032
oddělení sociální pomoci - vchod č. 3, přízemí, č. 050, 051a - 051c

Kněžská ul. č. 19, České Budějovice:
oddělení sociálně právní ochrany dětí - kancelář č. 202 - 210
oddělení sociální pomoci - kancelář č. 501, 503, 504

Kontakty

Jméno Telefon E-mail Kancelář
Bc. Marie Voštová
vedoucí odboru
386 801 601 vostovam@c-budejovice.cz  
Iveta Hovorková
asistentka vedoucí odboru
386 801 602 hovorkovai@c-budejovice.cz 032
Ing. Marie Krejčová
ekonomická agenda odboru
386 801 625 krejcovam@c-budejovice.cz 033
Mgr. Šárka Kovárnová
vedoucí úseku - samospráva
386 801 623 kovarnovas@c-budejovice.cz 051d
Bc. Šárka Novotná
vedoucí úseku - terénní sociální práce
386 804 235 novotnas@c-budejovice.cz 504
Mgr. Lenka Ludvíková
vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí
386 804 215 ludvikoval@c-budejovice.cz 208

Kontakty všech zaměstnanců odboru

Struktura odboru

Schema organizační struktury (PDF)

Další informace odboru

Byty pro osoby se zdravotním omezením, které jsou ve starobním či invalidním důchodu.

Seznam domovů pro seniory, kontakty a popis činnosti.

Činnost odboru:

 • výkon státní správy v přenesené působnosti a rozšířené působnosti prostřednictvím oddělení sociálně právní ochrany dětí  a oddělení sociální pomoci
 • výkon samosprávy v sociální oblasti města České Budějovice a to prostřednictvím oddělení sociální pomoci
 • metodicky podporuje příspěvkové organizace zřízené městem v sociální oblasti

Oddělení sociálně právní ochrany dětí

 • poskytuje samostatné sociálně právní a výchovné poradenství dětem, rodičům a osobám odpovědným za péči o dítě při řešení jejich rodinných, osobních a sociálních situací a činí opatření na ochranu dětí
 • zaměřuje se zejména na děti uvedené v § 6 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • rozhoduje o výchovných opatřeních podle § 13a zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • může uložit rodičům povinnost využít odbornou poradenskou pomoc podle § 12 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • podává k soudu návrhy na vydání předběžných opatření dle § 452 zákona o zvláštních řízeních soudních 
 • vykonává funkci kolizního opatrovníka v případě, že dochází ke střetu zájmů mezi rodiči a dětmi podle § 892 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a § 469 odst. 1 zákona o zvláštních řízeních soudních ve znění pozdějších předpisů
 • pořádá případové konference a činí další povinnosti podle § 10 odst. 3 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • vede evidenci žadatelů o osvojení a pěstounskou péči
 • zaměřuje se na děti vhodné do náhradní rodinné péče
 • sleduje výkon pěstounské péče a uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče
 • sleduje děti, které byly umístěné na základě rozhodnutí soudu do ústavní a ochranné výchovy
 • Informace pro rodiče - naleznete na webu Město pro rodinu v sekci Sociálně právní ochrana dětí  
 • Poradenská zařízení - zde naleznete kontakty, které je možné využít v rámci poradenství v Č.Budějovicích
 • povinně zveřejňované standardy SPOD naleznete na webu Město pro rodinu v sekci Sociálně právní ochrana dětí

Oddělení sociální pomoci

 • realizuje sociální práci v přímém kontaktu s klientem
 • zajišťuje činnost romského poradce
 • rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce důchodových dávek podle zákona č. 582/1991 Sb.
 • vydává Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
 • vede správní řízení při stanovení úhrady za stravu a péči v případech, kdy je dítě umístěno do domova pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy nebo předběžného opatření (dle § 74 zák. č. 108/2006 Sb.)
 • vyřizuje jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem dle vládního nařízení č. 165/1997 Sb.
 • vydává tiskopisy receptů a žádanek s "modrým pruhem"