Odbor sociálních věcí

Kde nás najdete

v budově historické radnice, náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice:
sekretariát odboru sociálních věcí - vchod č. 3, přízemí, č. kanceláře 032
oddělení sociální pomoci - vchod č. 3, přízemí, č. 050, 051a - 051c

Kněžská ul. č. 19, České Budějovice:
oddělení sociálně právní ochrany dětí - kancelář č. 202 - 210
oddělení sociální pomoci - kancelář č. 501, 503, 504

Kontakty

Jméno Telefon E-mail Kancelář
Bc. Marie Voštová
vedoucí odboru
386 801 601 vostovam@c-budejovice.cz  
Iveta Hovorková
asistentka vedoucí odboru
386 801 602 hovorkovai@c-budejovice.cz 032
Irena Slaninová
ekonomka odboru
386 801 603 slaninovai@c-budejovice.cz  
Mgr. Šárka Kovárnová
vedoucí úseku
386 801 623 kovarnovas@c-budejovice.cz 051d
Bc. Šárka Novotná
vedoucí úseku
386 804 235 novotnas@c-budejovice.cz 504
Mgr. Eva Kuzbová
vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí
386 804 201 kuzbovae@c-budejovice.cz  

Kontakty všech zaměstnanců odboru

Struktura odboru

Schema organizační struktury (PDF)

Důležité informace odboru

Zimní krizový režim azylového domu byl obnoven 12. 12. 2022.

Domovy s pečovatelskou službou a bezbariérové byty.

Seznam domovů pro seniory, kontakty a popis činnosti.

Činnost odboru:

 • výkon státní správy v přenesené působnosti a rozšířené působnosti prostřednictvím oddělení sociálně právní ochrany dětí  a oddělení sociální pomoci
 • výkon samosprávy v sociální oblasti města České Budějovice a to prostřednictvím oddělení sociální pomoci
 • metodicky podporuje příspěvkové organizace zřízené městem v sociální oblasti

Oddělení sociálně právní ochrany dětí

 • poskytuje samostatné sociálně právní a výchovné poradenství dětem, rodičům a osobám odpovědným za péči o dítě při řešení jejich rodinných, osobních a sociálních situací a činí opatření na ochranu dětí
 • zaměřuje se zejména na děti uvedené v § 6 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • rozhoduje o výchovných opatřeních podle § 13a zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • může uložit rodičům povinnost využít odbornou poradenskou pomoc podle § 12 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • podává k soudu návrhy na vydání předběžných opatření dle § 452 zákona o zvláštních řízeních soudních 
 • vykonává funkci kolizního opatrovníka v případě, že dochází ke střetu zájmů mezi rodiči a dětmi podle § 892 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a § 469 odst. 1 zákona o zvláštních řízeních soudních ve znění pozdějších předpisů
 • pořádá případové konference a činí další povinnosti podle § 10 odst. 3 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • vede evidenci žadatelů o osvojení a pěstounskou péči
 • zaměřuje se na děti vhodné do náhradní rodinné péče
 • sleduje výkon pěstounské péče a uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče
 • sleduje děti, které byly umístěné na základě rozhodnutí soudu do ústavní a ochranné výchovy
 • Informace pro rodiče - naleznete na webu Město pro rodinu v sekci Sociálně právní ochrana dětí  
 • Poradenská zařízení - zde naleznete kontakty, které je možné využít v rámci poradenství v Č.Budějovicích
 • povinně zveřejňované standardy SPOD naleznete na webu Město pro rodinu v sekci Sociálně právní ochrana dětí

Oddělení sociální pomoci

 • realizuje sociální práci v přímém kontaktu s klientem
 • zajišťuje činnost romského poradce
 • rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce důchodových dávek podle zákona č. 582/1991 Sb.
 • vydává Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
 • vede správní řízení při stanovení úhrady za stravu a péči v případech, kdy je dítě umístěno do domova pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy nebo předběžného opatření (dle § 74 zák. č. 108/2006 Sb.)
 • vyřizuje jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem dle vládního nařízení č. 165/1997 Sb.
 • vydává tiskopisy receptů a žádanek s "modrým pruhem"