Pomoc Ukrajině /  Інформація для громадян України в Чехії 

Souhrnné informace k možnostem poskytování pomoci Ukrajině a ukrajinským občanům u nás. Informace pro Ukrajince v Čechách / Інформація для громадян України в Чехії 

KACPU sídlí od 16. 1. 2023 na Pražské třídě v budově Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra / Департаменту притулку та міграційної політики (Pražská 1257/23  /  Празька 1257/23, České Budějovice / Чеські Будейовіце). Provozní doba od 16. 1. 2023 / ГОДИНИ РОБОТИ з 16. 1. 2023

     Mісце реєстрації в початкові та дитячі садки для дітей - УКРАЇНА:

  • V rámci dotačního titulu Ministerstva vnitra ČR „Projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni obce v roce 2022“ získalo město České Budějovice významnou finanční podporu na provozování Ukrajinského komunitního centra Nadija. Cílem projektu je do jednoho místa – UKC Nadija, koncentrovat pro držitele dočasné ochrany potřebné poradenství, výuku českého jazyka, integrační a adaptační aktivity a zároveň jim vytvořit bezpečné místo pro setkávání a vzájemné sdílení, kde mohou získat pro ně potřebné informace z různých životních oblastí jako je např. vzdělávání, trh práce, ale i psychologickou pomoc.
  • THEIA - krizové centrum o. p. s. nabízí odbornou pomoc lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci a potřebují s ní pomoci. Služby jsou určeny pro každého, tedy pro české obyvatele, na které situace dopadá, na Ukrajince, kteří zde třeba již delší dobu žijí. Služby jsou poskytovány v českém a anglickém jazyce. Ve výjimečných případech je možné zajistit tlumočení do ukrajinského jazyka.
  • Bližší Informace: www.theia.cz/konflikt_ukrajina

 

 

Stránka byla upravena uživatelem Renáta Kollarczyková, 18. 1. 2023.