Posudky a zprávy o přestupkových řízeních

Občan může osobně požádat o posudek pouze na sebe (svou vlastní osobu). Posudek mu je vydán do vlastních rukou po předložení občanského průkazu a ověření totožnosti.

Kontaktní osoba

Hana Hladovcová
správní odbor, pracoviště Jeronýmova 1, 3. poschodí, č. dveří 409
tel.: 386 805 022, e-mail: HladovcovaH@c-budejovice.cz