Správní odbor

Kontakt

Správní odbor Magistrátu města České Budějovice sídlí v ul. Jeronýmova č.1, České Budějovice - 2 a 3. poschodí budovy.....

O odboru - Správní odbor

/ Vykonává státní správu na úseku projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, přestupků proti občanskému soužití, proti majetku, proti veřejnému pořádku. / Více

Oddělení dopravních přestupků - pracoviště ul. Jeronýmova

/ Přestupkové řízení podle zákona č. 250/2016 Sb. \no odpovědnosti za přestupky a řízení o nich\n / Více

Oddělení majetkových přestupků - pracoviště ul. Jeronýmova

/ Oddělení majetkových přestupků - pracoviště ul. Jeronýmova. / Více

Aktuality

V sekci "Oddělení majetkových přestupků "- pracoviště ul. Jeronýmova přidán nový formulář pro podávání oznámení o konání shromáždění.