Správní odbor

Kontakt

Správní odbor Magistrátu města České Budějovice sídlí v ul. Jeronýmova č.1, České Budějovice - 2 a 3. poschodí budovy.....

O odboru - Správní odbor

/ Vykonává státní správu na úseku projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, přestupků proti občanskému soužití, proti majetku, proti veřejnému pořádku. / Více

Oddělení dopravních přestupků - pracoviště ul. Jeronýmova

/ Přestupkové řízení podle zákona č. 250/2016 Sb. \no odpovědnosti za přestupky a řízení o nich\n / Více

Oddělení majetkových přestupků - pracoviště ul. Jeronýmova

/ Oddělení majetkových přestupků - pracoviště ul. Jeronýmova. / Více

Ohlášení shromáždění občanů

/ Ke shromáždění občanů není třeba žádné povolení, svolavatel však má povinnost ho ohlásit magistrátu města. / Více

Uspořádání veřejné sbírky

/ Dohled nad konáním veřejné sbírky zabezpečuje správní odbor magistrátu města. / Více

Posudky a zprávy o přestupkových řízeních

/ Zprávy o pověsti a zprávy o přestupkových řízeních vedených proti občanovi vydává správní odbor. Posudek lze žádat pouze na svou osobu. / Více

Oznámení přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití nebo majetku

/ Přestupky lze nahlásit na Policii ČR nebo na správním odboru magistrátu města. / Více

Projednání dopravních přestupků

/ Provinilý řidič se zákazem řízení může požádat o upuštění od zbytku doby zákazu řízení. Správní odbor magistrátu města však žádá pouze v případě, že ten řidičův přestupek projednával. / Více

Splátky pokut uložených správním odborem

/ Ve výjimečných případech může správní odbor přistoupit na placení jím uložených pokut prostřednictvím splátek. / Více

Aktuality

V sekci "Oddělení majetkových přestupků "- pracoviště ul. Jeronýmova přidán nový formulář pro podávání oznámení o konání shromáždění.