Majetek města

Pronájem městského bytu, budovy a nebytového prostoru, pronájem ploch veřejné zeleně, dispozice s pozemky a objekty města.

Pronájem městského bytu, budovy, nebytového prostoru

Město České Budějovice již neprodává byty, drží si pouze některé v historicky cenných budovách a také byty sociální. Pronájem bytů, ale i nebytových prostor acelých budov pro město zprostředkovává jeho společnost SPRÁVA DOMŮ s.r.o. / Více

Nabídka ne-/bytových prostor

Nabídka pronájmu bytových a nebytových prostor ve správě SPRÁVA DOMŮ s.r.o. / Více

Potvrzení o bezdlužnosti při žádosti o byt

O potvrzení bezdlužnosti je třeba požádat finanční odbor, který ji potvrdí do tiskopisu žádosti o byt vydané Správou domů. / Více

Zábor vozovky nebo chodníku (zvláštní užívání komunikací)

Žádost o zábor ulic nebo chodníků kvůli stavebním, komerčním i jiným účelům. / Více

Zábor veřejné zeleně

Pronájem ploch veřejné zeleně za účelem provádění výkopových prací, ukládání materiálu a umisťování stavebních zařízení. / Více

Pozemky - prodej, pronájem, směna, výpůjčka, věcná břemena

Veškeré dispozice s pozemky ve vlastnictví města jsou v kompetenci majetkového odboru. / Více

Prodej objektů ve vlastnictví města

Zájemce o koupi objektu, který je vlastnictví města, nechť kontaktuje nebo raději osobně navštíví majetkový odbor města. / Více
Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 8. 6. 2020.