Majetek města

Pronájem bytu, budovy a nebytového prostoru, pronájem ploch veřejné zeleně, dispozice s pozemky a objekty města.

Pro město zprostředkovává Správa domů s.r.o.

O potvrzení bezdlužnosti se požádá na finanční odbor.

Zábor podléhá žádosti a je zpoplatněn.

Dispozice s městskými pozemky jsou v kompetenci majetkového odboru.

Dispozice s městskými objekty jsou v kompetenci majetkového odboru.

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 8. 4. 2022.