Smlouvy uzavřené městem České Budějovice

Smlouva číslo 2021001349


Název smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Předmět smlouvy: tlaková kanalizační přípojka na části parc. č. 499/16 v k.ú. Branišov u Dubného, p. Mařík
Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Název smluvní strany: DANIEL MAŘÍK
Datum uzavření: 08.10.2021
Odbor: Oddělení dispozice s nemovitostmi
Dokumenty: Dokument