Smlouvy uzavřené městem České Budějovice

Smlouva číslo 2021001536


Název smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemne
Předmět smlouvy: STL, vodovodní a kanalizační přípojky na části parc. č. 3381/1 v k.ú. České Budějovice 6
Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
Název smluvní strany: PAVLA LÁLOVÁ
Datum uzavření: 29.09.2021
Odbor: Oddělení dispozice s nemovitostmi
Dokumenty: Dokument