Ostatní správní poplatky

Správní poplatky vybírané finančním odborem podle položek 1 a 21 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Položka 1

Přijetí žádosti

o povolení posečkání úhrady místních poplatků, popřípadě rozložení jejich úhrady na splátky

400 Kč

o vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo stavu osobního daňového účtu

100 Kč

o vyslovení neúčinnosti doručení nebo navrácení lhůty v předešlý stav

300 Kč

Položka 21

Provozování loterie nebo jiné hry

přijetí žádosti o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry

5 000 Kč

rozhodnutím Ministerstva financí o prominutí části poplatku činí správní poplatek za přijetí žádosti o vydání povolení k provozování tomboly  

500 Kč

přijetí žádosti o změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry

3 000 Kč

rozhodnutím Ministerstva financí o prominutí části poplatku činí správní poplatek za přijetí žádosti o změnu povolení k provozování tomboly

300 Kč

 

 

Odkaz na znění zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích