Finanční odbor

O odboru - Finanční odbor

/ Finanční odbor zhodnocuje volné finanční prostředky, eviduje pokuty Městské policie na místě nezaplacené a následně je vymáhá. / Více

Poplatek ze psů

/ Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců, obvykle 400 Kč za kalendářní rok. / Více

Poskytované peněžní prostředky z Fondu podpory kvality bydlení

/ Informace o zrušení Fondu podpory kvality bydlení. / Více

Přehled finančního hospodaření - dokumenty

/ Přehled finančního hospodaření statutárního města České Budějovice od roku 2000; Účetní a finanční výkazy. / Více

Rozpočet

/ Rozpočet. / Více

Rozpočtová opatření

/ Rozpočtová opatření / Více

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

/ Sazba poplatku za odpad pro kalendářní rok 2022 činí 680 Kč. Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu roku 2022. / Více

Střednědobé výhledy rozpočtu města České Budějovice

/ Střednědobé výhledy rozpočtu města České Budějovice. / Více

Závěrečný účet

/ Závěrečné účty statutárního města / Více

Ostatní místní poplatky

/ Poplatek ze vstupného, za užívání veřejného prostranství / Více

Poplatek z pobytu

/ Místní poplatek z pobytu činí na území města České Budějovice 25 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. / Více

Ostatní správní poplatky

/ Povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry, posečkání s úhradou místních poplatků, potvrzení o bezdlužnosti / Více

Potvrzení o bezdlužnosti při žádosti o byt

/ O potvrzení bezdlužnosti je třeba požádat finanční odbor, který ji potvrdí do tiskopisu žádosti o byt vydané Správou domů. / Více