Stavební úpravy komunikací

Žádosti týkající se stavebních úprav komunikací se podávají na speciální stavební úřad, kterým je odbor dopravy a silničního hospodářství magistrátu města.

Formuláře

Ohlášení stavby (nové stavby, nástavby, přístavby, stavební úpravy, změny stavby před dokončením)

Ohlášení odstranění stavby / terénních úprav /zařízení 

Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem

Žádost o stavební povolení

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Žádost o povolení protlaku (podvrtu) silnice

Žádost o povolení překopu silnice

Žádost o uzavření dohody a povolení zvláštního užívání komunikace

Žádost o vydání společního povolení

Kontakt

Odbor dopravy a silničního hodpodářství, oddělení silničního správního úřadu, Kněžská 19, 3. patro.

Jednotliví pracovníci mají rozdělené kompetence podle území i typu komunikací: územní obvod města a správní územní obvod obce z rozšířenou působností.

Úřední hodiny

Stránka byla upravena uživatelem Jindřich Šimánek, 13. 10. 2022.