Odbor dopravy a silničního hospodářství

Kontakt

Ing. Jaroslav Mráz, vedoucí odboru

tel. 386 804 401
e-mail: mrazj@c-budejovice.cz

O odboru - Odbor dopravy a silničního hospodářství

/ Popis činnosti odboru a jednotlivých oddělení, kontakty na jednotlivé pracovníky. / Více

Evidence vozidel

/ Zapsání a vymazání z registru silničních vozidel, změny údajů v registru, žádost o výdej dat z registru. / Více

Oddělení evidence vozidel

/ Oddělení evidence vozidel (Kněžská 19, České Budějovice). / Více

Oddělení dopravního inženýrství státní správy

/ Činnost oddělení a kontaktní údaje. / Více

Oddělení silničního správního úřadu

/ Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního správního úřadu / Více

Připojení sjezdu k silnici nebo místní komunikaci

/ Zřízení, úprava či zrušení dopravního připojení nemovitosti formou sjezdu nebo nájezdu k pozemní komunikaci. / Více

Stavební úpravy komunikací

/ Stavby nových komunikací, úpravy stávajících, překopy, ukládání sítí. / Více

Úprava dopravního značení, omezení provozu, uzavírky

/ Žádosti o úpravu dopravního značení a uzavírky, výjimky z provozu na místních komunikacích. / Více

Správní poplatky odboru dopravy a silničního hospodářství

/ Řidičské průkazy, autoškoly, taxislužba a drážní doprava, připojení nemovitosti na místní komunikaci, povolení ke zvláštnímu užívání komunikace / Více

Aktuality

Do 1.1.2021 si každý dopravce (včetně tvz. alternativních) musí na dopravním úřadu pro svá současná vozidla taxislužby opatřit evidenční nálepku vozidla taxislužby (tzn. s předstihem o vydání nálepky na dopravním úřadu požádat).

Žádost o vydání evidenční nálepky vozidla taxislužby - ZDE

Pokud má dopravce u dopravního úřadu jako vozidlo taxislužby evidováno vozidlo, které má v Registru silničních vozidel evidováno jako nepodnikající fyzická osoba, musí tento nedostatek v Registru silničních vozidel napravit. Jinak dopravní úřad vozidlo vyřadí z evidence vozidel taxislužby a nebude možné jím provozovat taxislužbu. Dopravní úřady provedou kontrolu před vydáním nálepky.

 

Ministerstvo dopravy vytvořilo webovou aplikaci, prostřednictvím které si lze ověřit, zda je u vozidla správně zapsán vlastník vozidla, vozidlo není v tzv. "polopřevodu".

Aplikace je dostupná na webové adrese www.dokonceteregistraci.cz.

Kontrolu lze provést na základě vložení čísla osvědčení o registraci vozidla. Po potvrzení jsou sděleny informace, zda je registrace vozidla dokončena nebo je nutné registraci dokončit, tj. zapsat vlastníka vozidla k určitému datu. Součástí aplikace jsou také údaje o počtu vozidel "v převodu". Informace o vozidlech jsou k datu 12. dubna 2015 a dále se budou pravidelně aktualizovat.

 

Dotazník pro řidiče k využívání vybraných asistenčních systémů

Dotazníkové šetření, které si klade za cíl zmapovat postoje a zkušenosti českých řidičů a řidiček s pokročilými asistenčními systémy v automobilech (ADAS). Tento výzkum probíhá pod záštitou Univerzity Palackého v Olomouci a Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. jako součást projektu „Adaptace člověka na asistenční systémy pro řidiče v motorových vozidlech“, podporovaného Technologickou agenturou ČR v rámci programu OMEGA. Váš názor a zkušenosti jsou pro nás důležité. Samotné vyplnění dotazníku Vám zabere 30 minut.

Vaše odpovědi zůstanou anonymní a bude s nimi nakládáno v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. Vyplněním tohoto dotazníku souhlasíte se zpracováním údajů pro výzkumné a vzdělávací účely. V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na Mgr. Lucii Viktorovou, e-mail: lucie.viktorova@upol.cz.