Odbor dopravy a silničního hospodářství

Kontakt

Ing. Jaroslav Mráz, vedoucí odboru

tel. 386 804 401
e-mail: mrazj@c-budejovice.cz

O odboru - Odbor dopravy a silničního hospodářství

/ Popis činnosti odboru a jednotlivých oddělení, kontakty na jednotlivé pracovníky. / Více

Oddělení dopravního inženýrství státní správy

/ Činnost oddělení a kontaktní údaje. / Více

Oddělení evidence vozidel

/ Oddělení evidence vozidel (Kněžská 19, České Budějovice). / Více

Oddělení silničního správního úřadu

/ Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního správního úřadu / Více

Aktuality

Od 1. září budou muset řidiči taxislužby na území Českých Budějovic prokázat své znalosti místopisu, obsluhy taxametru a právních předpisů upravujících provozování taxislužby a ochranu spotřebitele, a to formou zkoušky

Podklady ke zkoušce k prokázání znalosti místopisu, obsluhy taxametru a právních předpisů upravujících provozování taxislužby a ochranu spotřebitele ZDE

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o podmínkách pro zahájení nebo nabízení přepravy řidičem taxislužby na území statutárního města České Budějovice ZDE

Po naplnění daného počtu podaných přihlášek budou vždy vypsány termíny zkoušek.

Stanovené termíny zkoušek:
2.4.2020  -  13:00 hod. - na základě vyhlášeného nouzovému stavu na území ČR je zkouška zrušena, náhradní termín zkoušky bude včas stanoven

 

Ministerstvo dopravy vytvořilo webovou aplikaci, prostřednictvím které si lze ověřit, zda je u vozidla správně zapsán vlastník vozidla, vozidlo není v tzv. "polopřevodu".

Aplikace je dostupná na webové adrese www.dokonceteregistraci.cz.

Kontrolu lze provést na základě vložení čísla osvědčení o registraci vozidla. Po potvrzení jsou sděleny informace, zda je registrace vozidla dokončena nebo je nutné registraci dokončit, tj. zapsat vlastníka vozidla k určitému datu. Součástí aplikace jsou také údaje o počtu vozidel "v převodu". Informace o vozidlech jsou k datu 12. dubna 2015 a dále se budou pravidelně aktualizovat.

Dotazník pro řidiče k využívání vybraných asistenčních systémů

Dotazníkové šetření, které si klade za cíl zmapovat postoje a zkušenosti českých řidičů a řidiček s pokročilými asistenčními systémy v automobilech (ADAS). Tento výzkum probíhá pod záštitou Univerzity Palackého v Olomouci a Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. jako součást projektu „Adaptace člověka na asistenční systémy pro řidiče v motorových vozidlech“, podporovaného Technologickou agenturou ČR v rámci programu OMEGA. Váš názor a zkušenosti jsou pro nás důležité. Samotné vyplnění dotazníku Vám zabere 30 minut.

Vaše odpovědi zůstanou anonymní a bude s nimi nakládáno v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. Vyplněním tohoto dotazníku souhlasíte se zpracováním údajů pro výzkumné a vzdělávací účely. V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na Mgr. Lucii Viktorovou, e-mail: lucie.viktorova@upol.cz.