Stavební úřad

Kontakt

O odboru - Stavební úřad

/ Kontakty, struktura a činnost stavebního úřadu. / Více

Informace o novele stavebního zákona

/ Jejím účelem je zpřesnit znění jednotlivých ustanovení tak, aby v praxi nevyvolávaly interpretační a aplikační problémy. / Více

Správní poplatky stavebního úřadu

/ Správní poplatky vybírané stavebním úřadem podle položek 17, 18, 19 a 20 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů / Více

ROZDĚLENÍ NA OBVODY ODDĚLENÍ MĚSTO - MAPA.pdf (5,6 MB)

ROZDĚLENÍ NA OBVODY ODDĚLENÍ OBCE.pdf (188,1 kB)

Formuláře žádostí podávaných podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) jsou ke stažení zde

Aktuality - kolaudace

příloha č. 1 - žádost o přideleni čísla popisného/orientačního.pdf

příloha č. 2 - ohlášení dokončené stavby.pdf

 

Aktuality - od 20.4.2018 novelizována vyhláška č. 503/2006 Sb, o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, kde jsou uvedny např. předepsané náležitosti podání, žádosti atd. 

vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řád

vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu