Úprava dopravního značení, omezení provozu, uzavírky

Žadatel o úpravu dopravního značení nebo uzavírku komunikace, musí mít předchozí Policie ČR, vlastníka komunikace, případně příslušného drážního úřadu v případě omezení tramvajové nebo železniční dopravy. V případě uzavírky je také nutné dodat vyjádření orgánu požární ochrany, zdravotnické služby, dopravců linkové veřejné dopravy, pokud jsou úpravou dotčeni.

Pro vydání rozhodnutí odborem doprayv a silničního hospodářství je také nutné dodat zákres situace, ze které vyplývá návrh dopravního značení. U většiny případů je nutné zpracovaní dopravním odborníkem při zohlednění vyhlášky 30/2001 Sb., kterou se provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích a normy ČSN 018020.

U uzavírky je třeba dodat přesné označení, určení, dobu trvání, důvod uzavírky a návrh trasy objížďky včetně grafické přílohy, dále jméno a příjmení pracovníka odpovědného za organizování a zabezpečení akce, která je důvodem k podání žádosti, jeho adresu a telefonní spojení na jeho pracoviště a bydliště. Musí být uveden harmonogram stavebních prací (jsou-li důvodem uzavírky) obsahující množství a časový průběh jednotlivých druhů prací. Nutno doložit též souhlas dotčeného dopravního úřadu, pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění zastávek linkové osobní dopravy.

Formuláře

Žádost o stanovení místní a přechodné úpravy provozu na místní komunikaci

Žádost o udělení výjimky z místní úpravy provozu na místních komunikacích

Žádost o povolení uzavírky místní komunikace

Žádost o povolení uzavírky silnice

Kontakt

Odbor dopravy a silničního hodpodářství, oddělení silničního správního úřadu, Kněžská 19, 3. patro.

Jednotliví pracovníci mají rozdělené kompetence podle území i typu komunikací.

 

Pracovník spojení (telefon, e-mail, č.dv.) pracovní náplň
Ing. Hana
TRUHLÁŘOVÁ
Vedoucí oddělení
386 804 408
truhlarovah@c-budejovice.cz
kancelář č. 408
silniční správní úřad a speciální stavební úřad v obvodu:  
kú Č. Budějovice 1 (historické jádro), část ČB 6 (oblast ohraničená ul. Rudolfovská, Nádražní, Mánesova a řekou Vltavou)
Hana
KOVAŘÍKOVÁ
386 804 413
kovarikovah@c-budejovice.cz
kancelář č. 409
Administrativa
Ing. Pavel
STEJSKAL
386 804 409
stejskalp@c-budejovice.cz
kancelář č. 416
silniční správní úřad a speciální stavební úřad v obvodu:  
kú Č. Budějovice 1 (historické jádro), část ČB 6 (oblast ohraničená ul. Rudolfovská, Nádražní, Mánesova a řekou Vltavou)
Jiří
STACH
386 804 404
stachj@c-budejovice.cz
kancelář č. 410
silniční správní úřad a speciální stavební úřad v obvodu:
ČB 5 (Suché Vrbné, Nová Pohůrka), ČB 6 (Havlíčkova kolonie, Mladé, Nové Hodějovice)
Ing. Pavel
HORÁK
386 804 403
horakp@c-budejovice.cz
kancelář č. 410
silniční správní úřad a speciální stavební úřad v obvodu:
ČB 7 (Rožnov, Krumlovské předměstí)
Ing. Jiří 
VOJTA
386 804 416
vojtaj@c-budejovice.cz
kancelář č. 412
silniční správní úřad a speciální stavební úřad v obvodu:
část ČB 2 (Stromovka, Na Dlouhé louce), část ČB 3 (část Pražského předměstí ohraničená ulicemi Pražská, Na Sadech, Rudolfovská, Nádražní, Pekárenská)
Ing. Petra 
ČEPEROVÁ
386 804 406
ceperovap@c-budejovice.cz
kancelář č. 412
silniční správní úřad a speciální stavební úřad v obvodu:
část ČB 3 (Pražské předměstí, Kněžské Dvory, Nemanice)
Ing. Jindřich
ŠIMÁNEK
386 804 407
simanekj@c-budejovice.cz
kancelář č. 412
silniční správní úřad a speciální stavební úřad v obvodu:
část ČB 2 (Čtyři Dvory, Vltava, Šumava, Máj), České Vrbné, Haklovy Dvory
Vendula
SCHMIDTSCHLÄGEROVÁ
386 804 405
schmidtschlagerovav@c-budejovice.cz
kancelář č. 410
silniční správní úřad a speciální stavební úřad v obvodu:
část ČB 3 (část Pražského  předměstí ohraničená ulicemi Strakonická, Pražská, Pekárenská, Nádražní), část ČB 4
Ing. Petra
LUKSCHOVÁ
386 804 434
lukschovap@c-budejovice.cz
kancelář č. 411
silniční správní úřad a speciální stavební úřad:
silnice II. a III. třídy ve správním obvodu s rozšířenou působností města
Č. Budějovice 
Pavel JAKEŠ

386 804 436
jakesp@c-budejovice.cz
kancelář č. 411

silniční správní úřad a speciální stavební úřad:
silnice II. a III. třídy ve správním obvodu s rozšířenou působností města
Č. Budějovice
Bc. Daniel
BOUCHAL
386 804 435
bouchald@c-budejovice.cz
kancelář č. 411
silniční správní úřad a speciální stavební úřad:
silnice II. a III. třídy ve správním obvodu s rozšířenou působností města
Č. Budějovice
Ing. Alena 
SOUČKOVÁ
386 804 431
souckovaa@c-budejovice.cz
kancelář č. 411
silniční správní úřad a speciální stavební úřad:
silnice II. a III. třídy ve správním obvodu s rozšířenou působností města
Č. Budějovice
Mgr. Patrik
NEUWIRTH
386 804 437
neuwirthp@c-budejovice.cz
kancelář č. 416
Přestupky, pokuty, kontrolní činnost

 

Úřední hodiny

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 133/1997 Sb., § 80-85
Vyhl. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
Zákon č. 361/2000 Sb. o pravidlech provozu na pozemních komunikacích
Vyhl. č. 30/2001, kterou se provádí zákon o pravidlech provozu na pozemních komunikacích.

Stránka byla upravena 19. 10. 2020.