Ustanovení odpovědného zástupce

Pokud sám podnikatel neplní zvláštní podmínky provozování živnosti řemeslné, vázané a koncesované, může živnost provozovat prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která plní odbornou způsobilost a odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů. Je k podnikateli ve smluvním vztahu a nemůže být ustanoven pro více než čtyři podnikatele.

Písemné oznámení o ustavení odpovědného zástupce na příslušném formuláři lze doručit osobně na obecný živnostenský úřad v úředních hodinách, prostřednictvím podatelny i poštou. Podání lze učinit i elektronicky pomocí aplikace JRF, která je k dispozici zdarma ke stažení zde. Elektronické podání musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem.

U fyzických osob žádá o ustanovení odpovědného zástupce podnikatel osobně, u právnických osob jednatel nebo představenstvo. Podat žádost může též zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci.

Veškerá podání lze učinit u kteréhokoliv živnostenského úřadu nebo prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech POINT.

Obrátit se můžete též na:

- notáře
- krajské úřady
- matriční úřady
- obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst  a  úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis
- zastupitelské úřady stanovené prováděcím právním předpisem
- držitele poštovní licence a Hospodářskou komoru České republiky

Oznámení musí být doplněno doklady odborné způsobilosti odpovědného zástupce a jeho prohlášením. Při osobním podání je nutné prokázat se průkazem totožnosti (podnikatel i odpovědný zástupce), jinak musí být podpisy na formulářích úředně ověřeny.

Správní poplatek se u volných živností neplatí žádný, u koncesovaných činí 500 Kč za vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce.

Formuláře

Formuláře jsou zde zpravidla ve formátu PDF

Kontaktní osoba na Magistrátu města České Budějovice

Obecní živnostenský úřad, oddělení registrace živností - historická budova radnice, 1. patro, viz Členění obecního živnostenského úřadu.
(abecední příslušnost k jednotlivým pracovníkům rozdělení dle příjmení fyzické osoby a názvu obchodní firmy)

Abecední rozdělení dle příjmení fyzické osoby a názvu obchodní firmy

Jméno

Kancelář č.

FO

PO

Vítů

126

A, B, C, Č,

A, B

Šindelářová

126 

D, Ď, E, F, G 

C, Č, D, E, F

Böhmová

128

H, I, J, K

G, H, I, J, K

Janoušková

128

 L, M

L, M

Pelechová

130

N, O, Ö, P, Q

N, O, Ö, P, Q

Kyselová

130

R, Ř, S, Š

R, Ř, S, Š

Voráčková

133a

T, Ť, U, Ú, V, W, X, Y, Z, Ž

T, Ť, U, Ú, V, W, X, Y, Z, Ž+ číslice

Úřední hodiny

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 19. 10. 2020.