Zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně

 

Podmínkou je existence provozovny a úmysl podnikatele zahájit nebo ukončit provozování živnosti v daném prostoru. Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat vlastnické nebo užívací právo k objektům nebo místnostem provozovny. Je-li provozovna umístěna v bytě a není-li podnikatel vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka. Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu. 

 

U fyzických osob oznamuje provozovnu podnikatel osobně, u právnických osob jednatel nebo představenstvo. Podat žádost může též zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci.

 

Zahájení nebo ukončení činnosti v provozovně je třeba nahlásit předem.

 

Veškerá podání lze učinit u kteréhokoliv živnostenského úřadu nebo prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech POINT.
Obrátit se můžete též na:
- notáře
- krajské úřady
- matriční úřady
- obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst  a  úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis
- zastupitelské úřady stanovené prováděcím právním předpisem
- držitele poštovní licence a Hospodářskou komoru České republiky

Na Magistrátu města České Budějovice lze ohlásit živnost osobně v úředních hodinách, nebo písemně prostřednictvím podatelny či pošty. Podání lze učinit i elektronicky pomocí aplikace JRF, která je k dispozici zdarma ke stažení zde. Elektronické podání musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem.

Z dokladů stačí pouze průkaz totožnosti.

Správní poplatek se neplatí žádný.

Formuláře

Formuláře jsou zde zpravidla ve formátu PDF

Kontaktní osoba na Magistrátu města České Budějovice

Obecní živnostenský úřad, oddělení registrace živností - historická budova radnice, 1. patro
(abecední příslušnost k jednotlivým pracovníkům rozdělení dle příjmení fyzické osoby a názvu obchodní firmy)

Oddělení registrace živností

 

funkce

 jméno, příjmení

 telefon

 kanc. č.

 email

 vedoucí odd.

Zdeňka Zacharová

 386 802 703

 133a

 ZacharovaZ@c-budejovice.cz

 

Blanka Voráčková

 386 802 717

 133a

 VorackovaB@c-budejovice.cz

 

Mgr. Bohumila Pelechová

 386 802 710

 130

 PelechovaB@c-budejovice.cz

 

Bc. Irena Kyselová

 386 802 704

 130

 KyselovaI@c-budejovice.cz

  Bc. Zuzana Janoušková  386 802 724  130 JanouskovaZ@c-budejovice.cz
 

Alena Böhmová

 386 802 707

 128

 BohmovaA@c-budejovice.cz

  Milada Vítů

 386 802 718

 129

 VituM@c-budejovice.cz

 

Magdalena Šindelářová, DiS.

 386 802 706

 126

 SindelarovaM@c-budejovice.cz

 archiv

Věroslava Janouchová

 386 802 705

 128

 JanouchovaV@c-budejovice.cz

 živnost.rejstřík

Hana Římalová

 386 802 720

 153

 RimalovaH@c-budejovice.cz

Abecední rozdělení dle příjmení fyzické osoby a názvu obchodní firmy

 

Jméno

Kancelář č.

FO

PO

Vítů

126

A, B, C, Č,

A, B

Šindelářová

126 

D, Ď, E, F, G 

C, Č, D, E, F

Böhmová

128

H, I, J, K

G, H, I, J, K

Janoušková

128

 L, M

L, M

Pelechová

130

N, O, Ö, P, Q

N, O, Ö, P, Q

Kyselová

130

R, Ř, S, Š

R, Ř, S, Š

Voráčková

133a

T, Ť, U, Ú, V, W, X, Y, Z, Ž

T, Ť, U, Ú, V, W, X, Y, Z, Ž+ číslice

 

 

Úřední hodiny

Pondělí    8:00  17:00 
Středa 8:00  17:00 
Pátek 8:00  11:30 

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Označení provozovny

Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby a identifikačním číslem provozovny. Mobilní provozovna a automat musí být dále označeny údajem o sídle nebo místě podnikání nebo adrese, na které je umístěna organizační složka zahraniční osoby. Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být trvale a zvenčí viditelně označena také – jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou automatů, - prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat, - kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.