Zápis do jeslí 2021

Zápis dětí do jeslí se koná ve dnech 24. - 26. května 2021 bez nutnosti osobního kontaktu. Zápis je určen pro děti, které ve školním roce 2021/2022 dosáhnou věku od 6 měsíců do 3 let a jejichž zákonní zástupci mají zájem o trvalé umístění dítěte do Jeslí E.Pittera, Jeslí K.Štěcha či Jeslí Čéčova.

K zápisu je třeba doručit předem vyplněnou přihlášku do jeslí. Formulář přihlášky je spolu s podmínkami přijímacího řízení k dispozici na webových stránkách organizace Jeslová a azylová zařízení České Budějovice.

 

Možnosti doručení přihlášky

  1. datovou schránkou organizace / ID: 8makksp
  1. e-mailem / zašlete registrační e-mail, který bude obsahovat Vaše kontaktní telefonní číslo a jméno dítěte. Na základě toho Vám zašleme komunikační heslo, kterým zaheslujete přihlášku. Takto upravenou přihlášku odešlete na náš e-mail jep.cb@seznam.cz
  1. poštou / Jeslová a azylová zařízení České Budějovice p. o., E. Pittera 3, České Budějovice 370 01.
  1. vhozením do schránky v sídle organizace / na adresu uvedenou výše.

Bližší informace k zápisu podává vedoucí provozu jeslí Bc. Kateřina Hanelová, tel.: 728 302 818, e-mail: jep.cb@seznam.cz

Upozornění

  • Zaměstnání zákonných zástupců je třeba doložit razítky zaměstnavatele na přihlášce.

  • Přijetí přihlášky bude potvrzeno e-mailem nebo SMS zprávou, která bude obsahovat komunikační heslo.

  • Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách organizace uvedených výše, a to anonymně podle čísla přihlášky do 14 dnů po zápisu tj. do 9. 6. 2021.

  • Oznámení o přijetí/nepřijetí dítěte do jeslí bude zákonnému zástupci dítěte zasláno e-mailem, případně na jeho žádost doporučeně poštou.

  • V případě naplnění denní kapacity jeslí nebude možné přijímat nové děti na hlídání. Doporučujeme proto všem zájemcům o pravidelnou docházku dítěte do jeslí, aby si podali přihlášku v tomto zápisu.

 

V případě přijetí dítěte do jeslí bude na informační schůzce v srpnu provedena kontrola rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce dítěte (pro ověření trvalého pobytu rodiče v Českých Budějovicích).

 

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 20. 4. 2021.