Odbor školství a tělovýchovy

O odboru - Odbor školství a tělovýchovy

/ Odbor zajišťuje zřizovatelské funkce u škol v Českých Budějovicích a výkon státní správy u škol spadajících do působnosti obce III. / Více

Trvalé umístění a hlídání dítěte v jeslích

/ Děti je možné do jeslí buď trvale umístit až na 9 hodin v pracovní dny nebo pouze na hlídání na max. 5 dní za měsíc. / Více

Zápis dítěte do mateřské školy

/ Přihlášky se podávají na jednotlivé mateřské školy. / Více

Zápis dítěte do základní školy

/ Informace o termínu zápisu se zveřejňují s několikaměsíčním předstihem. Zapsat dítě lze na jakoukoliv školu. / Více

Úplata za vzdělávání v mateřské škole

/ Vzdělání v mateřské škole probíhá za úplatu, bezúplatné pouze v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Snížit nebo prominout úplatu lze u dětí ze sociálně slabých rodin či v pěstounské péči anebo u postižených.\n / Více

    Dotazník - průzkum zájmu o další vzdělávací kurzy

  • Místní akční plán vzdělávání v obci s rozšířenou působností České Budějovice (MAP ORP ČB) se zpracovává od ledna 2016. Veškeré informace jsou zveřejněny ZDE.
  • statutární město je partnerem Regionální fotbalové akademie, kterou v roce 2016 podpořilo částkou 400 000 Kč, v roce 2017 podpořeno částkou 1 000 000,- Kč, v roce 2018 podpořeno částkou 1 000 000,- Kč, v roce 2019 podpořeno částkou 1 000 000,- Kč . Pro rok 2020 je schválena podpora ve výši  750 000,- Kč.
  • statutární město je partnerem projektu Společně to zvládneme – efektivní podpora a spolupráce ve škole (Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000186), jehož záměrem je podpořit školy v rozvoji inkluzivního vzdělávání a v účinné prevenci školní neúspěšnosti žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.

Manuál k provozu škol od září 2020

/ 19. srpen 2020 / Manuál k provozu škol od září 2020 / Více

Otevření Dětského dopravního hřiště pro veřejnost

/ 10. červenec 2020 / Otevření Dětského dopravního hřiště pro veřejnost / Více

Sportovní týden - FBC Štíři České Budějovice

/ 29. červen 2020 / Sportovní týden / Více

Náborový leták HC Motor

/ 24. červen 2020 / Náborový leták HC Motor / Více

Stránky