Odbor školství a tělovýchovy

Kontakt

O odboru - Odbor školství a tělovýchovy

/ Odbor zajišťuje zřizovatelské funkce u škol v Českých Budějovicích a výkon státní správy u škol spadajících do působnosti obce III. / Více

    Dotazník - průzkum zájmu o další vzdělávací
    kurzy

  • Místní akční plán vzdělávání v obci s rozšířenou působností České Budějovice (MAP ORP ČB) se zpracovává od ledna 2016. Veškeré informace jsou zveřejněny ZDE.
  • statutární město je partnerem Regionální fotbalové akademie, kterou v roce 2016 podpořilo částkou 400 000 Kč, v roce 2017 podpořeno částkou 1 000 000,- Kč, v roce 2018 podpořeno částkou 1 000 000,- Kč, v roce 2019 podpořeno částkou 1 000 000,- Kč . Pro rok 2020 je schválena podpora ve výši  750 000,- Kč.
  • statutární město je partnerem projektu Společně to zvládneme – efektivní podpora a spolupráce ve škole (Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000186), jehož záměrem je podpořit školy v rozvoji inkluzivního vzdělávání a v účinné prevenci školní neúspěšnosti žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.

Informace pro rodiče k povinnému předškolnímu vzdělávání

/ 28. říjen 2017 / Informace pro rodiče k povinnému předškolnímu vzdělávání / Více

Střednědobý výhled rozpočtu PO 2020-2022

/ 24. srpen 2018 / Střednědobý výhled rozpočtu PO 2020-2022 / Více

Sportoviště ve městě ve správě odboru školství a tělovýchovy

/ 03. říjen 2018 / Sportoviště ve městě ve správě odboru školství a tělovýchovy / Více

Finanční podpora rodin s předškolními dětmi

/ 09. leden 2019 / Finanční podpora rodin s předškolními dětmi, které navštěvují soukromá předškolní zařízení v Českých Budějovicích. / Více

Organizace školního roku

/ 02. září 2019 / Prázdniny ve škol. roce 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 / Více

Střednědobý výhled rozpočtu PO 2021-2023

/ 31. říjen 2019 / Střednědobý výhled rozpočtu PO 2021-2023 / Více

Finanční podpora rodin s předškolními dětmi

/ 08. leden 2020 / Finanční podpora rodin s předškolními dětmi, které navštěvují soukromá předškolní zařízení v Českých Budějovicích / Více

Vzhledem k současné situaci používejte pro kontakt s pracovníky odboru školství a tělovýchovy pouze e-mail.

/ 25. březen 2020 / Vzhledem k současné situaci používejte pro kontakt s pracovníky odboru školství a tělovýchovy pouze e-mail. / Více

Oznámení

/ 25. březen 2020 / Oznámení koronavir / Více

Otevření veřejných sportovišť

/ 30. duben 2020 / Otevření veřejných sportovišť / Více

Aktualizace prázdninového provozu MŠ

/ 30. duben 2020 / Aktualizace prázdninového provozu MŠ / Více

-----------------------------------------------------

Kontakty na školy: