Zasedání zastupitelstva

Návrh programu zasedání č. 2017023 dne 20.3.2017

Zpět na přehled zasedáníZobrazit materiály

  -
 • Dopisy určené zastupitelům - podněty občanům  (čj. KP-ZM/205/2017)

 • 00.
 • Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 

 • 01.
 • Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2017 v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/181/2017/M/96)

 • 02.
 • Zadání změny územního plánu České Budějovice v lokalitách Hardtmuthova a V Háječku I v katastrálním území České Budějovice 7 (čj. KP-ZM/148/2017/M/63)

 • 03.
 • Změna č. 4 regulačního plánu "Suché Vrbné - V Hluboké cestě" v katastrálním území České Budějovice 5 (čj. KP-ZM/150/2017/M/65)

 • 04.
 • Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2016 (čj. KP-ZM/142/2017/M/59)

 • 05.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2017 (čj. KP-ZM/144/2017/M/61)

 • 06.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci města České Budějovice za období leden - prosinec 2016 pro děti a mládež od 10 do 18 let (čj. KP-ZM/143/2017/M/60)

 • 07.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace Volejbalovému klubu České Budějovice, z. s., na reprezentaci města v Poháru evropské volejbalové federace Challenge cup v soutěžním ročníku 2016/2017 (čj. KP-ZM/147/2017/M/62)

 • 08.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na částečné pokrytí nákladů souvisejících s činností Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje (čj. KP-ZM/180/2017/M/95)

 • 09.
 • Členství v Asociaci pro veřejné zakázky (čj. KP-ZM/204/2017/M/103)

 • 10.
 • Záměr vypsání veřejné zakázky "Centrální informační systém pro dopravu v klidu v Českých Budějovicích" a jeho následné realizace (čj. KP-ZM/179/2017/M/94)

 • 11.
 • Rozpočtové opatření číslo 19 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2017 (čj. KP-ZM/157/2017/M/72)

 • 12.
 • Rozpočtová opatření číslo 26 a 27 (čj. KP-ZM/154/2017/M/69)

 • 13.
 • Majetkové dispozice

 • 13.01.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatného převodu nemovitostí pod stavbami komunikací a silnice III. tř. v k. ú. Haklovy Dvory, Dvorec u Třebče a ČB 4 z vlastnictví statutárního města ČB – Jihočeskému kraji (čj. KP-ZM/190/2017/M/100)

 • 13.02.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí nemovitostí z vlastnictví Jihočeského kraje v k. ú. ČB 3, ČB 6, České Vrbné a Haklovy Dvory – dar statutárnímu městu ČB (čj. KP-ZM/191/2017/M/101)

 • 13.03.
 • Dispozice s majetkem města – převod části pozemku parc. č. 2734/110, včetně  hydrantu, k. ú. České Budějovice 7,  Rožnov - BILLA (čj. KP-ZM/161/2017/M/76)

 • 13.04.
 • Dispozice s majetkem města – směna pozemků v lokalitě u Švábova Hrádku, k. ú. České Budějovice 2 (FINAPRA, a. s. + LODINGEN, a. s.) – změna usnesení (čj. KP-ZM/170/2017/M/85)

 • 13.05.
 • Dispozice s majetkem města – směna částí pozemků parc. č. 86/5 a 88/10 za část pozemku parc. č. 86/1 v k. ú. České Budějovice 7, TJ DYNAMO  (čj. KP-ZM/165/2017/M/80)

 • 13.06.
 • Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 3 a České Vrbné – severní spojka (STINGO, s. r. o.) (čj. KP-ZM/192/2017/M/102)

 • 13.07.
 • Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o převedení částí pozemků parc. č. 1218/3, 1218/7 a 1219 v k. ú. České Budějovice 7, u křižovatky B. Němcové x L. B. Schneidera (čj. KP-ZM/160/2017/M/75)

 • 13.08.
 • Dispozice s majetkem města - směna pozemků v k. ú. České Budějovice 3, ul. Průběžná, Pražská tř. (cz Immobilien, s. r. o.) (čj. KP-ZM/167/2017/M/82)

 • 13.09.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 477/2 v k. ú. České Budějovice 5 (lokalita ul. Kamarytova) (čj. KP-ZM/164/2017/M/79)

 • 13.10.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 969/1 v k. ú. České Budějovice 7, Lidická třída (čj. KP-ZM/158/2017/M/73)

 • 13.11.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2196/34 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. Krčínova, sídliště Vltava) (čj. KP-ZM/159/2017/M/74)

 • 13.12.
 • Dispozice s majetkem města - prodej nemovitostí v trase dálnice D3 - k. ú. Staré Hodějovice (čj. KP-ZM/166/2017/M/81)

 • 13.13.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2763/33 v k. ú. České Budějovice 5 (ul. U Pramene) (čj. KP-ZM/162/2017/M/77)

 • 13.14.
 • Dispozice s majetkem města – budoucí prodej vodovodních a kanalizačních přípojek – ul. O. Ostrčila, k. ú. České Budějovice 2 (čj. KP-ZM/163/2017/M/78)

 • 13.15.
 • Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení staveb ZTV vybudovaných v rámci stavby „ZTV Mladé na p. č. 598/9, 599/1, k. ú. České Budějovice 5“ (čj. KP-ZM/182/2017/M/97)

 • 13.16.
 • Dispozice s majetkem města - odkoupení části pozemku parc. č. 556/1v k. ú. České Budějovice 4 - zanádražní komunikace - část 1.1. (čj. KP-ZM/168/2017/M/83)

 • 13.17.
 • Dispozice s majetkem města – výkup pozemků v k. ú. České Budějovice 2 – „konkrétní fyzická osoba“ lokalita cyklostezka - OMV (čj. KP-ZM/156/2017/M/71)

 • 13.18.
 • Dispozice s majetkem města – prodej bytové jednotky č. 1482/1 v domě tř. 28. října čp. 1482 v k. ú. České Budějovice 3 (čj. KP-ZM/169/2017/M/84)

 • 14.
 • Neinvestiční dotace pro společnost Borovka Event, s. r. o., na podporu realizace projektu "Festival světla" (čj. KP-ZM/177/2017/M/92)

 • 15.
 • Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2017 - 1. výzva (čj. KP-ZM/173/2017/M/88)

 • 16.
 • Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče pro 2016 (čj. KP-ZM/171/2017/M/86)

 • 17.
 • Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice - rozdělení státní finanční podpory a spolupodílu města na rok 2017 (čj. KP-ZM/152/2017/M/67)

 • 18.
 • Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí za rok 2016 (čj. KP-ZM/149/2017/M/64)

 • 19.
 • Roční zpráva o postupu realizace IPRM "Levý břeh Vltavy" za rok 2016 (čj. KP-ZM/175/2017/M/90)

 • 20.
 • Roční zpráva o postupu realizace Tematického IPRM za rok 2016 (čj. KP-ZM/174/2017/M/89)

 • 21.
 • Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice 2013 -2018 (čj. KP-ZM/153/2017/M/68)

 • 22.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace na podporu bezplatného dárcovství krve v roce 2017 (čj. KP-ZM/151/2017/M/66)

 • 23.
 • Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 20. února a 6. března 2017 (čj. KP-ZM/178/2017/M/93)

 • 24.
 • Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/183/2017/M/98)

 • 25.
 • Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 14. 3. 2017 (čj. KP-ZM/176/2017/M/91)

 • 26.
 • Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/210/2017/M/105)

 • 27.
 • Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 22. 2. 2017 (čj. KP-ZM/184/2017/M/99)

 • 28.
 • Diskuse zastupitelů 

 • 29.
 • Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 hodin)