Zasedání zastupitelstva

Návrh programu zasedání č. 2017024 dne 15.5.2017

Zpět na přehled zasedáníZobrazit materiály

  -
 • Petice občanů za podporu výstavby a provozu hospice v Českých Budějovicích včetně finanční podpory + odpověď  (čj. KP-ZM/325/2017)

 • -
 • Nabídka KAJOT INTACTO na vybudování zábavního volnočasového centra  + odpověď  (čj. KP-ZM/326/2017)

 • -
 • Žádost konkrétní fyzické osoby adresovaná zastupitelům ve věci instalace laviček v rámci města + odpověď  (čj. KP-ZM/327/2017)

 • 00.
 • Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 

 • 01.
 • Nabytí akcií v rámci nuceného přechodu účastnických cenných papírů ve společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., složení peněžních prostředků potřebných k výplatě přiměřeného protiplnění a změna v dozorčí radě společnosti (čj. KP-ZM/296/2017/M/131)

 • 02.
 • Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na rok 2017 statutárním městem České Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje (čj. KP-ZM/287/2017/M/122)

 • 03.
 • Žádost Českého volejbalového svazu o podporu mezinárodních sportovních akcí v Českých Budějovicích - Světová liga mužů ve volejbalu; Mistrovství světa ve volejbalu mužů do 21 let (čj. KP-ZM/290/2017/M/125)

 • 04.
 • Návrh na zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/254/2017/M/107)

 • 05.
 • Návrh na odejmutí čestného občanství města České Budějovice Klementu Gottwaldovi a Josefu Vissarionoviči Stalinovi (čj. KP-ZM/321/2017/M/156)

 • 06.
 • Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. (čj. KP-ZM/318/2017/M/153)

 • 07.
 • Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o., svolaná na 18. 5. 2017 (čj. KP-ZM/314/2017/M/149)

 • 08.
 • Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Suché Vrbné - průmyslový obvod II v katastrálním území České Budějovice 5 (čj. KP-ZM/275/2017/M/111)

 • 09.
 • Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory II v katastrálním území Haklovy Dvory  (čj. KP-ZM/277/2017/M/113)

 • 10.
 • Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2016 (čj. KP-ZM/276/2017/M/112)

 • 11.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2017 (čj. KP-ZM/251/2017/M/106)

 • 12.
 • Poskytnutí investičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2017 - opatření č. 5: "Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů" (čj. KP-ZM/272/2017/M/110)

 • 13.
 • Přidělování finanční podpory rodinám s předškolními dětmi, které navštěvují soukromá předškolní zařízení v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/320/2017/M/155)

 • 14.
 • Dodatek č. 8 ke zřizovací listině Mateřské školy, U Pramene 13, České Budějovice (čj. KP-ZM/295/2017/M/130)

 • 15.
 • Financování investičních akcí z Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku (čj. KP-ZM/310/2017/M/145)

 • 16.
 • Rozpočtová opatření číslo 58 až 60 (čj. KP-ZM/283/2017/M/118)

 • 17.
 • Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 14 (čj. KP-ZM/284/2017/M/119)

 • 18.
 • Majetkové dispozice

 • 18.01.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1621/1 v  k. ú. České Budějovice 2 (parkoviště Na Dlouhé louce)   (čj. KP-ZM/312/2017/M/147)

 • 18.02.
 • Dispozice s majetkem města – prodej  pozemků parc. č. 3342 a parc. č. 3343/2 v k. ú. České Budějovice 6 (čj. KP-ZM/292/2017/M/127)

 • 18.03.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2137/166 v k. ú. České Budějovice 2, sídliště Vltava, Labská ul. (čj. KP-ZM/291/2017/M/126)

 • 18.04.
 • Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 689/4, k. ú. České Budějovice 7 za pozemky v k. ú. Hrdějovice (pozemky pod cyklostezkou směr Borek) (čj. KP-ZM/288/2017/M/123)

 • 18.05.
 • Dispozice s majetkem města - uzavření darovací smlouvy s Jihočeským krajem na pozemky pod komunikací U Lávky v k. ú. České Budějovice 5 (čj. KP-ZM/301/2017/M/136)

 • 18.06.
 • Dispozice s majetkem města - uzavření darovací smlouvy s Jihočeským krajem  na pozemky pod komunikací Dobrovodská v k. ú. České Budějovice 5 (čj. KP-ZM/308/2017/M/143)

 • 18.07.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2196/34 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. Krčínova, sídliště Vltava) (čj. KP-ZM/304/2017/M/139)

 • 18.08.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2061/639 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. V. Volfa, sídliště Máj) (čj. KP-ZM/309/2017/M/144)

 • 18.09.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 3862/1 v k. ú. České Budějovice 3 – ul. Kubatova (pro výstavbu trafostanice) (čj. KP-ZM/316/2017/M/151)

 • 18.10.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1595/19 v k. ú. České Budějovice 2 – Pasovská čp. 1598, lokalita u Stromovky (majetkové vypořádání spoluvlastnického podílu k bytové jednotce) (čj. KP-ZM/315/2017/M/150)

 • 18.11.
 • Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 482/1, parc. č. 482/2, parc. č. 482/3, parc. č. 482/4 a parc. č. 482/5 v k. ú. České Budějovice 5 (ul. Kamarytova, Suché Vrbné) (čj. KP-ZM/305/2017/M/140)

 • 18.12.
 • Dispozice s majetkem města - prodej pozemků parc. č. 1524/9, 1524/10, 1522/1, 1522/5 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. K. Světlé) - výsledek výběrového řízení (čj. KP-ZM/298/2017/M/133)

 • 18.13.
 • Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 4347/1 v k. ú. České Budějovice 3 - výsledek výběrového řízení (ul. J. Š. Baara) (čj. KP-ZM/294/2017/M/129)

 • 18.14.
 • Dispozice s majetkem města – prodej id. 4/9 domu na Lannově tř. čp. 52,  k. ú. České Budějovice 6 (čj. KP-ZM/313/2017/M/148)

 • 18.15.
 • Dispozice s majetkem města – přijetí daru pozemků a ZTV v rámci majetkového vypořádání stavby „Novostavba části MK Horní SOU, Č. Budějovice – 1. část“ v k. ú. České Budějovice 4 (čj. KP-ZM/306/2017/M/141)

 • 18.16.
 • Dispozice s majetkem města – nabytí pozemku parc. č. 2099/241, části parc. č. 2099/191 a vodohospodářských sítí u objektu Senior domu, Husova tř., k. ú. České Budějovice 2 (čj. KP-ZM/293/2017/M/128)

 • 18.17.
 • Dispozice s majetkem města - odkoupení části pozemku parc. č. 2705 v k. ú. České Budějovice 6 (čj. KP-ZM/289/2017/M/124)

 • 18.18.
 • Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání – odkoupení pozemku parc. č. 1635/13 pod stavbou parkoviště a převod pozemku parc. č. 1635/48 pod stavbou komunikace III. třídy v k. ú. České Budějovice 2, u Sportovní haly (čj. KP-ZM/286/2017/M/121)

 • 18.19.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 2178/2 v k. ú. České Budějovice 2 (ulice Krčínova, sídliště Vltava) (čj. KP-ZM/297/2017/M/132)

 • 18.20.
 • Dispozice s majetkem města - odkoupení částí pozemků parc. č. 2148/1 a 2149/11 v k. ú. České Budějovice 3 (čj. KP-ZM/285/2017/M/120)

 • 18.21.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 586 v k. ú. České Budějovice 5 (čj. KP-ZM/303/2017/M/138)

 • 18.22.
 • Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pozemků pod komunikacemi – parc. č. 2181/2 a 2181/14, vše v k. ú. České Budějovice 2  (sídliště Vltava) (čj. KP-ZM/311/2017/M/146)

 • 18.23.
 • Dispozice s majetkem města – prodej domu Radniční 135/5,  k. ú. České Budějovice 1 – zrušení bankovní záruky (čj. KP-ZM/302/2017/M/137)

 • 19.
 • Žádost o prominutí smluvního úroku z prodlení za pozdní úhradu nájemného u prostoru sloužícího podnikání (čj. KP-ZM/307/2017/M/142)

 • 20.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2017 (čj. KP-ZM/279/2017/M/115)

 • 21.
 • Přehled podaných žádostí o dotaci v 1. čtvrtletí 2017 (čj. KP-ZM/282/2017/M/117)

 • 22.
 • Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2017 - 1. výzva (čj. KP-ZM/256/2017/M/108)

 • 23.
 • Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2017 - 2. výzva (čj. KP-ZM/299/2017/M/134)

 • 24.
 • Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 13., 17. a 20. března, 3., 18. a 24. dubna, 2. května 2017 (čj. KP-ZM/281/2017/M/116)

 • 25.
 • Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/266/2017/M/109)

 • 26.
 • Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 10. 5. 2017 (čj. KP-ZM/319/2017/M/154)

 • 27.
 • Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/323/2017/M/158)

 • 28.
 • Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/317/2017/M/152)

 • 29.
 • Diskuse zastupitelů

 • 30.
 • Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h)

 • 31.
 • Multifunkční centrum Dlouhá louka - seznámení zastupitelů se studií (tento bod byl projednán po "Vystoupení občanů") - bez podkladového materiálu