Zasedání zastupitelstva

Návrh programu zasedání č. 2015008 dne 29.6.2015

Zpět na přehled zasedáníZobrazit materiály

  -
 • Výroční zpráva 2014 - Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.  (čj. KP-ZM/406/2015)

 • -
 • Anonym - Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.  (čj. KP-ZM/402/2015)

 • 00.
 • Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 

 • 01.
 • Odvolání primátora Ing. Jiřího Svobody 

 • 02.
 • Odvolání náměstka primátora Ing. Ivo Moravce 

 • 03.
 • Odvolání náměstka primátora Ing. Františka Konečného, Ph.D. 

 • 04.
 • Odvolání náměstka primátora JUDr. Ing. Tomáše Bouzka 

 • 05.
 • Pověření Ing. Petra Holického výkonem pravomoci primátora města České Budějovice             (čj. KP-ZM/398/2015/M/215)

 • 06.
 • Personální změny na návrh klubu ČSSD v Kontrolním výboru Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/369/2015/M/191)

 • 07.
 • Územní plán České Budějovice - informace o návrhu dalšího postupu po úpravě dle § 188 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (čj. KP-ZM/327/2015/M/160)

 • 08.
 • Zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Stará cesta a České Vrbné II v katastrálním území České Vrbné (čj. KP-ZM/333/2015/M/163)

 • 09.
 • Valná hromada společnosti .A.S.A. České Budějovice, s. r. o., svolaná na 30. 6. 2015 (čj. KP-ZM/391/2015/M/213)

 • 10.
 • Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Jihočeské divadlo (čj. KP-ZM/390/2015/M/212)

 • 11.
 • Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2015 - 1. výzva v rámci opatření č. 7 (čj. KP-ZM/328/2015/M/161)

 • 12.
 • Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2015 - 1. výzva v rámci opatření č. 8 (čj. KP-ZM/329/2015/M/162)

 • 13.
 • Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2014 (čj. KP-ZM/364/2015/M/190)

 • 14.
 • Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2015 - 3. výzva (čj. KP-ZM/373/2015/M/195)

 • 15.
 • Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/357/2015/M/183)

 • 16.
 • Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/358/2015/M/184)

 • 17.
 • Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/359/2015/M/185)

 • 18.
 • Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2014 (čj. KP-ZM/397/2015/M/214)

 • 19.
 • Informativní zpráva o zápisu dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice pro školní rok 2015/2016 (čj. KP-ZM/401/2015/M/216)

 • 20.
 • Navýšení kapacity základních škol - zřízení ZŠ a MŠ, E. Destinové 46, České Budějovice a ZŠ, Nová 5, České Budějovice (čj. KP-ZM/389/2015/M/211)

 • 21.
 • Dohody o vytvoření společných školských obvodů s obcemi Borek, Hrdějovice a  Úsilné (čj. KP-ZM/338/2015/M/166)

 • 22.
 • Záměry vypsání veřejných zakázek investičního odboru - realizace akcí v r. 2016 (čj. KP-ZM/355/2015/M/181)

 • 23.
 • „Změna dokončené stavby – přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy Jihočeského divadla, Dr. Stejskala 425/17 a 424/19, České Budějovice“ - další upřesněná žádost o snížení pokuty (čj. KP-ZM/380/2015/M/202)

 • 24.
 • Dodatek č. 6 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 13. 4. 2010, uzavřené mezi Českou spořitelnou, a. s. a statutárním městem České Budějovice (čj. KP-ZM/381/2015/M/203)

 • 25.
 • Schvalování účetní závěrky za účetní jednotku statutární město České Budějovice (čj. KP-ZM/374/2015/M/196)

 • 26.
 • Zpráva o majetku města k 31. 12. 2014 (čj. KP-ZM/377/2015/M/199)

 • 27.
 • Rozpočtová opatření číslo 106 a 107 (čj. KP-ZM/356/2015/M/182)

 • 28.
 • Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 38 až V 41 (čj. KP-ZM/386/2015/M/208)

 • 29.
 • Majetkové dispozice

 • 29.01.
 • Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti  na část pozemku parc. č. 178/1 v k. ú. České Budějovice 6 – rekonstrukce Žižkova – III. etapa   (čj. KP-ZM/371/2015/M/193)

 • 29.02.
 • Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemků v k. ú. České Budějovice 2 – sídl. Vltava, chodníky (čj. KP-ZM/376/2015/M/198)

 • 29.03.
 • Dispozice s majetkem města – smlouva o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 4727/1 v k. ú. České Budějovice 3   (čj. KP-ZM/349/2015/M/175)

 • 29.04.
 • Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemků v k. ú. České Budějovice 2 – sídl. Vltava (čj. KP-ZM/382/2015/M/204)

 • 29.05.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 1809/20 v k. ú. České Budějovice 2 (čj. KP-ZM/346/2015/M/172)

 • 29.06.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 488/1 a č. 489/3 v k. ú. Roudné (čj. KP-ZM/361/2015/M/187)

 • 29.07.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků v k. ú. Haklovy Dvory – lokalita garáží (čj. KP-ZM/344/2015/M/170)

 • 29.08.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 3321/4 v k. ú. České Budějovice 7 (čj. KP-ZM/348/2015/M/174)

 • 29.09.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 441/1 a č. 441/2 v k. ú. Hlinsko u Vráta (čj. KP-ZM/362/2015/M/188)

 • 29.10.
 • Dispozice s majetkem města – prodej  části pozemku parc. č. 1201/94 v k. ú. České Budějovice 4 (čj. KP-ZM/352/2015/M/178)

 • 29.11.
 • Dispozice s majetkem města - výkup  pozemků parc. č. 1547/6, 1565/24 v k. ú. České Budějovice 3 (čj. KP-ZM/354/2015/M/180)

 • 29.12.
 • Dispozice s majetkem města - výkup  pozemku parc. č. 4733/10 v k. ú. České Budějovice 3 (čj. KP-ZM/351/2015/M/177)

 • 29.13.
 • Dispozice s majetkem města - budoucí odkoupení pozemků nebo jejich částí parc. č. 705/25, 705/26, 695, 694/5 v k. ú. České Budějovice 3 a parc. č. 997/6, 997/5 v k. ú. Hrdějovice (čj. KP-ZM/341/2015/M/167)

 • 29.14.
 • Dispozice s majetkem města – směna částí pozemků parc. č. 2520/11 a parc. č. 2520/34 v k. ú. České Budějovice 5 za část pozemku parc. č. 4259 v k. ú. České Budějovice 3 (čj. KP-ZM/353/2015/M/179)

 • 29.15.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 2 – ul. E. Rošického (čj. KP-ZM/379/2015/M/201)

 • 29.16.
 • Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení staveb ZTV vybudovaných v rámci stavby „Bytový dům – Blok F Husova kolonie na parc. č. 354/1“ v k. ú. České Budějovice 4 (čj. KP-ZM/370/2015/M/192)

 • 29.17.
 • Dispozice s majetkem města - odkoupení zpevněných ploch na části pozemku parc. č. 2061/227 v k. ú. České Budějovice 2 (čj. KP-ZM/375/2015/M/197)

 • 29.18.
 • Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení stavby ZTV v k. ú. Třebotovice – vodovod a kanalizace (čj. KP-ZM/345/2015/M/171)

 • 29.19.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení  id. 3/8 domu v ulici Karla IV. 401/7 v k. ú. České Budějovice 1 (čj. KP-ZM/343/2015/M/169)

 • 29.20.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení domu na Lannově tř. 49/19 v k. ú. České Budějovice 6 (čj. KP-ZM/383/2015/M/205)

 • 29.21.
 • Dispozice s majetkem města – prodej id. ½ domu Fr. Šrámka 1304/12 v k. ú. České Budějovice 3 (čj. KP-ZM/363/2015/M/189)

 • 29.22.
 • Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 201 se stavbou bez čp/če (jiná stavba) v k. ú. České Budějovice 1 („Malá solnice“) (čj. KP-ZM/387/2015/M/209)

 • 29.23.
 • Dispozice s majetkem města – zrušení usnesení (prodej pozemku parc. č. 1767/2 v k. ú. Ostrolovský Újezd) (čj. KP-ZM/347/2015/M/173)

 • 29.24.
 • Dispozice s majetkem města - zrušení usnesení (odkoupení části pozemku parc. č. 905/6 v k. ú. Litvínovice) (čj. KP-ZM/378/2015/M/200)

 • 30.
 • Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 24. 6. 2015 (čj. KP-ZM/360/2015/M/186)

 • 31.
 • Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/342/2015/M/168)

 • 32.
 • Odměny pro předsedu a členy nově zřízené Územní komise Rady města České Budějovice (čj. KP-ZM/385/2015/M/207)

 • 33.
 • Cena statutárního města České Budějovice za rok 2014 (čj. KP-ZM/372/2015/M/194)

 • 34.
 • Neinvestiční dotace Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/384/2015/M/206)

 • 35.
 • Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 18. a 28. 5., 3. a 17. 6. 2015 (čj. KP-ZM/336/2015/M/164)

 • 36.
 • Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice  (čj. KP-ZM/326/2015/M/159)

 • 37.
 • Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na II. pololetí 2015 (čj. KP-ZM/350/2015/M/176)

 • 38.
 • Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 hodin)

 • 39.
 • Diskuse zastupitelů