Zasedání zastupitelstva

Návrh programu zasedání č. 2015010 dne 12.10.2015

Zpět na přehled zasedáníZobrazit materiály

  00.
 • Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 22.25, schválení programu 

 • 01.
 • Volba členů Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice  (čj. KP-ZM/606/2015/M/347)

 • 02.
 • Volba členů Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice  (čj. KP-ZM/605/2015/M/346)

 • 03.
 • Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Kasárenská II v katastrálním území České Budějovice 6 (čj. KP-ZM/553/2015/M/300)

 • 04.
 • Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Stromovka V v katastrálním území České Budějovice 2 dle upraveného návrhu (čj. KP-ZM/548/2015/M/297)

 • 05.
 • Změna č. 75 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Loděnice v katastrálním území České Budějovice 2 (čj. KP-ZM/546/2015/M/295)

 • 06.
 • Změna č. 2 regulačního plánu "Plavská" v katastrálním území České Budějovice 7 (čj. KP-ZM/547/2015/M/296)

 • 07.
 • Změna č. 2 regulačního plánu Pražská čtvrť a lokalita Lannova v katastrálním území České Budějovice 3 (čj. KP-ZM/556/2015/M/303)

 • 08.
 • Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Pohřební ústav města České Budějovice (čj. KP-ZM/619/2015/M/360)

 • 09.
 • Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o pravidlech pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích (čj. KP-ZM/573/2015/M/316)

 • 10.
 • Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných statutárním  městem České Budějovice (čj. KP-ZM/561/2015/M/304)

 • 11.
 • Dohoda o vytvoření společného školského obvodu s obcí Včelná (čj. KP-ZM/562/2015/M/305)

 • 12.
 • Dodatky ke zřizovacím listinám základních škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice (čj. KP-ZM/564/2015/M/307)

 • 13.
 • Dodatek ke zřizovací listině školy zřizované statutárním městem České Budějovice (čj. KP-ZM/563/2015/M/306)

 • 14.
 • Neinvestiční dotace Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích na osobní náklady odborných pracovníků při zajišťování činnosti Britského centra (čj. KP-ZM/618/2015/M/359)

 • 15.
 • Neinvestiční dotace na provoz kina Kotva v roce 2016 (čj. KP-ZM/545/2015/M/294)

 • 16.
 • Investiční dotace Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích na vytvoření nové stálé expozice o Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/543/2015/M/292)

 • 17.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu statutárního města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2015 (čj. KP-ZM/544/2015/M/293)

 • 18.
 • Rozpočtové opatření číslo 155 (čj. KP-ZM/612/2015/M/353)

 • 19.
 • Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2015 (čj. KP-ZM/595/2015/M/336)

 • 20.
 • Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2016 až 2019 (čj. KP-ZM/609/2015/M/350)

 • 21.
 • Předložení žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace z programu Úřadu vlády ČR "Podpora terénní práce pro rok 2016 k projektu "Terénní práce 2016" (čj. KP-ZM/596/2015/M/337)

 • 22.
 • Majetkové dispozice

 • 22.01.
 • Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu „Regenerace sídliště Máj – část 01A“  (parc. č. 2061/589) (čj. KP-ZM/594/2015/M/335)

 • 22.02.
 • Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu „Regenerace sídliště Máj – část 01B – stavba 02“  (parc. č. 2061/627) (čj. KP-ZM/591/2015/M/332)

 • 22.03.
 • Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu „Regenerace sídliště Máj – část 01B – stavba 02“  (parc. č. 2061/626) (čj. KP-ZM/592/2015/M/333)

 • 22.04.
 • Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu „Regenerace sídliště Máj – část 01B – stavba 02“  (parc. č. 2061/625) (čj. KP-ZM/590/2015/M/331)

 • 22.05.
 • Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu „Regenerace sídliště Máj – část 01B – stavba 02“  (parc. č. 2061/586 a 2061/587) (čj. KP-ZM/593/2015/M/334)

 • 22.06.
 • Dispozice s majetkem města – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 3950/2 v k. ú. České Budějovice 7 (čj. KP-ZM/578/2015/M/319)

 • 22.07.
 • Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti v k. ú. České Vrbné  - kabel NN, vsakovací  systém (čj. KP-ZM/603/2015/M/344)

 • 22.08.
 • Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a o zřízení věcného práva předkupního (Velká solnice), k. ú. České Budějovice 1 (čj. KP-ZM/599/2015/M/340)

 • 22.09.
 • Dispozice s majetkem města – souhlas s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 21/1 v k. ú. České Budějovice 7 (čj. KP-ZM/589/2015/M/330)

 • 22.10.
 • Dispozice s majetkem města – prodej částí pozemků parc. č. 3/46, č. 3/47 a č. 3/54 v k. ú. Haklovy Dvory   (čj. KP-ZM/567/2015/M/310)

 • 22.11.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 411/1 v k. ú. Litvínovice – lokalita Šindlovy Dvory (čj. KP-ZM/568/2015/M/311)

 • 22.12.
 • Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2061/964 v k. ú. České Budějovice 2 - Větrná (čj. KP-ZM/554/2015/M/301)

 • 22.13.
 • Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2061/964 a parc. č. 2061/965 v k. ú. České Budějovice 2 - Větrná (čj. KP-ZM/552/2015/M/299)

 • 22.14.
 • Dispozice s majetkem města - prodej spoluvlastnického podílu pozemku parc. č. 4180 v k. ú. České Budějovice 3 (čj. KP-ZM/583/2015/M/324)

 • 22.15.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 81/3 v k. ú. Borek u Českých Budějovic – lokalita úpravna vody (čj. KP-ZM/566/2015/M/309)

 • 22.16.
 • Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 3363/1 v k. ú. České Budějovice 3 s nákladní rampou (čj. KP-ZM/584/2015/M/325)

 • 22.17.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2802/2 v k. ú. České Budějovice 7 (čj. KP-ZM/620/2015/M/361)

 • 22.18.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2739 v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic (čj. KP-ZM/615/2015/M/356)

 • 22.19.
 • Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní části parc. č. 2196/82 v k. ú. České Budějovice 2 – Nová Vltava (čj. KP-ZM/617/2015/M/358)

 • 22.20.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2015/67 v k. ú. České Budějovice 2 (čj. KP-ZM/598/2015/M/339)

 • 22.21.
 • Dispozice s majetkem města – prodej STL plynovodní přípojky k objektu Rudolfovská  tř. 352/154, k. ú. České Budějovice 4 (čj. KP-ZM/610/2015/M/351)

 • 22.22.
 • Dispozice s majetkem města – prodej bytové jednotky v domě Česká 199/12 v k. ú. České Budějovice 1 (čj. KP-ZM/597/2015/M/338)

 • 22.23.
 • Dispozice s majetkem města – směna částí pozemků parc. č. 2520/11 a parc. č. 2520/34 v k. ú. České Budějovice 5 za část pozemku parc. č. 4259 v k. ú. České Budějovice 3 (čj. KP-ZM/580/2015/M/321)

 • 22.24.
 • Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 2 (lokalita býv. vojenského cvičiště Čtyři Dvory) (čj. KP-ZM/588/2015/M/329)

 • 22.25.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 3285/1 v ulici Ot. Březiny v k. ú. České Budějovice 7 (čj. KP-ZM/577/2015/M/318)

 • 22.26.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 2 – ul. U Hvízdala   (čj. KP-ZM/600/2015/M/341)

 • 22.27.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 2 – lokalita U Výměníku   (čj. KP-ZM/601/2015/M/342)

 • 22.28.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 2779/1 v k. ú. Třebotovice – JK - SÚS (čj. KP-ZM/569/2015/M/312)

 • 22.29.
 • Dispozice s majetkem města - výkup  pozemku parc. č. 1805/39 v k. ú. České Budějovice 3 (čj. KP-ZM/613/2015/M/354)

 • 22.30.
 • Dispozice s majetkem města - výkup  pozemku parc. č. 1260/2 v k. ú. České Budějovice 3 (čj. KP-ZM/585/2015/M/326)

 • 22.31.
 • Dispozice s majetkem města - odkoupení  pozemku parc. č. 3355/6 v k. ú. České Budějovice 6 (čj. KP-ZM/586/2015/M/327)

 • 22.32.
 • Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení části pozemku  parc. č. 933 v k. ú. České Budějovice 2 – Boreckého ul. sídliště Vltava (čj. KP-ZM/565/2015/M/308)

 • 22.33.
 • Dispozice s majetkem města - budoucí odkoupení části  pozemku parc. č. 902/16 v k. ú. České Budějovice 3 (čj. KP-ZM/587/2015/M/328)

 • 22.34.
 • Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení stavby vjezdu na pozemku parc. č. 1918/2 v k. ú. České Budějovice 4 (čj. KP-ZM/581/2015/M/322)

 • 22.35.
 • Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o odkoupení ZTV „Komunikace a zpevněné plochy bytového domu Vanessa“ v k. ú. České Budějovice 7 (čj. KP-ZM/572/2015/M/315)

 • 22.36.
 • Dispozice s majetkem města - odkoupení dokončené a zkolaudované stavby na pozemku parc. č. 1694/1 v k. ú. České Budějovice 3 (čj. KP-ZM/555/2015/M/302)

 • 22.37.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení části stavby „ZTV Dopravní připojení zóny Dlouhá louka-jih na sil. I/3“ v k. ú. České Budějovice 2 (čj. KP-ZM/582/2015/M/323)

 • 22.38.
 • Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání staveb ZTV včetně pozemků – stavba „ZTV BRANIŠOVSKÁ“ v k. ú. České Budějovice 2 - zrušení usnesení (čj. KP-ZM/608/2015/M/349)

 • 22.39.
 • Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 2 (propojení do Stromovky) - zrušení usnesení (čj. KP-ZM/604/2015/M/345)

 • 23.
 • Záměr vypsání veřejné zakázky investičního odboru - realizace akce v r. 2016 (čj. KP-ZM/616/2015/M/357)

 • 24.
 • Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 21. 9. 2015 (čj. KP-ZM/551/2015/M/298)

 • 25.
 • Opětovné zvolení přísedícího Okresního soudu v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/614/2015/M/355)

 • 26.
 • Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 29. června, 8. a 22. července, 3., 6. a 26. srpna, 2., 9. a 30. září (čj. KP-ZM/540/2015/M/291)

 • 27.
 • Změna termínu zasedání Zastupitelstva města České Budějovice II. pololetí 2015

 • 28.
 • Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 hodin)

 • 29.
 • Diskuse zastupitelů