Zasedání zastupitelstva

Návrh programu zasedání č. 2019004 dne 25.3.2019

Zpět na přehled zasedáníZobrazit materiály

  00.
 • Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 26.9, schválení programu

 • 01.
 • Odvolání náměstka primátora Ing. Františka Konečného, Ph.D.

 • 02.
 • Prezentace a projednání "Strategického plánu městské udržitelné mobility České Budějovice - SUMP" (čj. KP-ZM/85/2019/M/50)

 • 03.
 • Dohoda o provedení práce a dohody o pracovní činnosti pro členy Zastupitelstva města České Budějovice   (čj. KP-ZM/89/2019/M/54)

 • 04.
 • Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2019 v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/72/2019/M/40)

 • 05.
 • Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitách Za Otýlií a Pekárenská v k. ú. České Budějovice 4 ve zkráceném postupu pořizování (čj. KP-ZM/73/2019/M/41)

 • 06.
 • Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Za Potokem v k. ú. České Budějovice 6 ve zkráceném postupu pořizování (čj. KP-ZM/83/2019/M/49)

 • 07.
 • Nedestruktivní archeologický výzkum v kostele Obětování Panny Marie, 2. etapa výzkumu – vyzvednutí ostatků prvního převora dominikánského konventu P. Jindřicha Libraria, OP. (čj. KP-ZM/107/2019/M/70)

 • 08.
 • Zřízení výboru zastupitelstva města pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých Budějovic (čj. KP-ZM/111/2019/M/74)

 • 09.
 • Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí za rok 2018 (čj. KP-ZM/86/2019/M/51)

 • 10.
 • Poskytnutí dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí v roce 2019, opatření č. 1 (čj. KP-ZM/87/2019/M/52)

 • 11.
 • Dispozice s majetkem města - záměr nabytí id. 7/120 pozemku parc. č. 2112/12 v k. ú. Hvožďany u Bechyně (čj. KP-ZM/113/2019/M/76)

 • 12.
 • Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2019 (čj. KP-ZM/79/2019/M/46)

 • 13.
 • Dodatky ke zřizovacím listinám škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice (čj. KP-ZM/76/2019/M/44)

 • 14.
 • Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2018 (čj. KP-ZM/82/2019/M/48)

 • 15.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2019 - Opatření č. 4: "Příspěvek na sportovní akce" (čj. KP-ZM/90/2019/M/55)

 • 16.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci města České Budějovice za období leden - prosinec 2018 pro děti a mládež od 10 do 18 let (čj. KP-ZM/88/2019/M/53)

 • 17.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na částečné pokrytí nákladů souvisejících s činností Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje v roce 2019 (čj. KP-ZM/92/2019/M/57)

 • 18.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC České Budějovice, z. s., na činnost mládeže a Akademii ČSLH v soutěžním ročníku 2019/2020 (čj. KP-ZM/91/2019/M/56)

 • 19.
 • Poskytnutí investiční dotace TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTĚ LOKOMOTIVA, z. s. (čj. KP-ZM/93/2019/M/58)

 • 20.
 • Plánování sociálních služeb na území SO ORP České Budějovice (čj. KP-ZM/71/2019/M/39)

 • 21.
 • Roční zpráva o postupu realizace Tematického IPRM za rok 2018 (čj. KP-ZM/75/2019/M/43)

 • 22.
 • Roční zpráva o postupu realizace IPRM "Levý břeh Vltavy" za rok 2018 (čj. KP-ZM/74/2019/M/42)

 • 23.
 • Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pro Jihočeskou hospodářskou komoru na rok 2019 (čj. KP-ZM/81/2019/M/47)

 • 24.
 • Rozpočtové opatření číslo 23 (čj. KP-ZM/77/2019/M/45)

 • 25.
 • Rozpočtové opatření číslo 24 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2019 (čj. KP-ZM/109/2019/M/72)

 • 26.
 • Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice - rozdělení státní finanční podpory a spolupodílu města na rok 2019 (čj. KP-ZM/110/2019/M/73)

 • 27.
 • Majetkové dispozice

 • 27.01.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2221/13 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Zachariášova, sídl. Na Pražské) (čj. KP-ZM/95/2019/M/60)

 • 27.02.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1150/21 v k. ú. České Budějovice 4 (ul. Okružní) (čj. KP-ZM/97/2019/M/62)

 • 27.03.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 2953/40 v k. ú. České Budějovice 7, Rožnov (cyklostezka směr Včelná), (čj. KP-ZM/100/2019/M/64)

 • 27.04.
 • Dispozice s majetkem města –  bezúplatné nabytí částí pozemku parc. č. 3950/2, pod stavbou chodníků, k. ú. České Budějovice 7, Lidická tř.   (čj. KP-ZM/102/2019/M/66)

 • 27.05.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 3949/1, k. ú. České Budějovice 7 a parc. č. 2779/1, k. ú. Třebotovice, pod přístřešky MHD    (čj. KP-ZM/103/2019/M/67)

 • 27.06.
 • Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení staveb ZTV vybudovaných v rámci stavby „Sluneční terasy Suché Vrbné “ včetně pozemků dle „Zásad“, vše v k. ú. České Budějovice 5 (Suché Vrbné) (čj. KP-ZM/114/2019/M/77)

 • 27.07.
 • Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2061/319 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. V. Talicha, sídliště Šumava) (čj. KP-ZM/99/2019/M/63)

 • 27.08.
 • Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 263/2 a 263/23 v k. ú. České Vrbné (lokalita u Nového vrbenského rybníku) (čj. KP-ZM/112/2019/M/75)

 • 27.09.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. číslo 1118/1 v k. ú. České Budějovice 7, Roudenská (čj. KP-ZM/104/2019/M/68)

 • 27.10.
 • Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 2139/19 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. V Oblouku) (čj. KP-ZM/116/2019/M/79)

 • 28.
 • Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 25. 2., 11. a 18. 3. 2019 (čj. KP-ZM/94/2019/M/59)

 • 29.
 • Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek občanů vznesených na Zastupitelstvu města České Budějovice (čj. KP-ZM/68/2019/M/37)

 • 30.
 • Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 20. 3. 2019 (čj. KP-ZM/108/2019/M/71)

 • 31.
 • Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 15. 1. 2019 a ze dne 6. 3. 2019 (čj. KP-ZM/117/2019/M/80)

 • 32.
 • Zpráva o činnosti Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/69/2019/M/38)

 • 33.
 • Vyhlášení místního referenda k otázce bourání všesportovní haly (čj. KP-ZM/105/2019/M/69)

 • 34.
 • Diskuze zastupitelů

 • 35.
 • Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)