Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2019004

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 26.9, schválení programu
01Odvolání náměstka primátora Ing. Františka Konečného, Ph.D.
02Prezentace a projednání "Strategického plánu městské udržitelné mobility České Budějovice - SUMP"
03Dohoda o provedení práce a dohody o pracovní činnosti pro členy Zastupitelstva města České Budějovice  
04Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2019 v Českých Budějovicích
05Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitách Za Otýlií a Pekárenská v k. ú. České Budějovice 4 ve zkráceném postupu pořizování
06Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Za Potokem v k. ú. České Budějovice 6 ve zkráceném postupu pořizování
07Nedestruktivní archeologický výzkum v kostele Obětování Panny Marie, 2. etapa výzkumu – vyzvednutí ostatků prvního převora dominikánského konventu P. Jindřicha Libraria, OP.
08Zřízení výboru zastupitelstva města pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých Budějovic
09Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí za rok 2018
10Poskytnutí dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí v roce 2019, opatření č. 1
11Dispozice s majetkem města - záměr nabytí id. 7/120 pozemku parc. č. 2112/12 v k. ú. Hvožďany u Bechyně
12Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2019
13Dodatky ke zřizovacím listinám škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice
14Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2018
15Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2019 - Opatření č. 4: "Příspěvek na sportovní akce"
16Poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci města České Budějovice za období leden - prosinec 2018 pro děti a mládež od 10 do 18 let
17Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na částečné pokrytí nákladů souvisejících s činností Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje v roce 2019
18Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC České Budějovice, z. s., na činnost mládeže a Akademii ČSLH v soutěžním ročníku 2019/2020
19Poskytnutí investiční dotace TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTĚ LOKOMOTIVA, z. s.
20Plánování sociálních služeb na území SO ORP České Budějovice
21Roční zpráva o postupu realizace Tematického IPRM za rok 2018
22Roční zpráva o postupu realizace IPRM "Levý břeh Vltavy" za rok 2018
23Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pro Jihočeskou hospodářskou komoru na rok 2019
24Rozpočtové opatření číslo 23
25Rozpočtové opatření číslo 24 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2019
26Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice - rozdělení státní finanční podpory a spolupodílu města na rok 2019
27Majetkové dispozice
27.01Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2221/13 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Zachariášova, sídl. Na Pražské)
27.02Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1150/21 v k. ú. České Budějovice 4 (ul. Okružní)
27.03Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 2953/40 v k. ú. České Budějovice 7, Rožnov (cyklostezka směr Včelná),
27.04Dispozice s majetkem města –  bezúplatné nabytí částí pozemku parc. č. 3950/2, pod stavbou chodníků, k. ú. České Budějovice 7, Lidická tř.  
27.05Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 3949/1, k. ú. České Budějovice 7 a parc. č. 2779/1, k. ú. Třebotovice, pod přístřešky MHD   
27.06Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení staveb ZTV vybudovaných v rámci stavby „Sluneční terasy Suché Vrbné “ včetně pozemků dle „Zásad“, vše v k. ú. České Budějovice 5 (Suché Vrbné)
27.07Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2061/319 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. V. Talicha, sídliště Šumava)
27.08Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 263/2 a 263/23 v k. ú. České Vrbné (lokalita u Nového vrbenského rybníku)
27.09Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. číslo 1118/1 v k. ú. České Budějovice 7, Roudenská
27.10Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 2139/19 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. V Oblouku)
28Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 25. 2., 11. a 18. 3. 2019
29Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek občanů vznesených na Zastupitelstvu města České Budějovice
30Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 20. 3. 2019
31Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 15. 1. 2019 a ze dne 6. 3. 2019
32Zpráva o činnosti Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice
33Vyhlášení místního referenda k otázce bourání všesportovní haly
34Diskuze zastupitelů
35Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)