Zasedání zastupitelstva

Návrh programu zasedání č. 2019005 dne 13.5.2019

Zpět na přehled zasedáníZobrazit materiály

  00.
 • Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 

 • 01.
 • Situace ve společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.

 • 02.
 • Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na rok 2019 statutárním městem České Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje (čj. KP-ZM/174/2019/M/110)

 • 03.
 • Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitách Pekárenská a U Rozumova dvora v katastrálním území České Budějovice 4 (čj. KP-ZM/141/2019/M/81)

 • 04.
 • Volba členů Výboru Zastupitelstva města České Budějovice pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých Budějovic (čj. KP-ZM/142/2019/M/82)

 • 05.
 • "D3 0310/I Úsilné - Hodějovice" - smlouva o realizaci přeložky SO 126.3 - Obratiště (čj. KP-ZM/168/2019/M/104)

 • 06.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o. (čj. KP-ZM/184/2019/M/120)

 • 07.
 • Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu Biologického centra AV ČR, v. v. i. (čj. KP-ZM/178/2019/M/114)

 • 08.
 • Přehled podaných žádostí o dotaci v 1. čtvrtletí 2019 (čj. KP-ZM/169/2019/M/105)

 • 09.
 • Integrovaný plán rozvoje území - přesun alokace (čj. KP-ZM/182/2019/M/118)

 • 10.
 • Rozpočtová opatření číslo 45 až 47 (čj. KP-ZM/166/2019/M/102)

 • 11.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících s činností SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s. (čj. KP-ZM/147/2019/M/84)

 • 12.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města na podporu sportu v roce 2019 - Opatření č. 1: "Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů" (čj. KP-ZM/157/2019/M/93)

 • 13.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města na podporu sportu v roce 2019 - Opatření č. 2: "Příspěvek na činnost mládežnických preferovaných klubů" (čj. KP-ZM/158/2019/M/94)

 • 14.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města na podporu sportu v roce 2019 - Opatření č. 3: "Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů" (čj. KP-ZM/159/2019/M/95)

 • 15.
 • Poskytnutí investičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2019 - Opatření č. 5 "Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů" (čj. KP-ZM/150/2019/M/86)

 • 16.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2019 - Opatření č. 6 "Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem" (čj. KP-ZM/151/2019/M/87)

 • 17.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2019 (čj. KP-ZM/152/2019/M/88)

 • 18.
 • Smlouva o spolupráci při podpoře vzdělávání s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/153/2019/M/89)

 • 19.
 • Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2019 - 1. výzva (čj. KP-ZM/154/2019/M/90)

 • 20.
 • Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2019 - 2. výzva (čj. KP-ZM/164/2019/M/100)

 • 21.
 • Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče za rok 2018 (čj. KP-ZM/173/2019/M/109)

 • 22.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2019 (čj. KP-ZM/176/2019/M/112)

 • 23.
 • Majetkové dispozice

 • 23.01.
 • Dispozice s majetkem města - převzetí stavebních objektů od Jihočeského kraje v rámci stavby "Jižní tangenta České Budějovice"   (čj. KP-ZM/167/2019/M/103)

 • 23.02.
 • Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o bezúplatném nabytí stavby chodníku a pozemku pod stavbou a prodej částí pozemku - parc. č. 222/1, 222/2 a 222/6 v k. ú. České Budějovice 7, Lidická tř., Piano (čj. KP-ZM/161/2019/M/97)

 • 23.03.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 4724/47 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Nádražní, lokalita řadových garáží) (čj. KP-ZM/175/2019/M/111)

 • 23.04.
 • Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání – „Stavba přeložky silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické), stavební část 2 – 1. etapa“, k. ú. České Budějovice 2   (čj. KP-ZM/183/2019/M/119)

 • 23.05.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č.  2196/66, k. ú. České Budějovice 2, ulice Krčínova – sídliště Vltava (čj. KP-ZM/162/2019/M/98)

 • 23.06.
 • Dispozice s majetkem města - budoucí odkoupení částí pozemků  1801/1 v k. ú. České Budějovice 3 a parc. č. 2206/43 v k. ú. České Budějovice 2  - Cyklostezka Suchomelská (čj. KP-ZM/171/2019/M/107)

 • 23.07.
 • Dispozice s majetkem města – prodej pozemků pod komunikací – parc. č.  1517, č. 1621/2 a 1635/7, vše k. ú. České Budějovice 2 (silnice I/3 – Na Dlouhé louce) (čj. KP-ZM/156/2019/M/92)

 • 23.08.
 • Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2672/22 v k. ú. Třebotovice, vojenský areál Třebotovice (čj. KP-ZM/181/2019/M/117)

 • 23.09.
 • Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro realizaci stavby záchytného parkoviště Jírovcova – III. etapa, k. ú. České Budějovice 3 (čj. KP-ZM/180/2019/M/116)

 • 23.10.
 • Dispozice s majetkem města - směna pozemků  u prodejny Billa v ulici J. Plachty v k. ú. České Budějovice 3 (čj. KP-ZM/163/2019/M/99)

 • 23.11.
 • Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 1635/61 za část pozemku parc. č. 1648/1, k. ú. České Budějovice 2, ulice Volejbalistů   (čj. KP-ZM/172/2019/M/108)

 • 23.12.
 • Dispozice s majetkem města – změna průběhu části katastrální hranice mezi k. ú. Branišov u Dubného a k. ú. Haklovy Dvory (čj. KP-ZM/155/2019/M/91)

 • 23.13.
 • Dispozice s majetkem města - záměr budoucího odkoupení stavby ZTV (vodovodní řad) na pozemku parc. č. 52 v k. ú. Haklovy Dvory (čj. KP-ZM/177/2019/M/113)

 • 23.14.
 • Dispozice s majetkem města – záměr odkoupení pozemku parc. číslo 2672/20 v k. ú. Třebotovice (čj. KP-ZM/165/2019/M/101)

 • 23.15.
 • Dispozice s majetkem města – záměr výkupu částí pozemků parc. č. 110/1 a parc. č. 104/2, popř. směny částí pozemků parc. č. 104/2 a 2672/49 v k. ú. Třebotovice (čj. KP-ZM/170/2019/M/106)

 • 24.
 • Informace rady města o řešení nebytového prostoru Pražská 1255/19 - obnova kavárny

 • 25.
 • Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 28. 3., 1., 15. a 29. 4. 2019 (čj. KP-ZM/149/2019/M/85)

 • 26.
 • Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/145/2019/M/83)

 • 27.
 • Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 10. 4. 2019 (čj. KP-ZM/179/2019/M/115)

 • 28.
 • Zpráva o činnosti Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/160/2019/M/96)

 • 29.
 • Nový městský web (čj. KP-ZM/213/2019/M/123)

 • 30.
 • Analýza odpadového hospodářství města České Budějovice (čj. KP-ZM/214/2019/M/124)

 • 31.
 • Studie proveditelnosti - multifunkční sportovní hala (čj. KP-ZM/215/2019/M/125)

 • 32.
 • Diskuze zastupitelů

 • 33.
 • Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h)