Zasedání zastupitelstva

Návrh programu zasedání č. 2019007 dne 16.9.2019

Zpět na přehled zasedáníZobrazit materiály

  -
 • Žádost o pomoc při dlouhodobém rušení nočního klidu v ulici Krajinská  (čj. KP-ZM/364/2019)

 • 00.
 • Slavnostní předání Ceny statutárního města České Budějovice Václavu Študlarovi za projekt revitalizace historického objektu Solnice v Českých Budějovicích v obřadní síni českobudějovické radnice od 9:00 hodin. Jednání zastupitelstva bude zahájeno bezprostředně poté v zasedací místnosti zastupitelstva města, ve 2. patře budovy magistrátu.   Složení slibu Mgr. Šimona Hellera, náhradníka za Ing. Jaromíra Talíře, Mgr. Martina Pražáka, náhradníka za Mgr. Jiřího Šestáka, Ph.D. a Josefa Špaka, náhradníka za Mgr. et Mgr. Adélu Kučerovou.  Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu

 • 01.
 • Volba předsedy a člena Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/345/2019/M/209)

 • 02.
 • Vzdání se funkce předsedy a volba nového předsedy Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice  (čj. KP-ZM/366/2019/M/227)

 • 03.
 • Neinvestiční dotace na zajištění provozu kina Kotva v roce 2020 (čj. KP-ZM/359/2019/M/223)

 • 04.
 • Předání nemovitého majetku do správy příspěvkovým organizacím zřizovaným městem České Budějovice a zápis práva hospodaření na příslušný list vlastnictví (čj. KP-ZM/361/2019/M/225)

 • 05.
 • Informace o průběhu meziakcionářských jednání mezi statutárním městem České Budějovice a Jihočeským krajem ohledně budoucnosti společnosti Jihočeského letiště České Budějovice, a. s. 

 • 06.
 • Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s., svolaná na den 7. 10. 2019 - delegace zástupce města na valnou hromadu a návrh zástupců města do dozorčí rady společnosti (čj. KP-ZM/348/2019/M/212)

 • 07.
 • Memorandum o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci projektu Vltavské cyklostezky (čj. KP-ZM/358/2019/M/222)

 • 08.
 • Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Mateřské školy Sedmikráska, V. Špály 7, České Budějovice (čj. KP-ZM/346/2019/M/210)

 • 09.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC LVI 2009, z. s., na celoroční činnost dětí a mládeže v hokejové sezóně 2018/2019 (čj. KP-ZM/350/2019/M/214)

 • 10.
 • Poskytnutí mimořádné investiční dotace pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kaliště na koupi přenosné motorové stříkačky TOHATSU (čj. KP-ZM/351/2019/M/215)

 • 11.
 • Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2018 (čj. KP-ZM/353/2019/M/217)

 • 12.
 • Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2018 (čj. KP-ZM/339/2019/M/204)

 • 13.
 • Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2019 - 3. výzva (čj. KP-ZM/340/2019/M/205)

 • 14.
 • Záměry vypsání veřejných zakázek: na služby pod názvem "Architektonické a projekční řešení kulturního domu Slavie a na realizaci akce „Prodloužení životnosti serverové farmy SMČB – zajištění servisní podpory na období 2020-2022“ (čj. KP-ZM/337/2019/M/202)

 • 15.
 • Úprava Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 • 16.
 • Rozpočtová opatření číslo 119 a 120 (čj. KP-ZM/355/2019/M/219)

 • 17.
 • Rozpočtové opatření číslo 121 - úprava rozpočtu 2019 (čj. KP-ZM/356/2019/M/220)

 • 18.
 • Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2019 (čj. KP-ZM/357/2019/M/221)

 • 19.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2019 - Výzva 2 (čj. KP-ZM/354/2019/M/218)

 • 20.
 • Majetkové dispozice

 • 20.01.
 • Dispozice s majetkem města – prodej částí pozemku parc. č. 2361/1 v k. ú. České Budějovice 5 společnosti E.ON Distribuce, a. s. (čj. KP-ZM/334/2019/M/199)

 • 20.02.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1517/1 v k. ú. České Budějovice 6, Čechova ul.   (čj. KP-ZM/324/2019/M/189)

 • 20.03.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1109/2 v k. ú. České Budějovice 4 (ul. U Sirkárny) (čj. KP-ZM/349/2019/M/213)

 • 20.04.
 • Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2662/5 v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic (čj. KP-ZM/323/2019/M/188)

 • 20.05.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2196/82 v k. ú. České Budějovice 2, Krčínova ul., sídliště Vltava (čj. KP-ZM/316/2019/M/182)

 • 20.06.
 • Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 1739/3 v k. ú. České Budějovice 7, areál nemocnice (čj. KP-ZM/317/2019/M/183)

 • 20.07.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č. 2184/11, k. ú. České Budějovice 2, cyklostezka u LIDL   (čj. KP-ZM/321/2019/M/187)

 • 20.08.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení id. 1/2 pozemků parc. č. 2852/1, 2708/12 a 1713/12 v k. ú. České Budějovice 6, ul. Topolová, Nové Hodějovice (čj. KP-ZM/315/2019/M/181)

 • 20.09.
 • Dispozice s majetkem města - odkoupení části pozemku parc. č. 2720/17 v k. ú. České Budějovice 6 v rámci stavby Přeložka silnic II/156 a II/157 - část 4IIb. (čj. KP-ZM/343/2019/M/207)

 • 20.10.
 • Dispozice s majetkem města - směna pozemků v rámci stavby Přeložka silnic II/156 a II/157 - část 4 IIb. (čj. KP-ZM/342/2019/M/206)

 • 20.11.
 • Dispozice s majetkem města – směna pozemků mezi statutárním městem České Budějovice a ČR – ÚZSVM (vypořádání pozemků pod komunikacemi ve vlastnictví ČR – ŘSD a pozemků pod bytovými domy ve vlastnictví města) (čj. KP-ZM/332/2019/M/197)

 • 20.12.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2015/111 a 2015/139 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. Dubenská, sídl. Máj) (čj. KP-ZM/330/2019/M/195)

 • 20.13.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2061/633 a 2984, k. ú. České Budějovice 2 (sídliště Máj, ul. Ant. Barcala) (čj. KP-ZM/329/2019/M/194)

 • 20.14.
 • Dispozice s majetkem města – nabytí pozemků parc. č. 2330/10 a 2330/13, k.ú.  České Budějovice 5 (ul. E. Krásnohorské, Suché Vrbné) (čj. KP-ZM/333/2019/M/198)

 • 20.15.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 204/9 a 204/10 v k. ú. České Budějovice 4 (zanádražní komunikace) (čj. KP-ZM/331/2019/M/196)

 • 20.16.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 3 – ul. Generála Píky – I. část (čj. KP-ZM/326/2019/M/191)

 • 20.17.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 3 – ul. Generála Píky – II. část (čj. KP-ZM/327/2019/M/192)

 • 20.18.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 4 – ul. Generála Píky - III. část (čj. KP-ZM/328/2019/M/193)

 • 20.19.
 • Dispozice s majetkem města – převod pozemků pod komunikací – parc. č.  1517, č. 1621/1 a 1635/7, vše k. ú. České Budějovice 2 (silnice I/3 – Na Dlouhé louce) (čj. KP-ZM/335/2019/M/200)

 • 20.20.
 • Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 621 a 622/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Pražská tř.) (čj. KP-ZM/347/2019/M/211)

 • 20.21.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2636/3 v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic (čj. KP-ZM/352/2019/M/216)

 • 20.22.
 • Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 72/7, 72/8 v k. ú. Haklovy Dvory (čj. KP-ZM/318/2019/M/184)

 • 20.23.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje/směny části pozemku parc. č. 10/17 v k. ú. Třebotovice (čj. KP-ZM/325/2019/M/190)

 • 20.24.
 • Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2139/19 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. V Oblouku) (čj. KP-ZM/319/2019/M/185)

 • 20.25.
 • Dispozice s majetkem města – záměr směny pozemků parc. č. 62/1 za parc. č. 7 v  k. ú. Třebotovice (čj. KP-ZM/320/2019/M/186)

 • 20.26.
 • Dispozice s majetkem města – záměr směny pozemků parc. č. 369/1 v k. ú. Staré Hodějovice za pozemky parc. č. 1372/12, 1382/1, 1387/1, 1400/1, 1403/14 v k. ú. České Budějovice 3   (čj. KP-ZM/336/2019/M/201)

 • 20.27.
 • Dispozice s majetkem města - záměr odkoupení prodejního stánku na pozemku parc. č. 3363/4, nebo záměr prodeje pozemku parc. č. 3363/4 v k. ú. České Budějovice 3 - stánek na Pražské třídě (čj. KP-ZM/344/2019/M/208)

 • 21.
 • Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/310/2019/M/180)

 • 22.
 • Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 17. a 24. 6., 1., 15. a 29. 7., 19. 8., 2. a 9. 9. 2019 (čj. KP-ZM/338/2019/M/203)

 • 23.
 • Zpráva o činnosti Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/360/2019/M/224)

 • 24.
 • Diskuze zastupitelů

 • 25.
 • Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h)