Zasedání zastupitelstva

Návrh programu zasedání č. 2019008 dne 4.11.2019

Zpět na přehled zasedáníZobrazit materiály

  -
 • Stanovisko T. J. Sokol České Budějovice k podnětu na přejmenování Sokolského ostrova (čj. KP-ZM/474/2019)

 • -
 • Podnět na přejmenování Sokolského ostrova (čj. KP-ZM/443/2019)

 • 00.
 • Složení slibu Richarda Schötze, náhradníka za JUDr. Vojtěcha Filipa, zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu

 • 01.
 • Informace o odstranění zábradlí na Zátkově nábřeží 

 • 02.
 • Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Za Potokem IV v katastrálním území České Budějovice 6 ve smyslu § 55a a § 55b stavebního zákona (zkrácený postup pořizování) (čj. KP-ZM/413/2019/M/232)

 • 03.
 • Poskytnutí mimořádné dotace ústavu Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú. (čj. KP-ZM/412/2019/M/231)

 • 04.
 • Dodatky ke zřizovacím listinám škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice (čj. KP-ZM/419/2019/M/238)

 • 05.
 • Poskytnutí mimořádné investiční dotace pro Sportovní klub Pedagog České Budějovice, z. s., na kofinancování Modernizace sportoviště (čj. KP-ZM/430/2019/M/249)

 • 06.
 • Realizace a financování projektu "Autis Centrum, o. p. s." z programu MPSV (čj. KP-ZM/414/2019/M/233)

 • 07.
 • Přehled podaných žádostí o dotaci ve 2. a 3. čtvrtletí 2019 (čj. KP-ZM/437/2019/M/256)

 • 08.
 • Návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku (projektové dokumentace) z účetní evidence (čj. KP-ZM/410/2019/M/229)

 • 09.
 • Informativní zpráva ve věci přípravy obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích (čj. KP-ZM/416/2019/M/235)

 • 10.
 • Rozpočtové opatření číslo 144 (čj. KP-ZM/434/2019/M/253)

 • 11.
 • Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 67 (čj. KP-ZM/440/2019/M/259)

 • 12.
 • Majetkové dispozice

 • 12.01.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2196/82 v k. ú. České Budějovice 2, Krčínova ul., sídliště Vltava (čj. KP-ZM/421/2019/M/240)

 • 12.02.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 368/4 v k. ú. České Budějovice 6 (Žižkova tř.) (čj. KP-ZM/431/2019/M/250)

 • 12.03.
 • Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 3340/4 za část pozemku parc. č. 3340/27, k. ú. České Budějovice 7, ulice Ot. Březiny   (čj. KP-ZM/422/2019/M/241)

 • 12.04.
 • Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení  pozemků v rámci stavby „Výstavba bytových domů Husova kolonie U Rozumova dvora: II. etapa“, k. ú. České Budějovice 4 (ul. Korandova, Husova kolonie) (čj. KP-ZM/438/2019/M/257)

 • 12.05.
 • Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemků parc. č. 236/3 a 712/4 v k. ú. České Budějovice 6 - lokalita Nádražní ul. (čj. KP-ZM/428/2019/M/247)

 • 12.06.
 • Dispozice s majetkem města – výkup částí pozemků parc. č. 110/1 a parc. č. 104/2 v k. ú. Třebotovice (čj. KP-ZM/411/2019/M/230)

 • 12.07.
 • Dispozice s majetkem města – prodej  části pozemku parc. č. 1461/3 v k. ú. České Budějovice 5 (čj. KP-ZM/424/2019/M/243)

 • 12.08.
 • Dispozice s majetkem města – prodej  části pozemku parc. č. 631/71 v k. ú. České Budějovice 5 (ul. Kopretinová, Suché Vrbné) (čj. KP-ZM/436/2019/M/255)

 • 12.09.
 • Dispozice s majetkem města – prodej pozemku v lokalitě u Lučního jezu v k. ú. České Budějovice 2, ulice U Lučního jezu (čj. KP-ZM/420/2019/M/239)

 • 12.10.
 • Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 70/26 v k. ú. Haklovy Dvory (lokalita Novohaklovský rybník) (čj. KP-ZM/429/2019/M/248)

 • 12.11.
 • Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 204 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Hlubocká) (čj. KP-ZM/427/2019/M/246)

 • 12.12.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 3127/16 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Kamnářská (čj. KP-ZM/432/2019/M/251)

 • 12.13.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2666 v k. ú. Třebotovice (čj. KP-ZM/408/2019/M/228)

 • 12.14.
 • Dispozice s majetkem města – prodej  částí pozemků parc.č. 1506/4 a parc. č. 1379/1 v k. ú. České Budějovice 4 (ul. J. Milíče, Nové Vráto) (čj. KP-ZM/425/2019/M/244)

 • 12.15.
 • Dispozice s majetkem města – prodej  části pozemku parc. č. 1603/1 v k. ú. České Budějovice 4 (ul. U Skladu, Nové Vráto) (čj. KP-ZM/426/2019/M/245)

 • 12.16.
 • Dispozice s majetkem města – v k. ú. České Budějovice 2 a k. ú. České Budějovice 3 – severní spojka (konkrétní fyzické osoby) (čj. KP-ZM/423/2019/M/242)

 • 13.
 • Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 23. a 30. 9., 7., 21. a 23. 10. 2019 (čj. KP-ZM/439/2019/M/258)

 • 14.
 • Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 29. 5. 2019 a ze dne 16. 10. 2019 (čj. KP-ZM/442/2019/M/260)

 • 15.
 • Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na 1. pololetí 2020 (čj. KP-ZM/433/2019/M/252)

 • 16.
 • Pracovní skupina pro úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva města České Budějovice

 • 17.
 • Diskuze zastupitelů

 • 18.
 • Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h)