Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2019008

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Složení slibu Richarda Schötze, náhradníka za JUDr. Vojtěcha Filipa, zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu
01Informace o odstranění zábradlí na Zátkově nábřeží 
02Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Za Potokem IV v katastrálním území České Budějovice 6 ve smyslu § 55a a § 55b stavebního zákona (zkrácený postup pořizování)
03Poskytnutí mimořádné dotace ústavu Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú.
04Dodatky ke zřizovacím listinám škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice
05Poskytnutí mimořádné investiční dotace pro Sportovní klub Pedagog České Budějovice, z. s., na kofinancování Modernizace sportoviště
06Realizace a financování projektu "Autis Centrum, o. p. s." z programu MPSV
07Přehled podaných žádostí o dotaci ve 2. a 3. čtvrtletí 2019
08Návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku (projektové dokumentace) z účetní evidence
09Informativní zpráva ve věci přípravy obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích
10Rozpočtové opatření číslo 144
11Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 67
12Majetkové dispozice
12.01Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2196/82 v k. ú. České Budějovice 2, Krčínova ul., sídliště Vltava
12.02Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 368/4 v k. ú. České Budějovice 6 (Žižkova tř.)
12.03Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 3340/4 za část pozemku parc. č. 3340/27, k. ú. České Budějovice 7, ulice Ot. Březiny  
12.04Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení  pozemků v rámci stavby „Výstavba bytových domů Husova kolonie U Rozumova dvora: II. etapa“, k. ú. České Budějovice 4 (ul. Korandova, Husova kolonie)
12.05Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemků parc. č. 236/3 a 712/4 v k. ú. České Budějovice 6 - lokalita Nádražní ul.
12.06Dispozice s majetkem města – výkup částí pozemků parc. č. 110/1 a parc. č. 104/2 v k. ú. Třebotovice
12.07Dispozice s majetkem města – prodej  části pozemku parc. č. 1461/3 v k. ú. České Budějovice 5
12.08Dispozice s majetkem města – prodej  části pozemku parc. č. 631/71 v k. ú. České Budějovice 5 (ul. Kopretinová, Suché Vrbné)
12.09Dispozice s majetkem města – prodej pozemku v lokalitě u Lučního jezu v k. ú. České Budějovice 2, ulice U Lučního jezu
12.10Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 70/26 v k. ú. Haklovy Dvory (lokalita Novohaklovský rybník)
12.11Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 204 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Hlubocká)
12.12Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 3127/16 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Kamnářská
12.13Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2666 v k. ú. Třebotovice
12.14Dispozice s majetkem města – prodej  částí pozemků parc.č. 1506/4 a parc. č. 1379/1 v k. ú. České Budějovice 4 (ul. J. Milíče, Nové Vráto)
12.15Dispozice s majetkem města – prodej  části pozemku parc. č. 1603/1 v k. ú. České Budějovice 4 (ul. U Skladu, Nové Vráto)
12.16Dispozice s majetkem města – v k. ú. České Budějovice 2 a k. ú. České Budějovice 3 – severní spojka (konkrétní fyzické osoby)
13Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 23. a 30. 9., 7., 21. a 23. 10. 2019
14Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 29. 5. 2019 a ze dne 16. 10. 2019
15Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na 1. pololetí 2020
16Pracovní skupina pro úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva města České Budějovice
17Diskuze zastupitelů
18Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h)
-Stanovisko T. J. Sokol České Budějovice k podnětu na přejmenování Sokolského ostrova
-Podnět na přejmenování Sokolského ostrova